Nyhedsbladet Øko-net [Bladets hoved]

Årgang 2 - August 1995 - Ekstra-nr. 8


Indholdsfortegnelse :

Øko-net nr. 8 - August 1995

Velkomst

Oplæg til Grønt Landsskue : En verden på stoffer

Af Claus Heinberg.

Velkommen til Grønt Landsskue

En slags plakat for landsskuet

Seminarerne på Grønt Landsskue

Program for skuet

Praktiske oplysninger

Udstillere ved skuet


Kære læsere.

- Dette ekstra-nummer er lavet og udgivet i samarbejde med arrangørene bag Grønt Landsskue: Andelsselskabet EVA, Landsforeningen Økologisk Jordbrug, Det Økologiske Råd og Brusgård Produktionshøjskole.

Den trykte udgave blev lavet i 5000 eksemplarer.

Redaktion :

Lars Myrthu-Nielsen,

Claus Heinberg og Peter Fløe Jensen.

Gå til indholdsfortegnelsen

Oplæg til Grønt Landsskue :

En verden på stoffer!

For tiden drejer det sig om at knække kurver.

Opad, og det går på livet løs. Allergierne stiger så en økonomi-minister kunne ønske at det var nationalproduktet. Det samme med brystkræft, testikelkræft, trafikken, pesticider i grundvand, drikkevand og regnvand. Hormoner med, og vores kroppe kan ikke kende forskel på blødgøringsmidler til plastic og det kvindelige kønshormon.
Mer, mer, mer! Kurverne stiger i takt med nationalproduktet, antallet af biler og udstødning af mennesker!
Og det hænger sammen, som tendens!

100.000 kemiske stoffer er på færde i vor del af verden. Vi bruger dem for at forøge en fødevareproduktion der er for stor, og for at effektivisere en produktion der allerede beskæftiger for få! De stoffer forsker vi i, grundigt og uendelig langsomt, for at fjerne de der er farlige!

Det projekt er umuligt. Skal kurverne knækkes, den rigtige vej, så må vi agere, ikke i forhold til enkeltstoffer, men i forhold til tendenser. Og tendensen er gal. Det ved vi alle. Udvidelsen af Helsingørmotorvejen, og de sløjfede togafgange, er en del af den tendens.
Det er vores livsform som er problemet, ikke hin kemiske forbindelse, - og livsformen er ikke en kemikers anliggende.

Tingene må vendes på hovedet, for at komme til at stå på fødderne igen. Rent vand er ikke noget problem, vand med godkendte pesticider er det måske. Og har vi brug for dem, - pesticiderne, og motorvejene? Har vi overhovedet lov til at spørge: Hvem har brug for hvad, til hvad? Hvem behøver kemikalie nr. 100.001? Og til glæde for hvem skal det produceres?

 

Til gavn for hvem ?

Det er nok fremtidens miljø-spørgsmål!

Miljøministeriets nye store redegørelse for miljøet rummer tre væsentlige begreber: 'Økologisk råderum', en 'recipient-betragtning' og 'livsstil'. 'Det økologiske råderum' er en ressourcebetragtning: Hvor meget er der til hver af os: Det kan måske regnes ud - måske? 'Recipient-betragtning' spørger negativt: Hvor meget kan naturen tåle, hvor går smertegrænsen? Svaret forudsætter en omfattende viden, ja forudsætter total viden, for hvornår ved man om man ved nok?

'Livsstil-tanken' derimod spørger positivt: Hvordan kan vi leve så det gavner ? Og det spørgsmål er i grunden nemmere, for vi ved det godt, men vi ved det ikke godt nok! Hvordan etablerer vi en livsform som ikke behøver at bevise sin uskadelighed?

 

Om det handler Grønt Landsskue.

Ved at bringe producenter, forskere og forbrugere sammen inden for rammerne af det traditionelle danske dyrskue, håber vi at bidrage til udviklingen af den viden og de holdninger, som er svaret på den udfordring som vi har stillet naturen overfor.

En alvorsmunter dialog som i en situation med overproduktion, miljøproblemer og menneskelig udstødning kan få tingene til at virke sammen og blive hinandens løsning.

Claus Heinberg.

Gå til indholdsfortegnelsen

Velkommen til GRØNT LANDSSKUE

Grønt Landsskues mål er at bringe producenter og forbrugere sammen, for at præsentere de økologiske spørgsmål inden for det traditionelle danske dyrskues rammer, - og det er i virkeligheden dybt traditionelt.
Dyrskuet har altid forenet præsentationen af produkter, produktionsformer og ny landbrugsteknologi med musik og fest.

Alvoren bag er at udveksle viden og kunnen, og se de sidste nye maskiner og visioner. Hvad kan bruges, hvordan kommer vi videre?
Tanken bag Grønt Landsskue er den samme:

I en situation med overproduktion, arbejdsløshed og miljøproblemer at få tingene til at virke sammen og blive hinandens løsning.
Håbet er at Grønt Landsskue vil blive en tilbagevendende begivenhed hvor den nyeste viden om problemerne og problemernes løsen kan mødes og udvikle sig.

Arrangørerne.

Gå til indholdsfortegnelsen

Grønt Landsskue

Den 8. - 10. September 1995 på BRUSGÅRD

Et landsdækkende mødested og udstillingsvindue for grønne ideer, visioner og handlinger - på Brusgård Produktionshøjskole ved Randers. Seminarer hele weekenden og åbne udstillinger lørdag og søndag kl. 12 - 16

Mød en glad gris, en øko og en struds. Får der malkes, heste der pløjer.

Lugt en traktor på biobrændsel. Se en halm-balle-stald. 100 økologiske udstillere, workshops med EDB-Netværk, bygning af dome-drivhus.

Ligge- og skinnecykel, maskindemonstrationer og solfangere i funktion.

Oplev masser af fest og farver, gøgl og musik (bl.a. med Cirkus Tusindben, Christian Sievert, Danish Dia Delight og Kornmod). Nyt på Krakamarken, solpriser og festtaler.

V irile øko-bønder, frugtbart miljø, økologiske pølser og bajere m.m.

Deltag i seminarer med græsrødder (dig!), politikere (Svend Auken, Elsebeth Gerner Nielsen m.fl.), forskere (Erik Sten Kristensen, Johannes Michelsen, Peder Agger m.fl.), inspiratorer (Søren Ryge Petersen, Laue Traberg Smith, Ejvind Larsen, Jesper Hoffmeyer, Thorkild Kjærgaard, Jens Kampmann m.fl.) om :

Fremtidens landbrug?
Økologi og beskæftigelse?
Ny iværksætterkultur?
Økonomisk grundlag for økopionerer?
Har vi brug for et nyt natursyn og kan kunsten hjælpe?
Hvordan mobiliseres de folkelige kræfter og uddannelsessektoren?

Tag familie, venner og telt med.

Oplev det grønne i det grønne og sæt dit præg på landets første grønne Landsskue.

Grønt Landsskue er støttet af Den Grønne Fond og Strukurdirektoratet.

Hilsen fra Det Økologiske Råd, Landsforeningen Økologisk Jordbrug,

Andelsselskabet EVA og Brusgård Produktionshøjskole.

Gå til indholdsfortegnelsen

Seminarerne på Grønt Landsskue

 

Nr.1: Ånd og natur

Med udgangspunkt i sin bog - 'En snegl på vejen' - giver Jesper Hoffmeyer (lektor) en introduktion til biosemiotik og naturopfattelse.

Ordstyrer: Niels Bandholm.

 

Nr. 2: Forskning i økologisk jordbrug

Det økologiske landbrug er opfundet af landmænd, der har taget fat om miljøområderne. Men skal vi videre, er der brug for at fors-kerne giver en hånd med.

Ukrudtsharvning og økologisk mælkeproduktion er ikke nok. Hvad med hønsene, og hvad med perspektiverne? Hvordan skal svinene fodres hvis foderet skal være hjemmeavlet ? Hvor skal vi begynde og hvem kan forske i økologi? Med disse og flere spørgsmål giver Erik Sten Kristensen (Foulum), Åge Dissing (DØL) og Henrik Nygård (Landskontoret for Kvæg) oplæg til debat.

Ordstyrer og referent:

Morten Prisholm / Anders Borgen.

 

Nr.3: Økologisk iværksætterkultur

Toke Paludan Møller (Dansk Iværksæt-terforening) giver oplæg om rejsen fra lønmodtagerkultur til selvstændighedskultur. Laue Traberg Smidt (Dansk Oplysning) stiller spørgsmålene:

Hvad kan samfundet gøre for at flere starter virksomheder? Er der kulturelle barrierer? Hvordan kombinerer vi afskaffelse af lønarbejderkultur med tryghed i samfundet?

Ordstyrer og referent: Kaj Hansen / Birthe Stærk.

 

Nr. 4: Fremtidens landbrug

Fremtidens landbrug - hvordan skal det se ud? Vil vi have økologiske husmandsbrug eller computerstyrede kæmpefarme? Hvilken rolle skal mennesket spille? Hvordan skal forbindelsen til samfundet være og hvordan skal landbruget finanseres?

Fremtidens landbrug skabes i dag, men ikke af sig selv. Resultatet afhænger af hvilke svar vi har på disse spørgsmål, af hvilke værdier og visioner vi har, og hvordan vi arbejder på at realisere dem.

Thorkild Kjærgaard giver oplæg til diskussionen, hvor bl.a. Bent Hindrup Andersen (SJF), Johannes Michelsen (Lektor), Erling Kristensen (S), Folmer Tarpgaard (De Danske LBF), Bodil Bertelsen (De Danske HMF), Günther Lorentzen (B.F.) og

Kristen Tovborg (SF) deltager.

Ordstyrer og referent:

Klaus Loehr-Petersen / Lone Albrektsen

 

Nr. 5: Grøn livsstil - teknologi og økonomi

Mange vil gerne medvirke til bæredygtig udvikling gennem deres livsstil, men har vi noget valg? Der er en række barrierer for udvikling af 'grøn teknologi'. Seminaret søger muligheder for at fjerne disse barrierer så vi får reelle valg, samt styrke udviklingen af bæredygtig teknologi. Oplæg ved Maj Andersen (Handelshøjskolen i Kbh.): Økopionerer - initiativer for teknologiske forandringer. Paneldiskussion om barrierer for økopionerer med deltagelse af:

Toke Paludan Møller (Dansk Iværksæt-terforening), Jens Kampmann (Invest Miljø), Ross Jackson (Gaia Trust), Lars Person (Den Almennyttige Andelskasse, Merkur), Kaj Thomsen (Magistrenes Pensionskasse), Per Clausen (Magisterforeningen), Jens Vibjerg (V) og Peter Kristensen (S).

Ordstyrer og referent:

Kaj Hansen / Henrik Svane.

 

Nr. 6: Grønne uddannelser og inter-aktive computere som nyt værktøj

Oplæg til en diskussion omkring miljøundervisning, bl.a. i forhold til den cyberspace virkelighed der præger verden.

Niels Bandholm fortæller om sine planer med at lave et Grønt Gymnasium. - Den vigtigste nyskabelse er at eleverne lever det de lærer - 'Learning by living'.

Jesper Saxgren fortæller om Kolding Højskoles nye 2-årige internationale uddannelsesforløb inden for miljøområdet - Global Gardener.

Peter Rasmussen og Mads Lundwall fra Brugerforeningen NordNet Danmark for-tæller om det globale computer netværk APC (Association for Progressive Communication). APC er en non-profit organisation, med mål om den billigste adgang til elektronisk kommunikation med andre, der arbejder globalt for fred, demokrati, miljø, menneskerettigheder og social udvikling.

Ordstyrer / referent:

Lars Myrthu-Nielsen / Hanne N. Wegge

(demonstration af APC efter seminaret)

 

Nr 7: Naturen som kunstværk

Den nuværende miljøkrise sætter spørgsmålstegn ved den opfattelse af natur, der har dannet grundlag for praksis i moderne tid. Reaktionerne går på spørgsmålet om, hvorvidt vi nu skal søge 'tilbage til naturen' eller 'ind i kulturen'. Seminaret fokuserer på konflikten mellem natur og kultur. Kan vi finde nye veje i naturen eller er det netop nu i moderne samfund kunsten, der kan vise os nye veje? Og er æstetik mere end kunst og skønhed ? Ejvind Larsen (Information) og Svend Erik Larsen (Humanistisk Forskningscenter) giver deres bud. Jørn Rønnau (kunstner), viser billeder og giver en introduktion til ideerne bag Krakamarken.

Ordstyrer/referent:

Susanne Hjortholt Madsen / Claus Heinberg.

 

Nr. 8: Lokal Agenda 21

Hvordan mobiliseres de folkelige og kommunale kræfter i en fælles bestræbelse på at realisere den beslutning om lokal bæredygtighed som Danmark i 1992 tiltrådte på miljøkonferencen i Rio? Hvordan samordnes kommunal planlægning og ændringer i livsstil i en demokratisk proces? Er der behov for et led mellem myndighed og lokalbefolkning - socialøkologiske centre? Jeppe Læssøe (DTU) og Per Frank (Miljøministeriet) har hver deres synsvinkel. Ole Brøndum (Fremtidsforsker) vil byde på fremtidens muligheder og trække linjer til i dag samt redegøre for 'en ny strategisk bevidsthed'. Derefter debat.

Ordstyrer og referent:

Ia Brix Jensen og Erik Christensen.

 

Generelt om seminarerne :

Alle seminarerne er gratis og kræver ingen forudgående tilmelding, men mød op fra starten, og giv dit besyv med i debatten.

Gå til indholdsfortegnelsen

Program for Grønt Landsskue, sept. 1995

 

Fredag d. 8. september :

Kl. 15.00 : Seminar 1: Ånd og Natur. (Konferencen).

Kl. 16.30 : Taffeljazz ved Abildgårds trio. (Laden).

Kl. 19.30 : Velkomst og fællessang ved Claus Heinberg (Det Økologiske Råd) og Elsebeth Gerner Nielsen (Den Grønne Fond). (Blå telt).

Kl. 20.00 : Seminar 2: Økologisk Iværksætterkultur. (Blå telt).

Kl. 20.00 : Seminar 3: Forskning i Økologisk Jordbrug. (Konferencen).

Kl. 20.00 : Præsentation af LØFT - Landsorganisationen for Økologisk Formidling og Tilvirkning ved Lars Nyboe Andersen. (Gøglertelt)

Kl. 21.30 :Danish Dia Delight. Dynamisk og rytmisk nutidig dansk folkemusik, tydeligt påvirket af genrer som keltisk, jazz-funk, klezmer, blues og soul. (Laden)

Kl. 22.30 : Gøgler-hygge med Herman. (Gøglertelt).

 

Lørdag d. 9. September :

Kl. 9.30 : Seminar 4: Landbrugets fremtid. (Blå telt).

Kl. 9.30 : Seminar 5: Grøn Livsstil - teknologi og økonomi. (Konferencen).

Kl. 9.30 : Seminar 6: Grønne uddannelser og inter-aktive computere som nyt værktøj. (Gøglertelt).

Kl. 12.00 : Udstillingerne åbner.

Kl. 12.45 : Miljøminister Svend Auken åbner Landsskuet. Samt uddeler Den Europæiske Solpris 1995, for enestående indsats inden for vedvarende energi. Arr.: Nordvestjysk Folkecenter for vedvarende energi. (Blå telt)

Kl. 13.00 : Cirkus Tusindben's Fest-forestiling. Gøgl og Teater af høj kvalitet for store og små. (Gøglertelt).

Kl. 14.15 : Seminar 7 : Naturen som kunstværk. (Blå telt).

Kl. 14.15 : Seminar 8 : Lokal Agenda 21 - mobilisering af folkelige kræfter. (Konferencen).

Kl. 14.15 : LØJ´s fremtidige organisering. Oplæg ved Günther Lorentzen, Kristian Andersen m.fl. (Gøglertelt).

Kl. 15.00 : Maskindemonstration -jordløsning med 'meliorator' grupper. (Gartneriet).

Kl. 16.00 : Foredrag om mekanisk ukrudtsbekæmpelse ved Forsøgscenter Flakkebjerg. (Lillebjørns hal).

Kl. 17.00 : Krakamarkvandring med Jørn Rønnau. (Starter ved Solhjulet).

 

Lørdag aften :

Kl. 19.00 : 'Mennesker i landet og året'. En time med billeder, ord og lidt musik ved Søren Ryge Petersen. (Konferencen).

Kl. 19.30 : Christian Sievert og Brian Rodrigues spiller spanskinspireret guitar. (Laden).

Kl. 20.00 : Rikke Lundsgård taler og overrækker legat til fremme af bio-dynamisk jordbrug. Mød en af heltene fra Brent Spar - Klaus Iversen. (Blå telt).

Kl. 20.15 : Fest-tale ved Steen Møller, 'hus'mand, Sdr. Felding. (Blå telt).

Kl.20.30 : "DONO", heftig traditionel dans fra Ghana. (Blå telt).

Kl. 21.00 : Fest-bal med Kornmod, der spiller op med lystig, rockende og varieret spillemandsmusik, hvor man uundgåeligt må have en svingom. (Blå telt).

Kl. 21.00 : Christian Sievert, Brian Rodrigues og Herman spiller. (Gøgler telt).

Kl. 21.00 : Langå Jazzband - traditionelt og svingende Jazz. (Laden).

Kl. 23.00 : Brusgård Rock. Saft og kraft for øregangen, med Brusgård-elever . (Laden).

 

Søndag d. 10. september :

Kl. 10.00 : Opsamling fra seminarerne med ordstyrerne og referenterne, ordstyrer Lars Bo Jensen - Videoforevisning fra skuet. Forslag om fælles tiltag.

Derefter fri talerstol. (Blå telt).

Kl. 11.00 : Maskindemonstration.(Gartneriet).

Kl. 12 00 : Udstillingerne åbner. (Festpladsen).

Kl. 12.00 : Hestepløjning. (Gartneriet).

Kl. 12.00 : Søren Gericke viser vild og magisk kogekunst. (Festpladsen).

Kl. 12.00 : Taffeljazz. (Laden).

Kl. 13.00 : Forestilling med Cirkus Tusindben. (Gøglertelt).

Kl. 13.00 : Christian Sievert og Brian Rodrigues spiller spansk / brasiliansk. (Blå telt).

Kl. 13.30 : Borgmester Keld Hüttel og Jørn Rønnau (kunstner) overdrager gave til Grønt Landsskue og Brusgård (der fylder 600 år). Kys frøen - og se hvad der sker. (Gaven er fra Randers kommune, WWF, DAI og Brusgårds Venner). (Festpladsen).

Kl. 14.00 : Fødselsdags-tale ved Ejvind Larsen ( Information). (Blå telt).

Kl. 14.00 : Vandring i det historiske Brusgård med Bjørn Styrup (Kulturhistoriker). (Start ved Solhjulet).

Kl. 14.30 : Fremvisning af dyr. (Hestefolden).

Kl. 14.30 : Præsentation af Det Økologiske Råds Års-rapport ved Peder Agger og Uffe Geertsen . (Konferencen).

Kl. 15.00 : Brusgård gir' et glas vin i anledning af 600 års fødselsdagen. Forstander Henrik Svane er vært. (Blå telt).

Kl. 15.30 : Ole Brøndum (fremtidsforsker, Naisbit Institute) afslutter Landsskuet :

Ny økologisk bevidsthed - kommer den bare eller skal vi provokere den??? (Blå telt)

Kl. 16.00 : Grønt Landsskue lukker.

Gå til indholdsfortegnelsen

Praktiske oplysninger:

Fri camping til Landsskuet. Mad og drikke kan købes på Brusgård. Fælles cykelafgang fra Store Torv i Århus, fre. kl. 17.15

Bilister fra motorvejen : fra syd afkørsel 44, Hadsten, fra nord afkørsel 43, Sdr. Borup.

Nærmere oplysninger fås ved henv. til:

Grønt Landsskue
Brusgårdsvej 25
8900 Randers
Tlf. 86 44 72 88

Gå til indholdsfortegnelsen

Udstillere på Grønt Landsskue, Brusgård, 8.-10. sept. 1995

Økologiske produkter :

Landbrug :

Dyr :

Transport :

Økologisk byggeri :

Energi :

Uddannelse :

Organisationer :

Oplysning :

Kunst :


Gå til indholdsfortegnelsen

Slut på Øko-net nr. 8