Nyhedsbladet Øko-net [Bladets hoved]

Årgang 8 - marts 2001 - nr. 42

Indholdsfortegnelse:

Øko-net nr. 42 - marts 2001

Læs Nyhedsbladet Øko-net som pdf-fil - se/hent nummer 42 her

Velkomst

Leder: Et bæredygtigheds råd


Vores Bæredygtige Udvikling
Vores Bæredygtige Udvikling
Øko-net etablerer et debatmøde-netværk, hvortil der er skabt en mødepakke, og åbner samtidig et nyt web-sted for bæredygtig udvikling på www.VoresDebat.dk
Mødepakken "Vores Bæredygtige Udvikling"
- en vejledning til debatmøder
Nyt web-sted om Bæredygtig Udvikling
www.VoresDebat.dk er adressen til Øko-net's nye web-sted og portal om bæredygtig udvikling.
Fra Rio til Rio+10
- baggrunden for en dansk
strategi for bæredygtig udvikling
Regeringskommissorium nedsat
I Danmark har regeringen i januar 2001 vedtaget et kommissorium for arbejdet med den nationale strategi for bæredygtig udvikling
Møder om den nationale Strategi for bæredygtig udvikling
National Agenda 21 - fup eller fakta?
Unge for bæredygtig udvikling
Strategi for bæredygtig udvikling - hvordan?
DanmarksDeklarationen
blev overrakt til regering og Folketing
d. 23. januar ved et arrangement i Fællessalen på Christiansborg.
Læs uddrag fra talerne ved overrækkelsen her
 
Diverse nye udgivelser om økologi og miljø
Uddannelse for bæredygtighed
er temaet i forårsnummeret af Ecovillage Living
Økologi i haven
- er titlen på en ny film om økologisk havebrug
Grønne job
Den Grønne Jobpulje har netop udgivet tre publikationer om grønne job
Grønne skatter og afgifter i EU og Danmark
- er titlen på en ny publikation fra Det Økologiske Råd
Natur og miljø 2000
Miljø- og energiministeriet har udgivet hæftet Natur og miljø 200
Økologi i kommunerne
Kommunernes Landsforening har i forbindelse med et projekt om økologisk omstilling i kommuner og amter udarbejdet en debatpjece og en informationsfold
Gøgl og musik til sæsonens øko-markeder m.v.
Ny CD præsenterer for første gang unplugged gøgler- og cirkusmusik med
A'kadabra, Cirkus Mongo, Cirkus Skunk, Cirkus Tusindben, Habatusa, Truppo Trotto og mange andre.
Andre omtaler og arrangementer i nr. 42
Den Grønne Karavane
- et nyt skoleprojekt-koncept
High Tech & Low Tech
- mod en bæredygtig arkitektur
Mandag d. 23. april 2001
kl. 9.30 - 17.00 på Byggecentrum, Middelfart
Byøkologisk studietur til Holland
d. 25. - 29. april 2001

Mellem råvarer og morgenmad:
Økologisk produktion i praksis
- debatmødet fre. d. 30. marts 2001 kl. 9-16 i Odense

Klods Hans Karavanen 2001
Er et inspirationstogt, der sætter fokus på økologi og bæredygtig praksis.
Karavanen starter i Aalborg den 21. juli og vil herefter sindigt sno sig gennem Himmerland, over Salling og Mors for at slutte i Thy den 5. august 2001.

Organic Food and Farming
Towards Partnership and Action in Europe
10 - 11 may 2001, Copenhagen

Sådan vil vi bygge og bo
- i byen, i landsbyen og på landet
boligseminar d. 15. maj 2001 kl. 9.30 - 17.00
på Byggecentrum I Middelfart

Grøn Guide Nils Ørum-Nielsen
fra Det Økologiske Inspirationshus har med tegneren Carl Quist Møllers hjælp visuelt udtrykt miljøproblematikken og har fået lavet nogle gratis café-postkort

Om Øko-net's database

Kom med i Øko-databasen Få et direkte link til Øko-kalenderen
- et tilbud til grønne organisationer m.fl:
Øko-kalenderen
Bliv medlem af Øko-net


Kære læsere

Velkommen til et nyt nummer af Øko-net - pånettet og gaden. Dvs. at i den trykte verden er et 8 siders nummer af Nyhedsbladet Øko-net vej rundt med posten ca. 8.000 steder - alle ønskes god læsning og inspiration.

Læs bl.a. om: Vores Bæredygtige Udvikling, der er et debatmøde-netværk, en gratis mødepakke om bæredygtig udvikling og et nyt web-sted på www.VoresDebat.dk samt læs uddrag fra talerne ved overrækkelsen af DanmarksDeklarationen, der blev overrakt til regering og Folketing d. 23. januar ved et arrangement i Fællessalen på Christiansborg.

Og så en opfordring! - Husk at blive medlem af Netværket / Øko-net! - Et medlemskab koster 130,- kr for 2001 - indbetal på giro-nr.: 1-222 07 66 og du stætter arbejdet og modtager Nyhedsbladet Øko-net med posten.

Med venlig hilsen sekretariatsleder og redaktør, Lars Myrthu-Nielsen, d. 21. marts 2001

Om Øko-net nr.42
Redaktion: Lars Myrthu-Nielsen

Denne tryksag er Svanemærket. Licensnummer 541 006. 10.000 eksemplarer trykt på miljøgodkendt, klorfrit og 100 % genbrugspapir, med vegetabilsk trykfarve uden opløsningsmidler Phønix-Trykkeriet as, Århus. Miljøcertificeret og EMAS-godkendt. ISSN 1395-4881 Al henvendelse rettes til redaktionen. Stof og indlæg modtages løbende.Bliv medlem af Øko-net

- så støtter du den økologiske

folkeoplysning via

Nyhedsbladet Øko-net

&

www.eco-net.dk

• Øko-net er et opsøgende netværk der let, overskueligt og informativt giver idéer, inspiration og oplysning inden for økologi, natur og miljø.

• Øko-net arrangerer jævnligt seminarer og netværksmøder, bl.a. Økologisk Samling i.f.m. Folketingets åbning (d. 8. - 10. oktober '99).

• Man kan altid henvende sig til Øko-net's sekretariat på post, e-mail eller telefon med grønne netværks-spørgsmål.

På Internettet finder du bl.a.:

• en omfattende grøn øko-kalender

• en database over grønne organisationer, publikationer mv. Her kan man selv finde faktaoplysninger og adresser ved at søge på nøgleord og kategorier

Netværket for økologisk folke-oplysning og praksis udgiver Nyhedsbladet Øko-net, både i en trykt udgave og på Internettet. Nyhedsbladet formidler idéer, inspiration og oplysning inden for økologi, miljø og natur til dansk folkeoplysning, samt bredt for alle der er interesserede. Bladets primære opgave er at danne et lettilgængeligt overblik over hvilke tiltag, der er på økologi- og miljøområdet til brug for alle undervisere, folkeoplysere, græsrødder, offentlige og private personer.
Netværket / Øko-net er støttet af Den Grønne Fond.

Nyhedsbladet Øko-net udkommer seks gange årligt. Medlemskab af Netværket for år 2001 inkl. Nyhedsbladet Øko-net koster 130,- kr. Fås ved indbetaling på: Giro-nr. 1-222 07 66

Udgiver
Netværket for økologisk
folkeoplysning og praksis
Højskolehjemmet
Svendborgvej 9, Ollerup
5762 Vester Skerninge
Tlf.: 62 24 43 24
Fax: 62 24 43 23
E-mail: eco-net@eco-net.dk
Hjemmeside: www.eco-net.dk