Snoghøj store kort

Der opfordres til
Tværsektorielt Samarbejde
i lighed med
Folkesundhedsprogrammet

Helheden i Agenda 21

Skal fastholdes i den
Nationale plan
(Helhed= miljø, sundhed og socialt livskvalitet)

Den nationale Agenda 21
plan skal udvikles i
dialog med folkelige bevægelser,
erhvervslivet og det
enkelte menneske.

Ånd og viden
hånd i hånd
(Galschiøt på banen!)

Dogme 2000 som
inspiration

Styrk det lokale
folklige arbejde
(ex Natur/miljøcenter)
1. Fokus på trafik.
2. Styrk Støtten til forskellige Miljøarbejde
3. Fokus på byggeri

1. Skab bred folkelig dialog
2. National Agenda 21 handler om miljø Mennesker, politik & økonomi - ikke kun "kapitel 28"
3. Morgendagen er "din"

Det skal også være sjovt!!

1. En national A21 skal være en folkelig, mental, kulturel proces.
2. Målsætninger skal ikke være underlagt "juridiske" begrænsninger.(Man skal tænke Stort)
3. En A21 skal koble langsigtede mål og letfattelige visioner med konkrete kortsigtede mål.
4. En national A21 skal spille sammen med de lokale A21'ere ved at takle de problemer som ikke kan løfftes lokalt.


1. Lad 1000 Albertslund'er blostre
2. Nogen flere Haslev sekretærer (go'e bindeled mellem myndigheder og borgere)
3. Ansvar til lokal samfundene.


1. Gennemfør de ting, der allerede er besluttet/planlagt. (folkesundhedsprogram, trafikhandlingsplan)

Lovgive omkring DOGME 2000

Opfordre til diskussion i offentligheden om "det gode liv"?

2.
Borgermøder efterudd, af borgere, erhvervslivet politikere, embedsmænd

Styrke nærhedsprincippet, øge indflydelse p.t. eks. boligområdet.

Fremme etableringen af netværk til udbygning af det sociale og kulturelle.

1. Helhedsperspektiv

3. Regeringens bud på det økologiske råderum for danmark
4. Deltagelse: hele civilsamfundets (aktører) alle i processen nu og fremover.

A21 er holistisk tænkt - derfor skal de øvrige ministerier involveres og komme med handleplaner.

Der skal angives nogle visionere mål for bæredygtighed med udgangspunkt i det økologiske råderum.

Der skal gøres op med vækstsamfundet.


Stemme sindene til fælles -skab og handling

Dk som A21 experimentarium - 1000 blomster eksperimenter, forsøg, netværk

Økologisk råderum mål: Radikal øg livskvalitet.

Trød varsomt!

Vi har meget store fødder.


3 Gode Råd til Regeringen:

1. Opstil helt konkrete målsætninger for bl.a. ressourceforbrug, affaldsminimering og indsatsen på sociale og kulturelle områder. Krav til kommunerne med årlig revision.
2. Udbred dogme 2000 - konceptet til alle landets kommuner .

3. Brug 5 % af de grønne afgifter til finansiering af en gradvis udvikling af borgerindragelsen og dialogen mellem borgerne og kommunerne. Husk borgernes forskellighed.
Snoghøj små kort

Godt: Alderssperdning og deltagernes engagement
---------------------------------------------
Dårligt: Plenum debatformen i går.
---------------------------------------------
Glædeligt at embedsmænd/ kvinder deltager og indgår i dialog på lige fod.
---------------------------------------------
Nye miljøtiltag skal batte noget.
---------------------------------------------
Jeg savner et ordentligt perspektiv - Hvordan handlen er i forholdet til forureningen?
---------------------------------------------
Landsforeningen af Agenda 21 støtte til græsrødder ved at få beløb ind under finansloven 2001 - Lær folk at elske de grønne afgifter.
---------------------------------------------
Send de grønne afgifter til Ulandene.
---------------------------------------------
Dejligt at se så mange repræsentanter for offentlige institutioner.
---------------------------------------------
Det er inspirerende at få forskellige vinkler.
---------------------------------------------
Det var interessant at høre forvaltning, der råder over ressourcerne møde græsrødderne.
---------------------------------------------
Vi havde for lidt tid til gruppearbejdet/værkstedet.
---------------------------------------------
Svenskernes slogan: Øg rubustheden, reducer sårbarheden.
---------------------------------------------
Få områder ind hvor der endnu ikke sker så meget, f. ekt. Miljørigtig projektering Agenda 2002 Simpelt
---------------------------------------------
Indlæg: at gøre mennesket til målet i miljødebatten.
---------------------------------------------
Hvor svært/nemt bør man gøre det for sig selv? Det må godt gøre ondt.
---------------------------------------------
Endnu engang at opleve en kommune der arbejder så seriøst og konkret med miljøpolitik. (Albertslund)
---------------------------------------------
Provokerende kunsthappenings åbner øjnene mere effektivt end 100 foredrag.
---------------------------------------------
De lokale Agenda 21 grupper er ikke nødvendigvis hovedkraften i et folkeligt modspil til den nationale Agenda 21

Et modspil til det statslige Agenda 21 arbejde skal koble folkelig forankring med faglig kvalificering.
---------------------------------------------
Jeg vil huske "Buskmanden" det globale perspektiv.
---------------------------------------------
Jeg vil huske "svinehunden" den målrettede indikation.
---------------------------------------------
Jeg vil huske Albertslund eksemplet, den konsekvente lokale indsats.
---------------------------------------------
Opkvikkende med positiv respons på vores lokale arbejde i Haslev. Vi føler nogen gange selv at vi står i stampe.
---------------------------------------------
Stor oplevelse at høre Jens Galschiøt fortælle om sit arbejde.
---------------------------------------------
Jeg ser nødvendigheden ag at Agenda 21 omfatter: Kultur, Politik, Økonomi, som 3 samarbejdspartnere.
---------------------------------------------
Herligt med god musik, der var god at danse til - kulturen skal være med sammen med det sociale/samværet.
---------------------------------------------
Årsmødet er et godt kontaktforum.
---------------------------------------------
For lidt helhed - for meget miljø
---------------------------------------------
Æstetik og sundhed som en indgangsvinkel ( det gode håndværk)
---------------------------------------------
Det er vigtigt at kunne se ud over sin egen næsetip (sammenhæng internationalt)
---------------------------------------------
Det globale perspektiv: "Hvordan vender vi det lokale til nationale og internationale" Befri Danmarks Agenda 21 fra "Kaps 28" = de lokale myndigheders ansvar og se på Danmark i en global tid.
---------------------------------------------
Jeg er angst for fascismen Europa kan ikke isolere sig og samtidig bevare sine idealer om : Frihed, Lighed & Broderskab
---------------------------------------------
Godt at få en fornemmelse for Agenda 21 arbejdet rundt om i landet.
---------------------------------------------

Jeg tror på Julemanden, Morgendagen er din, menneskets værdighed som udgangspunkt for at nyskabe, visioner, handlingsplaner.
---------------------------------------------
Se mennesket som en del af naturen.
---------------------------------------------
Vi skal huske at starte der hvor energien ligger.
---------------------------------------------
Det er vigtigt at andre end miljøfolk deltager i lokal A21 processen.
---------------------------------------------
Inspirerende mennesker og samtaler - der er grundlag for et videre samarbejde og erfaringsudveksling.
---------------------------------------------
Hvordan kan vi danskere gennem en national Agenda 21 hjælpe den globale udvikling?
---------------------------------------------
Ser lidt lysere på fremtiden i dag end før mødet.
---------------------------------------------
Godt at deltagerne er meget bredt repræsenteret.
---------------------------------------------
Godt varieret program der tager mange hensyn bl.a. rygning, vegetarmad pauser med mulighed for at bevæge sig.
---------------------------------------------
At bruge alternative måder, kunst, medier mm. til at udbedre miljødebatten.
---------------------------------------------
At sørge for at alle er med i miljødebatten
---------------------------------------------
At tænke på at når Agenda 21 fungere lokalt vol der også komme interesse og mulighed for at det fungere nationalt og globalt.
---------------------------------------------
Det skal gøre ondt før det kan blive godt.
---------------------------------------------
Det er vigtigt at en national Agenda ikke tager resurser fra de lokale.
---------------------------------------------
Albertslund kommunes måde at initiere A 21 arbejde på er meget visionær - og jordnær
---------------------------------------------
Det er rigtigt, at tumperne ikke laver det samme som forskere/teknikere i forvejen laver.
---------------------------------------------
Overførsel af grønne afgifter til lokale A21 grupper er en død sild.
---------------------------------------------
Græsrødderne arbejde skal være positivt ( Det er det alligevel)
---------------------------------------------
Der bør indføres forbud mod at anvende ordet bæredygtighed i mindst 5 år. Det er blevet uden indhold.
---------------------------------------------
Det er vigtigt at det ikke kun er 2 % der bruger en masse tid på at gøre samfund eller verden mere bæredygtig, men at det er flertallet. holdningen skal ændres normaliteten skal rykkes
---------------------------------------------
Der har været mange spændende indputs!
---------------------------------------------
Det har været godt at møde/opleve folk med forskellige erfaringer og syn på bæredygtighed.
---------------------------------------------
Årsmødets stemning gir tro på at ting kan lykkes
---------------------------------------------
Dette møde er et godt startskud til en national Agenda 21/strategi
---------------------------------------------
Natursyn og menneskesyn er 2 sider af samme sag.
---------------------------------------------
Det var dejligt at få inspiration fra Albertslund Kommune.
---------------------------------------------
Det var spændende at se vort bæredygtigheds diskussion i lys af buskmenneskenes situation
---------------------------------------------
Symbolværdi i National Ag- 21 Fra grønne indkøb til fremtidsbilleder og ulandsbistand
---------------------------------------------
Rollefordeling i fremtidigt arbejde - stat - virksomhed - græsrødder - borgere.
---------------------------------------------
Vi må ikke vende om på mål og midler.
---------------------------------------------
Per og Ida - hvordan får vi fat i dem
---------------------------------------------
Det er vildt inspirerende når oplægsholderen udstråler engagement og brander for sin sag (Galshiøt og Hjalte)
---------------------------------------------
Gør det enkelt og ligetil a'la dogme 2000-
---------------------------------------------
Der skal tages fat i de fungerende konkrete sager (benzinpris - kollektiv trafik, administration) samarbejde - krav til kommunen.
---------------------------------------------
Bæredygtige miljørigtige offentlige indkøb fremmes.
---------------------------------------------
Lav grønne regnskaber i boligforeninger.
---------------------------------------------
Hjaltes fremlægning af Albertslunds arbejde med agenda 21 var idé vækkende Dogme 2000¨
---------------------------------------------
Kommunalt forpligtende samarbejde á la Dogme 2000-
---------------------------------------------
Mad tilberedt med sjæl og omtanke.
---------------------------------------------
Dejlig fællessang efter middagen i går.
---------------------------------------------
Nærhed/vedkommende for den enkelte borger skal integreres i det bæredygtige social/Psykdimension.
---------------------------------------------
Sang, musik og dans giver følelse af fællesskab og livsglæde.
---------------------------------------------
Humor gør en smuk vision det lettere vs. svært/afsavn.
---------------------------------------------
Vigtigheden af at der arbejdes på flere planer. lokalt - nationalt og globalt. (Visioner for hvert plan)
---------------------------------------------
Lokale natur og miljøcentre finansieret over 51. af de grønne afgifter og bundet sammen i et forpligtende samarbejde.
---------------------------------------------
Inddragelse af kultur og socialliv i Agenda arbejdet agendadebatten
---------------------------------------------
Hvor blev det helhedsorienterende/tværfaglige aspekt af i debatten? Jeg manglede det almindelige menneske og sundheden i A 21 perspektivet.
---------------------------------------------
Agenda 21 som folkeoplysning i bred forstand.
---------------------------------------------
Det er meget glædeligt, at sundhed og det sociale aspekt nu også nævnes i forb. med Agenda.
---------------------------------------------
At synliggøre A21 og gøre Fold/lokale myndigheder om hvad sagen drejer sig om, det der batter.
---------------------------------------------
Hvorfor koncentrerer man om nationale ting DK er god til? Hvad med: rygning , selvmord, racisme.
---------------------------------------------
At hjælpe hinanden med at holde dampen oppe/info-net.
---------------------------------------------
Væsentligt at alle aktører er med.
---------------------------------------------
Væsentligt at alle aktører er med I Dialogen.
---------------------------------------------
Vigtigt at det ikke kun er miljøfolk der deltager I visioner og handling.
---------------------------------------------
Gensidig inspiration er central.
---------------------------------------------
Rygning og økomad og andre forvirrende ting - svært at forklare - spanske borgerkrig.
---------------------------------------------
Musikken til festen var rigtig Agenda 21, men hvorfor er der ikke nogle fremmedarbejdere her:
---------------------------------------------
Jeg kan godt tænke mig, at der arbejdes mere i grupper fremover.
---------------------------------------------
Det er af og til frustrerende at vi kun snakker, og det er ofte de samme barrierer år efter år. Men snakken er også vigtig. suk.
---------------------------------------------
Dejligt at det i stor udstrækning lykkes at undgå røg.
---------------------------------------------
Godt med mødet mellem forskellige sektorer, instanser, organisationer, græsrødder og almindelige enkeltpersoner. Øger forståelsen for hinandens hverdag og problemstillinger.
---------------------------------------------
Mange tænker med hjertet og føler med hovedet her.
---------------------------------------------
Kommunen skal se sine borgere som mennesker med ressourcer og inddrage dem I planer og beslutninger.
---------------------------------------------
Fortrinligt Agenda 21 arbejde - uden bevidsthed herom.
---------------------------------------------
Agenda 21 må være folkeligt forankret og det blev bekræftet. Der må fortsat tages udgangspunkt I helheden - hver må så bidrage med sit.
---------------------------------------------
Det har været en stor oplevelse at komme udenfor og opleve den fantastiske natur her - morgen - middag - nat.
---------------------------------------------
At møde op her søndag morgen, sætte sig I kirken og lytte til orgelmusik - en pragtfuld start på dagen.
---------------------------------------------
Det er så positivt at opleve - vare en del af - en så forskellig artet gruppe - så mange måder at udtrykke sig på - arbejde på - og alligevel vil vi samme vej.
---------------------------------------------
Målet er blevet til et middel & midlet er blevet målet.
---------------------------------------------
Miljøentusiaster har fået/taget ? patent på Agenda 21 begrebet.
---------------------------------------------
Indeklimaet bør have en højere prioritet.
---------------------------------------------
Eksperimenter, Experimentarier, lokalt og regionalt. Nye netværk, fællesskab I samarbejde. Solidaritet.
---------------------------------------------
Dansen.,
---------------------------------------------
Hjaltes oplæg om Albertslund - bekræftede at der er kommuner der kan og vil.
---------------------------------------------
Dejlig musik & dans. Samvær, samtale, grin og god energi, livsenergi lyst.
---------------------------------------------
At være sammen med åbne mennesker I socialt musisk samvær.
---------------------------------------------
At skabe og forstærke øko spirituelle netværk mellem mennesker.
---------------------------------------------
At få bekræftet at flere og flere arbejder på at skabe et bedre samfund I harmoni med naturens kredsløb.
---------------------------------------------
20% bruger 80% af ressourcerne.
---------------------------------------------
Der skal laves klare visioner, scenarier, billeder, eksempler, eksperimenter, eksparimentarier.
---------------------------------------------
Hvad er Ag 21? Fælles mål, dans livskvalitet.
---------------------------------------------
Eksempler på projekter der fungerer (Albertslund)
---------------------------------------------
At debattens emne så småt flyttes fra hard-core-miljø til udvikling, til vision til vision til livskvalitet.
---------------------------------------------
Jeg bliver glad og får overskud til dagligdagen ved her at møde og diskutere med ligesindede her på Øko-net, dansen og det sociale er fantastisk vigtigt!
---------------------------------------------
Den indre Netværk Svinehund eksperimentarium I landsdele.
---------------------------------------------
Snak om DTU evaluering af økosamfund hvor man har flere kriterier, det sociale, det kulturelle, det miljømæssige og det økonomiske.
---------------------------------------------
Vi skulle have diskuteret eksistensen af en A21 Landsforening langt mere grundigt.
---------------------------------------------
Samtale om mine spirituelle rejse og orientalske liv fra 78 - 85.
---------------------------------------------
Ideer fra Albertslund til at sparke til egen kommune.
---------------------------------------------
Indløg om græsrodsarbejde (Haslev) eller mangel på samme.
---------------------------------------------
Samtaler med de øvrige deltagere for udveksling af erfaringer.
---------------------------------------------
Gode uformelle erfaringsudvækslinger og nye kontakter I panser.
---------------------------------------------
Meget inspirerende at høre om Dogme 2000.
---------------------------------------------
Galschiøts evne til at ryste etablerede magtstrukturer og mobilisere folket.
---------------------------------------------
Den gode klassiske højskoleatmosfære, dialog, musiske aktiviteter.
---------------------------------------------
Hvad er godt?: At jeg går hjem og kontakter folk, til et tværfaglig samarbejde I min hjemkommune om Agenda 21 + Destination 21.
---------------------------------------------
Margrethe Clausager Hjalte Aaberg hver især bidraget til min indre ildsjæl.
---------------------------------------------
At Albertslund ikke har tabt pusten.
---------------------------------------------
Agenda 21 og buskmændene. Fokusering på det sammenhængende livsforløb I kultur og natur.
---------------------------------------------
Hjalte Aaberg/ Dogme 2000 Margrethe Clausager. En kommune I gang Haslev gode ideer.
---------------------------------------------
Stadig meget lukket omkring vægtning I Agenda 21 miljø, natur, social, kulturel, økonomisk bæredygtighed.
---------------------------------------------
Kommunale natur og miljøcentre.
---------------------------------------------
Motiver befolkningen bedre om hvorfor skal jeg leve bæredygtigt?
---------------------------------------------
Det handler om at få de sociale - kulturelle sider ind I bæredygtig kommune.
---------------------------------------------
Vigtigt med en vision om hvilket samfund vi ønsker. Nødvendig pkt. For at opstille mål.
---------------------------------------------
Albertslund viser hvordan A21 kan gribes fornuftigt an, hvis man vil.
---------------------------------------------
Det psykologisk værdifulde I at miljøarb. Er vendt fra "kamp mod forureningen" til positiv bestræbelse på at skabe en god bæredygtig fremtid (ikke kun Miljø).
---------------------------------------------
Fik bekræftet bange anelse om at landsplan afd's Ag 21 arbejde er alt for vattet. Der er brug for kontant pression på kommunerne.
---------------------------------------------
Stolthed og glæde over at leve I et samfund hvor den demokratiske proces er så rodfæstet og hvor alle gode viljer er gået sammen om projekt bæredygtigt DK.
---------------------------------------------
Racisme?
---------------------------------------------
Mange af indlæggene var for vævene - folk aner ikke hvad de taler om!
---------------------------------------------
Albertslund kommune gør tilsyneladende en god indsats, ved at de har begrænset sig til nogle emner de kan takle fremfor at snakke om det de også burde have med. Der sker noget!
---------------------------------------------
Civilsamfundet er også virksomheder.
---------------------------------------------
At blive mange nok I det lokale arbejde.
---------------------------------------------
Vi skal gøre det synligt der virkelig batter noget.
---------------------------------------------
National Agenda 21. Jeg synes det er godt og vigtigt at vi får lejlighed til at give input til arb. Med den nationale Ag 21.
---------------------------------------------
Natursyn - menneskesyn. Jeg synes at John Holten Andersens diskussion om vores natursyn - mennesket og naturen og menneskesyn- mennesket som mål, ikke middel - er meget væsentlige at debattere.
---------------------------------------------
Vi skal ikke vige tilbage for krav "man skal også køre med lys på cyklen"
---------------------------------------------
Kommunen som, aktiv deltaer. Hjalte Aabergs DOGME 2000 er meget spændende, og kan føre meget godt med.
---------------------------------------------
Vi skal bruge nye demokratiske møde/debat former.
---------------------------------------------
Vi skal skabe gode billeder af, hvordan et bæredygtigt samfund ser ud: Bæredygtig levevis er også sjovt.
---------------------------------------------
Det kommer til at gøre ondt at nå ned på et bæredygtig forbrug vi skal turde sige det.
---------------------------------------------
Gør agenda 21 nærværende for den enkelte borger.
---------------------------------------------
Ting tager tid, men nogle gange går det for langsomt.
---------------------------------------------
Det er håbløst at diskutere 150 mennesker sammen på en gang.
---------------------------------------------
Vi vil have et robust samfund.
---------------------------------------------
Styrk allerede eksisterende grupper de kan blive Agenda 21 grupper.
---------------------------------------------
Input til strategi for Agenda 21 mål kommunalpolitikere.
---------------------------------------------
Adfærdsændringer er af de ting Agenda 21 skal fokusere på.
---------------------------------------------
Skønne dialoger mellem borgere og politikere.
---------------------------------------------
Oprettelse af lokale centre.
---------------------------------------------
Dogme 2000 opløftende og energigivende at en kommune er så visionær og får det vist I praksis at det giver det sociale engagement.
---------------------------------------------
Tilbagebetalingsprincippet, om at udnytte borgernes grønne afgifter til en synliggørelse og glædesfyldt udnyttelse af pengene. (Ikke nødvendigvis til "Lange-grønne-guider")
---------------------------------------------
Økologisk og kunstnerisk mad, med visionel og smags spændende oplevelse.
---------------------------------------------
Dejligt at mødes I god stemning musik, sang og dans - kombineret med god saglig/faglig debat!
---------------------------------------------
Gode input til agenda/miljø arbejde - ideer, diskussioner m.m. fx. Dogme 2000!!!!
---------------------------------------------
Inspirerende at møde andre "miljøfolk" p tværs af landsdele, organisationer osv-osv.
---------------------------------------------
Albertslund, det kan lade sig gøre.
---------------------------------------------
Det var positivt at høre, at Albertslund kommune kan lade sig overtale til at indføre differentieret pris på eks. Kildesortering, selvom det koster dem penge.
---------------------------------------------
Arthur Krasilnikov var meget inspirerende at høre. Gode fortællende billeder om andre folkeslags levevis og påvirkning fra "os". Derfor vigtigt at vi handler efter Agenda 21.
---------------------------------------------
Følelsen af fællesskab de positive energier.
---------------------------------------------
Den gode mad som brændstof.
---------------------------------------------
Det er godt at knytte visioner med fam. Jensen.
---------------------------------------------
Jens Galschiøt kunstens mulighed for at frigøre fælleskræfter.
---------------------------------------------
Det er godt at knytte kontakter.
---------------------------------------------
Det er godt med humor.
---------------------------------------------
Hjalte Aaberg og projektet I Albertslund - det nytter, hvis kommunerne er med på ideen.
---------------------------------------------
Emnet Agenda 21 er blevet belyst fra så mange sider her, at man uundgåeligt er blevet lidt klogere. Det bør det fortsat blive.
---------------------------------------------
Musikken var god, og det er I det hele taget dejligt, at man også kan have det sjovt I sådan et forum her! Det er vigtigt I miljøarbejdet.
---------------------------------------------
Jens Galschiøts oplæg og forklaringer på, hvorfor han laver de ting han gør.
---------------------------------------------
Det var meget opmuntrende at høre om Albertslund kommunes fornemme tiltag. Godt eksempel for andre kommuner!
---------------------------------------------
Det var rystende at erfare, at miljø & energi ministeriet ikke har overvejet en national Agenda 21 plan.
---------------------------------------------
Jens Galschiøt satte nogle gode tanker I gang vedr. Kunst og den indre svinehund.
---------------------------------------------
Ingen dag er så spildt, som den hvor man ikke lo. Det gjorde vi, lo altså...
---------------------------------------------
Der bliver vendt op & ned på mål & midler. Det skal rettes.
---------------------------------------------
Rart at se praktiske tiltag, der virker.
---------------------------------------------
Vi mangler & behandle at penge & reklamer styrer udviklingen den forkerte vej.
---------------------------------------------
At mennesket er målet og ikke midlet skal gøres til dogme via indoktrinering og eller bevidstgørelse
---------------------------------------------
Jeg synes du mangler at se økologi I et bredere samfundsmæssigt perspektivet miljømæssigt er for snævert ( def. økologisk ajklus)
---------------------------------------------
En vigtig poiente er; at det er vigtigt at overveje og diskutere hvordan lokal Agenda 21 bliver til en demokratisk proces hvordan borgerdeltagelse?