[Nyhedsbladet Øko-net - bladets hoved]

Årgang 2 - Oktober 1995 - nr. 9


Indholdsfortegnelse :

Øko-net nr. 9 - Oktober 1995

Velkomst

Leder : Bevægelsernes berøring

Natur'ligvis - økologisk jordbrug

Økologisk Storkøkken Rådgivning

Vi skal ikke vinde - vi skal danse
- af Ejvind Larsen

Miljøinformation fra Miljøbutikken

Lokal Agenda 21
Nyt landsdækkende nyhedsbrev

Støt bomben - køb fransk !!

Ud i det grønne med daghøjskolerne

"Når vi fletter Netværk..."

LØFT
Landsforeningen Økologisk Formidling og Tilvirkning

Kulturbyens Rock- og Blues-Galla

Økologi, IT og Formidling - 13 ugers efteruddannelse for undervisere - på Skolen for Økologisk Afsætning.


Kære læsere.

Endnu et nummer af Øko-net er på nettet og gaden.

Husk også: At støtte og blive medlem af Netværket - find giro-nr. og medlemspris i kolofonen.

Mvh redaktør, Lars Myrthu-Nielsen, Oktober 1995

Gå til indholdsfortegnelsen

Leder : Bevægelsernes berøring

Det er både flot og dejligt at se det nye økologiske udspil fra SiD, som på mange måder kan ses som en institualisering af græsrøddernes (tidligere) rolle. Miljøbevægelsen's græsrødder fik så meget gehør at en politisk inddæmning fandt sted. Men nu er dæmningen brudt, og fagbevægelsen har talt tydligt og klart: "Rent miljø, sunde fødevarer".

Det rejser spørgsmålet, om der er et nybrud i vente med tværpolitiske aktiviteter? Forhåbentligt! Hvordan vil SiD og miljøbevægelsen følge det her op? Er der lagt op til træk på samme hammel.

Bomber under baglandene
Det er vigtigt at udnyttet hinandens styrke, og forny sig, derfor har bevægelserne brug for hinanden. De gamle og nye bevægelser, som landbobevægelsen, fagbevægelsen, de politiske bevægelser og miljøbevægelserne skal møde hinanden og skabe alliancer. Der er brug for bomber under baglandene, så nytænkning, med netværking, lokal Agenda 21 og livsstil i forhold til det økologiske råderum kommer på dagsordnen i både i teori og praksis. Bevægelsernes berøring og kendskab til hinanden må styrkes. Vi må deltag i hinandens konferecner, møder m.m. - og helt konkret være med i hinandens netværke.
Øko-net er også for fagbevægelsen.

Dette var også centralt i Elsebeth Gerner Nielsens åbnings-tale til Den Grønne Fonds konference om Bæredygtig Livsstil der fandt sted d. 18.-19. sept., hvor hun bl.a. sagde: "Vi mangler redskaber for formidling mellem de nye (grønne) vækstlag og de traditionelle partiorganisationer". "Hvordan får vi en dialog igang mellem de nye vækstlag og de gamle politiske organiseringer? Skal vi ikke arbejde sammen om at løse det problem!!

LM-N

Gå til indholdsfortegnelsen

Natur'ligvis - økologisk jordbrug

SiD, Danmark største Fagforbund, har ret epokegørende udgivet en rapport om økologisk jordbrugsreform. Det epokegørende er først og fremmest at de ikke kun plejer deres egne faglige interesser, men tager pulsen fra tidsånden - her rejses ikke de traditionelle spørgsmål, men de store spørgsmål.

Det var med sigte på SiD's nyligt overståede kongres i september ´95 at SiD's Gartneri-, land- og skovbrugsgruppe (GLS) tog initiativ til projektet og udspillene. "Den primære målsætning med projektet er at sikre miljøet for eftertiden og folkesundheden i nutid og eftertid" hedder det i forordet. Beskæftigelsen i GLS er en sækundær målsætning.

Man har turdet tage den økologiske udviklingen alvorligt i SiD. Befolkningens stigende miljøbevidsthed, har medført en kraftig efterspørgsel efter økologiske produkter. Denne udvikling har skabt / presset et markant og positivt holdningsskift frem i brede faglige og politiske kredse, og SiD vil ikke løbe fra sit ansvar: "såfremt vi ikke fagligt og politisk bakkede op omkring en anden udvikling i landbruget, der var fri for de miljøødelæggende og sundhedsskadende produktionsmetoder".

Og det er de radikale briller der er på. SiD har i forbindelse med rapporten lavet mange politikforslag. Bl.a. forslåer de at forbruget af pesticider skal reduceres med 95 % inden år 2000, at Levendsmiddelsstyrelsens godkendelsesprocedure bringes i overensstemmelse med befolkningens holdning til et sikkert og sundt miljø og at der skal indføres et øjeblikkeligt forbud mod finansiering af staldsystemer, der ikke overholdet dyretiske krav svarende til kravene for økologisk jordbrug.

På kongressen blev forslaget præsenteret i en mundtligberetning af den ny Gruppeformand for den grønne gruppe (GLS), Steen Andersen, der bl.a. stillede spørgsmålet: "Belaster den måde vi producerer på naturen i en sådan grad, at den om 10, 50 eller 200 år er 'brugt op' ?", og svarede: "Jeg kan ikke sige, at jeg ved, det er sådan, men jeg har en alvorlig mistanke. Det, jeg ved, er, at vi skyldet vores børn og børnebørn at sørge for, det ikke sker".

[Billede af forsiden]


Forsiden til den skriftlige udgave af den 'mundtlige beretning', som Gruppeformanden for GLS, Steen Andersen, holdt på SiD's 44. kongres, september 1995.

Til kongresoplæget "For eftertiden Natur´ligvis...", er der desuden udgivet et ekspertbidrag: "Rapport om økologisk jordbrugsreform".

De to oplæg kan fåes gratis ved kontakt til SiD, og glem ikke at be' om at få den tidligere udgivede håndbog "Grøn Pleje - for mennesker og miljø", som kunne være til inspiration for enhver pedel eller gartner.

Specialarbejderforbundet i Danmark

Kampmannsgade 4 , Postboks 392

1790 København V

Tlf. 33 14 21 40

Gå til indholdsfortegnelsen

Økologisk Storkøkken Rådgivning

- få svar på spørgsmål om økologik i storkøkkener.

Hos rådgivningen kan køkkenpersonale og leverandører til storkøkkener pr. telefon få vejledning i, hvordan man bedst muligt indfører økologiske og miljøvenlige varer i køkkenerne.

Spørg om alt mellem himmel og jord - bare det har noget med økologi og køkkendrift at gøre. Parat ved telefonen sidder Storkøkkenkonsulent Hanne Olsen. Rådgivningen er gratis.

Ring på tlf. 86 17 20 22, mandag og tirsdag fra kl. 9:00 til 15:00.

Uden foråbningstiden kan der lægges besked på telefonsvaren.

Man kan også skrive til rådgivningstjensten :

Økologisk Storkøkken Rådgivning
Skolen for Økologisk Afsætning
Att. Hanne Olsen
Volbjergvej 16
8240 Risskov.

Gå til indholdsfortegnelsen

Vi skal ikke vinde, vi skal danse

Alle udsagn forekommer i dag diskutable undtagen dette udsagn selv.

Forløbig er det en main-stream-utopi om frie menneskers frie valg af livsstil (forbrug afvarer, tjensteydelser, livsanskuelser, familieformer, seksuelle variationsmuligheder, uddannelse, jobs, sportsaktiviteter, modetilbud om krop og klær, hus og have, bil og rejse og hele det øvrige kulturelle supermarked), der har scoret førertrøjen på den kendsgerning, at alt nu er til diskussion.

En anden en sidder måbende tilbage: Jamen, var det ikke det venstreorienterede projekt ? At ingen autoritet længere måtte optræde autoritært, men at alt er til diskussion undtagen det udsagn, at alt er diskussion. Frigørelsen var netop frigørelsen fra enhver påstand om det modsatte, at mennesker på forhånd havde at bøje sig for det ene eller det andet.

Hvordan i alverden er det da gået til, at venstrefløjens totalsejr opfattes af dele af den selv (f.eks. undertegnede), som et nederlag? Please your ego, var det ikke det vi ville?

Kærlighed til næsten og naturen
Nej, det var det da ikke. Det var solidaritet, hjælp til de nødlidende, offervilje, fællesskab, kollektivitet, socialitet, socialisme, kommunisme.

Jamen, hvordan stod det forhold til kravet om total emancipation ?

Hvordan kunne vi på een gang påberåbe os kærlighed til næsten og efterhånden også så småt til naturen og den ubegrænsede løsrivelse fra enhver autoritet? Kærlighed til næsten og naturen er vel ikke frihed fra næsten og naturen, men bundethed til dem? Hvor kommer den bundethed fra? Hvad har den med venstrefløjens frihedskampe at gøre?

Jeg véd godt, at jeg er uretfærdig (også mod mig selv). Så store idioter var vi trods alt ikke, at vi aldrig nævnte modsigelsen mellem solidaritet og emancipation med et ord.

Men hvad jeg konstaterer er, at det var emancipationen der vandt. I en sådan grad, at en venstrefløj, der igen vil gøre sig gældende med andet, en hvad main-stream allerede klarer noget så storartet, må begynde med bundetheden. Kærlighed til næsten og naturen.

Kan vi det ? Er vi - de venstreorienterede - ikke også blevet alt for frigjorte til den slags? Har vi ikke sejret - ad Helvede til?

Økologien er kommet for at blive
Nej, vi har ikke sejret, trøster min ven geologen. Der er kun seks tusinde år til næste istid. Med garanti tager den Storbæltsbroen med, så der er ingen grund til fortvivelse.

Mod det vanvittige er den vittige replik naturligvis svaret. Den vanvittige frigørelse fra naturen skal nok blive besvaret, og det er der selv med udsigt til et iskoldt svar en vis beroligelse ved. Det er jo sandt at sige ikke mennesket, der truer naturen, for den skal nok overleve. Det er mennesket, der truer sig selv, fordi det ikke vil vide af andet end sin egen frigørelse. Den sandhed minder geologen meget morsomt om.

Naturen har frembragt os og selv om den elskværdigt forsynede os med evnen til at skelne mellem os og den, er det stadig den, der omfatter det hele, selv vores skelneevne. I den forstand er kampen med det økologiske problem håbløst: Naturen kommer aldrig i balance. Vil vi ikke danse med på dens betingelser, river den os omkuld, samt vore store og lille bæltsbroer. Økologien er kommet for at blive.

Vidunderligt Grønt Landsskue
På det vidunderligt grønne landsskue på Brusgård, d. 8.-10. september ved Randers, fortalte jeg om modstandskampen for 55 år siden, da den ikke var populær, fordi den var håbløs. Hitler stod til en sejr. Det var ikke de kendte fra Den blå Bog, der tog kampen op dengang, men de der gjorde det, gjorde det af andre grunde end for at vinde sejr. Sådan må vi også kæmpe i dag for det grønne, sagde jeg. Kampen er foreløbig håbløs, men vi fører den af andre grunde. Siden er jeg kommet i tanke om, at først den dag vi har indstillet os på, at kampen mod naturen for at få den i balance ikke bare nu men altid er håbløs, har vi vundet.

Vi skal ikke vinde, vi skal danse.

- af Ejvind Larsen, Dagbladet Information.

[Tegning af Ejvind Larsen]


Netværket ønsker hjerteligt tillykke med de 40 år på Information - stadig på toppen (grøn), og i front (rød). Vi glæder os til mange års inspiration fremover, til det folkelige, oplysende og oplivende økologiske arbejde.

Gå til indholdsfortegnelsen


[Miljøbutik logo]Miljø-information fra Miljøbutikken

- nu også over internettet

 

Miljø- og Energiministeriet driver Miljøbutikken, hvis formål er at forbedre servicen over for de mange borgere der i dag henvender sig til Miljø- og Energiministeriet for at få information og svar på spørgsmål.

Miljøbutikken henvender sig til borgere, skoler, studerende og andre med interesse for miljømyndighedernes arbejde - internationalt, nationalt, regionalt og lokalt.

 

Hvad du kan få i Miljøbutikken:

Miljøbutikken tilkoblet internettet

D. 8. september gik Miljøministeriet og Miljøbutikken på internettet, og kan nu tilbyde en udvidet miljøinformation og informationsservice, der gør det muligt for dig at sidde alle steder i landet og hente din oplysning hjem. Det kræver at du har en internet adgang hvis du vil hente oplysninger hjem på den måde. Se Appendiks *.

Når du logger der ind på Miljøbutikken bliver du mødt af en menu, som giver dig adgang til diverse miljø-information. Fx. kan du vælge Miljø- og Energiministeriet, og i ro og mag gennemgå deres informationer. Andre muligerheder, er konnektions (links) til andre servere i verden, der har miljøinformation.

Få UGEbrev elektronisk
Også Miljø- og Energiministeriets UGEbrev kan nu fåes elektronisk. I sidste Øko-net nr. 7 omtalte vi Ugebrevet fra Miljø- og Energiministeriet. og vi kan her meddele at det har overlevet sin 2 måneders forsøges-periode, og stadig udkommer hver fredag.

 

Miljøbutikken
Læderstræde 1-3
1201 København K

Åben : Man.- tors. 10-17:30 - Fre. 10-18 - Lør. 10-14(16)

Tlf. 33 92 76 92 (information)
Tlf. 33 93 92 92 (bøger)
Fax. 33 92 76 90

Miljøministeriets adresse / menu på Internettet : http://www.mem.dk

 

* Appendiks vedr. internet adgang :
(Tilbage)

Udviklingen på dette område går hurtigt, og har du ikke selv en adgang vil du sikkert snart på en nærliggende skole eller bibliotek kunne få en adgang.
I næste nummer af Øko-net vil vi præsentere et nyt og folkeligt net, som vil blive funktionelt og billigt (ca. 500,- om året for e-mail kommunikation, data base og konference adgang) , og som henvender sig til folk der arbejder med folkeoplysning og miljø
- læs om GrundtvigNet i næste Øko-net.

Gå til indholdsfortegnelsen

[Agenda21 logo]Lokal Agenda 21: Nyt landsdækkende nyhedsbrev

- udgives af Miljø- og Energi-ministeriet, Kommunernes Lands-forening og Amtsrådsforeningen

 

Fra Nyhedsbrevets kolofon:
Lokal Agenda 21 er et amts eller en kommunes bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. En lokal Agenda 21 giver sig udtryk i opstilling af mål og strategier og udførelse af konkrete projekter, der nedsætter forureningsniveauet, mindsker ressourceforbruget og indtænker bymiljø og landskabelige kvaliteter.
Det er centralt, at der tages et lokalt udgangspunkt, og at befolkningen og virksomheder mv. inddrages i en helhedsorienteret, tværfaglig og langsigtet planlægning. Tænk globalt - handl lokalt.

Til erfaringsformidling
Nyhedsbrevet indeholder en blanding af dels erfaringsudveksling mellem amter og kommuner dels information fra udgiverene. Ideen er at opbygge et kontakt-net, som en vigtig forudsætning for at styrke erfaringsudvekslingen mellem kommunerne, amterne og de centrale myndigheder.
Således er der nu 120 kontakt-personer, repræsenterende ligeså mange kommuner/amter. Det betyder at næsten hver anden kommune har udpeget en kontaktperson.

I det dugfriske Nyhedsbrev nr. 3 - sept. 1995, bringes en liste over de personer som er tilmeldt kontakt-nettet.

Nyhedsbrevet er det offecielle tiltag på Lokal Agenda 21 området. Da det drejer sig om aktiv borgerdeltagelse / borgerindragelse er nyhedsbrevet relevant for alle der arbejder med Lokal Agenda 21.

'Inddrage borgerne' eller 'få kommunen med'
Ikke alle kommuner har endnu en Lokal Agenda 21 medarbejder eller kontakt person. Og netop her er det op til borgerne at tage initiativet og få kommunen til at gå igang med at påtage sig en rolle som understøttende for lokale initiativer og ideer. "Fx. ved at stille mandskab til rådighed, eller mere kontant: med penge", således udtrykker Ia Brix Jensen, fra CIBU (Center for International Bæredygtig Udvikling) det.
CIBU er en privat forening, oprettet med det formål at fremme folkelig handling for bæredygtig udvikling. Og arbejder meget med lokal Agenda 21 - og kan ses som et folkeligt landsdækkende initiativ på lokal Agenda 21 område.

Hvorvidt det er kommunerne der indrager borgerne eller borgerne der får kommunerne med, er altså meget afhængigt af hvor du bor - i hvilken kommune. Men det er også sikkert at det ikke entydigt er den ene eller den anden løsning der er vigtig, men dem begge to - da det drejer sig om at styrke en grøn forståelse og handling mellem borgere, virksomheder og myndigheder på alle niveauer.

Se på Danmarks-kortet
På Danmarks-kortet kan du se hvorvidt din kommune har en lokal Agenda 21 kontakt person, eller ikke har. Har kommunen en, er det oplagt at tage kontakt til denne, og finde ud af hvad der sker. Fx. kan dit boligområde, din skole, din virksomhed blive næste aktør på den lokale Agenda 21 arena.

[Kort over DK]

Har kommunen ikke en, ja så er gode råd dyre. Men her er nogle ideer :

Kontakt kommunen, og præsentere dem for Agenda 21 - og hør om de har noget på vej ("senest i 1996 bør de fleste lokale myndigheder i hvert land have indledt en rådførende proces med deres befolkninger og have opnået enighed om en 'lokal Agenda 21' for de lokale samfund" hedder det i kap. 28 i Agenda 21 som er en af deklerationerne der blev underskrevet på FN's store konference om miljø og udvikling i Rio i 1992).

Eller gå igang. Lav miljø-projekter og inddrag kommunen hvor det er nødvendigt. En spændende idé ville være at lave et 'Lokal Agenda 21 andelsselskab', der skal fungere som forum og paraply for autonome miljø-projekter i en kommune eller landsdel.
Kommunen bliver før eller siden en uomgåelig samspiller - og det er jo også meningen.

Er du i tvivl om din kommune er med eller ikke med på kortet, kan du blot ringe til Landsplansafdelingen i Miljø- og Energiministeriet og få nærmere besked om din kommune.

Nyt 'idékatalog til lokale grupper og aktive' fra CIBU
I 1994 udgav CIBu idékataloget 'Lokal Agenda 21: lokale handlingsplaner for bæredygtig udvikling' (se Øko-net nr. 6, marts 1995), og det er dette katlog der nu bliver fulgt op med en eksempel-samling, der hedder : "Det er Madsen der tæller - en samling på 26 historier".
Pris : 25,- kr. vejl.

Lokal AGENDA 21 Nyhedsbrev

Miljø- og Energiministeriet
Landsplansafdelingen 6. kontor
Højbro Plads 4
1200 København K
Tlf. 33 92 76 00 - Fax. 33 32 22 27

CIBU
Guldbergsgade 8, 1. tv.
2200 København N
Tlf. 35 37 38 11 - Fax. 35 37 41 62

Gå til indholdsfortegnelsen

Støt bomben - køb fransk !!

[Paddehatte-sky]

Sådan lydder et ironiske motto for en boykot kampange mod Chirac, som vi opfordrer Øko-net's læsere til at støtte.
Aktionen består i en underskrifts aktion til Chirac, hvor man tilkendegiver sin afstandtagen fra atombombe-prøvesprængningerne på Moururoa, og at man vælger ikke at købe produkter fremstillet i Frankrig før beslutningen er ændret.
Initiativtagerne har fået lavet et klæbemærkat med teksten : "støt bomben - køb fransk".
Underskrifts brev og mærkat fåes igennem :

Liselotte Stolze
postboks 123
4450 Jyderup
Tlf. 59 20 73 73.

Støtte til aktionen modtages gerne - giro nr. 1 237 3260 - evt. overskud går til ofre for sprængningerne ved Mururoa.

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Ud i det grønne med daghøjskolerne

Foreningen af Daghøjskoler i Danmark har udgivet et tema-nummer af 'Daghøjskolen' om det grønne. Her er en stribe artikler om grønt islæt i daghøjskole undervisningen, men også generelle artikler om økologi og økologiske løsninger. Desuden bringes der en specilt grønt markeret artikel om verdens truende miljøkatastrofer.

Skaf dig bladet og få et spændende nummer og indlæg i debatten og aktiviteten omkring økologisk folkeoplysning og økologisk praksis.

Foreningen af Daghøjskoler
Gothersgade 107, 1. th.
1123 København K
Tlf. 33 33 06 66 - Fax. 33 33 95 95

Gå til indholdsfortegnelsen

"Når vi fletter netværk...!"

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for Netværkets seminar og årsmøde - d. 19. - 21. januar 1996.

Se program m.m. i Øko-net nr. 10 - udkommer omkring d. 27. 11. 1995.

Gå til indholdsfortegnelsen

LØFT - Landsforeningen Økologisk Formidling og Tilvirkning

En ny landsforening er under utraditionelle former ved at tage form.

[LØFT logo]

Foreningen skal etableres som en almennyttig forening med det formål at fremme bæredygtig udvikling gennem en række tiltag.

Der skal være certificering af virksomheder med 'LØFT mærket', der skal være en uddannelse af miljø-medarbejdere på 'LØFT skolen', oplysning og formidling gennem 'LØFT bladet' og investering og tilskud finansieret gennem moderne spil: 'LØFT loddet'.

Ideen med 'LØFT mærket' er at lave en certiticering / miljømærkning af serviceydelser og varer af enhver type, og ikke kun fødevarer som det nuværende røde ø mærke.

LØFT bladet er det først synlige og løft bare. I september måned er der udkommet et 8 siders for og introduktions nummer af LØFT bladet. LØFT bladet skal være et reklamefinansieret miljømagasin som skal udkomme hver måned. Det skal henvende sig til forbrugere og erhversliv - "de to sider af sagen".
Bladet skal vare et talerør for forbrugere og producenter, og det er bladets klare holdning at påvirke, at de to grupper har de samme langsigtede interesser på miljøområdet.

For nærmere interesse kan man kontakte :

LØFT bladet
Smedegade 12
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 57 37

Gå til indholdsfortegnelsen

Kulturbyens ROCK & BLUES GALLA

Oplev en fed koncert og bak op omkring økologisk landbrug !

- d. 13.1. 1996 kl. 20:00 i Cirkusbygningen, København.

Støttet af Urtekram og Den Grønne Fond.

Syv stærke danske navne:

Ved samme lejlighed uddeles Danmarks nye økopris der fik navnet Guldplanten 1996. Den gives til en person, som i det forløbne år gjorde den mest bemærkelsesværdige indsats, for at producere 'rene varer til forbrugerne'.
Guldplanten (udpeges af LØJ) overrækkes første gang af Landbrugs- og fiskeriminister Henrik Dam Kristensen.

Pris : kr. 175 (incl. moms, excl. gebyr) .

Forsalg : Billet-net el. tlf. 33 93 62 00 el. Tivolis billetcenter tlf. 33 15 01 11.

Arr.: Musikskålen, tlf. 31 83 35 71

Gå til indholdsfortegnelsen

[logo]Økologi, IT og Formidling

- 13 ugers efteruddannelse for undervisere

1. kursus: 4. marts - 7. juni 1996 på Skolen for Økologisk Afsætning, Århus.

 

Kursets formål er, at bibringe lærere den faglige kompetence til at kunne undervise i økologi, herunder at gøre dem fortrolig med det økologiske jordbrugs potentialer for at løse væsentlige miljø- og udviklingsproblemer.

Lærerene skal samtidig opnå erfaring med brugen af informationsteknologi (IT), til brug i egen undervisning, og dens muligheder i forhold til et 'grønt islæt' og til øget differentiering og motivation.

Kurset er delt op i 4 hovedområder: Økologi (7 uger), IT (3uger), pædagogik, kommunikation og medoder (2 uger) og etik, filosofi og personlig stillingtagen (1 uge).

Kurset henvender sig til ansatte undervisere med interesse for økologi og informationsteknologi. Kursisterne skal kunne tage uddannelsesorlov.

Kurset gennemføres to gange, foråret og efteråret 1996.

Yderligere oplysninger:

Klaus Loehr-Petersen eller Erik Sepstrup Jensen

Skolen for Økologisk Afsætning
Tlf. 86 17 24 44


Gå til indholdsfortegnelsen

Slut på Øko-net nr. 9