(3 blade)

Nyhedsbladet Øko-net.

- udkommer 6 gange årligt

Henvendelse rettes til redaktionen - se adresser nedenfor. Stof og indlæg modtages løbende.


Gå til oversigten over bladene. 

Bestil gratis prøve-nr. eller abonnement på Øko-net.


Gå til de enkelte numre :

50 - 49 - 48 - 47 - 46 - 45 -  44 - 43 - 42 - 41
40 - 39 - 38 - 37 - 36 - 35 - 34 - 33 - 32 - 31  
30 - 29 - 28 - 27 - 26 - 25 - 24 - 23 - 22 - 21
20 - 19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11
10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1


Kolofon

NYHEDSBLADET ØKO-NET
udgives seks gange årligt, både i en trykt udgave og på Internettet. Nyhedsbladets primære opgave er at danne et lettilgængeligt overblik over hvilke tiltag, der er på økologi- og miljøområdet samt at formidle idéer, inspiration og oplysning inden for bæredygtig udvikling, økologi, miljø og natur til brug for alle undervisere, folkeoplysere, græsrødder, offentlige og private personer.

UDGIVER / SEKRETARIAT
Netværket for økologisk
folkeoplysning og praksis

Svendborgvej 9, Ollerup
5762 Vester Skerninge
Tlf.: 62 24 43 24 - Fax: 62 24 43 23
E-mail: eco-net@eco-net.dk
www.eco-net.dk
www.eco-info.dk [Øko-info]
www.BæredygtigUdvikling.nu

Øko-net støttes af Den Grønne Fond.
Øko-net er medlemsorganisation hos Dansk Folkeoplysnings Samråd og 92-gruppen.

Medlemskab af Netværket i 2002 inkl. Nyhedsbladet Øko-net koster 150 kr. (for studerende, arbejdsløse og pensionister: 75 kr. ). Fås ved indbetaling på giro-nr. 1-222 07 66

REDAKTION
Lars Myrthu-Nielsen (ansv.) og
Anne Mette de Visser
Stof og indlæg modtages løbende.
Annoncer tegnes i begrænset omfang.

TRYK / OPLAG
Denne tryksag er Svanemær-
ket. Licensnummer 541 006.
10.000 eksemplarer trykt på
miljøgodkendt, klorfrit og 100% genbrugspapir med vegetabilsk trykfarve uden opløsningsmidler.
Phønix-Trykkeriet A/S, Århus.
Miljøcertificeret og EMAS-godkendt.
ISSN 1395-4881