Nyhedsbladet Øko-net [Bladets hoved]

Årgang 1 - Februar 1994 - nr. 2


Indholdsfortegnelse :

Øko-net nr. 2 - Februar 1994

Velkomst

Leder : Flet et Netværk

170 fra hele landet stiftede Netværket

Et ord om økologi - referat fra stiftelsen

3 nye grønne kontorer i København

Pilotprojektet 'Økologisk højskolekøkken konsulent'

Seminar om Økologi i Boligen

Svanholm Storkøkken

TeknologiNævnets debatpakker

Med tak til alle for en fin start på Netværket...

'Jordværkstedet' - en praktisk del af Netværket

Inspirationskurser i økologisk levevis


Kære læsere.

Endnu et nummer af Øko-net er på nettet og gaden. I dette nummer kan du læse om stiftelsen af Netværket.

Husk også: At støtte og blive medlem af Netværket - find giro-nr. og medlemspris i kolofonen.

Mvh redaktør, Lars Myrthu-Nielsen, februar 1994

Redaktion : Lars Myrthu-Nielsen, Kasper Mortensen og Bjørn Würtz Olesen

1600 eksemplarer trykt på Cycluspapir.

Gå til indholdsfortegnelsen

Leder : Flet et netværk

Et netværk er kun noget bevendt hvis det gøres levende. Det er som et mylder af mulige veje, med knudepunkter som stop på disse veje, hvor du vil kunne aflevere inspiration, idéer, oplysninger, erfaringer eller modsat, høste disse.

Kun at modtage oplysning og andres idéer, vil hurtigt give et statisk, stivnet netværk, som ikke vil nå videre ud, ikke vil skabe nye kontakter, der så igen ville kunne have skabt nye veje.

Idéen er at vi gerne skulle lære af hinanden, inspirere og især handle.

Nye vaner
At handle og integrere en økologisk praksis i sin hverdag, hvis man ikke allerede har gjort det eller er godt igang, er såmænd blot at gøre de gamle vaner på en lidt anden måde, for så at opdage at nu er dét en vane, en forsvarlig og bæredygtig handling, der tager hensyn til de kommende generationer og til naturen.

Derfor er det vigtigt at vi hjælper hinanden, inspirerer og giver de gode idéer videre.

Nye cirkler
Der blev skabt et bud på et sådant økologisk netværk i Ollerup, søndag d. 23. januar, med stiftelsen af "Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis".

Et netværk der har sit udgangspunkt fra Den frie Lærerskole, og især har de frie skoler i sin cirkel. Netop disse, frie i deres virke, grundtvigske højskoler, friskoler, efterskoler, daghøjskoler m.m., er steder hvor danskere mødes, kontakter knyttes, og man får livsoplevelser, måske endda erkendelser. Her er der mulighed for at eksperimentere, afprøve, gennemføre økologisk praksis, der vil kunne være små skridt på vejen mod et fælles bæredygtigt samfund. Det er her der rigtigt vil kunne flettes på et netværk, der - hvis idéerne vokser - vil lave små nye cirkler, kontakter og projekter.

Vi har alle et ansvar for naturen og miljøet - her er en mulighed for at dele det med andre - flet med på netværket.

Flet et netværk med liv i !

LM-N

Gå til indholdsfortegnelsen

170 fra hele landet stiftede "Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis"

 

Stor opbakning omkring stiftelsen, og mange nye kontakter knyttet

"Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis" viste sig allerede inden selve stiftelsen, at være et godt forum for udveksling af idéer og inspiration om økologi. Da de ca. 170 deltagere i mødet var ankommet fredag aften, kom snakken(-e) hurtigt igang. Mange af deltagerne har selv sat gang i økologiske projekter i deres eget lokalområde, og lysten til at høre om andres idéer og fortælle om egne erfaringer, var stor.

Det levende ord
Dette var også grunden til, at man valgte at lave åben talerstol i det hul, der opstod da Thorkild Bjørnvig måtte melde afbud pga. sygdom. Efter Ejvind Larsens indlæg, blev der således plads til "det levende ord", hvor mange havde noget at bidrage med.

Ét af indlæggene kom ind på den store velvillighed der generelt er overfor "grønne tiltag", men at en stor del af det måske blot kan karakteriseres som "pyntegrønt". Derfor må vi bruge ordene rigtigt, og stille krav, når vi hører ord som "økologi" og "grøn".

Om dette handler også artiklen på side 2 i dette nr. af ØKO-NET, "Et ord om Økologi" af Bo Bramming, der på seminaret talte om "Et økologisk natursyn til skolebrug".

Stiftelsen
Søndag formiddag skulle man så stifte netværket. Gunvor Auken, der bl.a. er bestyrelsesmedlem i Andelsselskabet EVA, dirigerede mødet, og det gjorde hun flot og sikkert i det ellers hårde tidspres. Efter gennemgang og nogle rettelser i det udleverede vedtægts-udkast, blev "Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis" stiftet énstemmigt.

Til netværkets hovedgruppe valgtes:

Gå til indholdsfortegnelsen

Et ord om økologi

Af Bo Bramming, Busses Skole, Vangede.

"Natur", skriver Jesper Hoffmeyer, er et ord, der kommer ud af munden, og munden sidder i hovedet. Spørgsmålet er hvordan ordet natur oprindeligt kom ind i hovedet. Det samme kunne man med rimelighed spørge om ved ordet : økologi. Og ikke nok med det. Hvilken betydning har ordet fået inde i hovedet.

Økologi er et begreb - en videnskabelig betegnelse for læren om dyrs og planters tilpasning til de naturforhold, der står til deres rådighed.

Altså et ord man let kan få øje på i naturen. Hvordan har naturens organismer indrettet sig, og hvorledes holder de hus med ressourcerne i forholdet til hinanden. Og - ikke mindst - efter hvilke regler.

Økologi er således et ord der fungerer i naturen. Hvorledes fungerer det hos mennesket ?

Jamen det måtte der jo altså så et 3-dages seminar til at klarlægge,- og så er arbejdet endda lige begyndt.
Der var mange bidrag og bud : fra digteres, børns og videnskabens natursyn, fra verdensbillede til livssyn, fra Grundtvig og Jesus til evangelisterne og forståelsen af lignelserne set i et efterkristent bakspejl, eller gennem en Apple Macintosh' digitale skærmbillede (hvis man ellers har fået formateret sig til en studiekammerat af format) videre gennem økologiske kraftcentre, social-økologiske initiativer og tiltag i kommuner, boligkvarterer, blandt arbejdsledige, i børnehaver og videre til planternes og jordinsekternes livgivende moderkage : muldjorden, som på een gang, vidunderligt og enestående blev gjort levende, så selv en spade kunne forstå det.
Og så alle indlæggene om indhøstede erfaringer. Pragtfuldt. Aldrig har ordet økologi været så levendegjort og set i praktisk handling.

Efter således at have fået ordet økologi solidt placeret i hovedet, var den åndelige appetit mættet. Dog alligevel - overfor den moderne genteknologi står økologien endnu uafklaret. Ifølge sin egen definition: om dyrs og planters tilpasning til de givne naturforhold, ja, så kan man roligt sige at menneskets måde at tilpasse sig på er ejendommelig, nemlig omvendt.

Gennem genteknologien tilpasser vi naturens dyr og planter i forhold til den menneskelige levevis og tænkemåde. Derved bliver naturen reduceret til et genetisk værksted renset for etiske og æstetiske værdier.

Jeg skal ikke yderligere gå ind i denne diskussion kun påpege, at økologi altså er læren om at tilpasse sig naturen og ikke omvendt.

Og netop det kunne man direkte smage på den pragtfulde mad det Svanholmske køkken kunne præstere. Økologi er nemlig, udover en levevis, også et natursyn og et livssyn, og så altså derved et ord der kan smages. I hver eneste ret, hvad enten den var ren vegetarisk eller animalsk, kunne man smage en holdning og en stillingtagen. Mad der giver styrke, smag og velvære. Tak til Svanholm for deres brug af ordet.

Jeg mener vi skal være kritiske med brug af ordet økologi. Lyt til dem, der bruger det, se hvornår det siger noget, og hvornår det dækker over noget andet. Vær fordringsfulde, stil krav. Brug ordet - også i handling.
Ordet er jeres, hvis I tager det.

Gå til indholdsfortegnelsen

Her kan du få grøn information

- tre nye grønne kontorer i København

I Fiolstræde nr. 17, er der nu adresse for tre nye grønne initiativer :

Grøn Information, Grønne Familier og Den Grønne Forbrugerpulje.

Den Grønne Forbrugerpulje administreres af Grøn Information, som med tre ansatte, er det største af de tre initiativer. Sekretariatsleder her, er Nis Peter Nissen. En fjerde, Else Mintz, er ansat som landssekretær for Landssammenslutningen af Grønne Familier.

Trods fælles adresse, er der altså tale om forskellige initiativer, der dog alle handler om "det grønne".

 

"Folkeligt informations-knudepunkt"

Sådan udtrykker Nis Peter Nissen, hvad meningen med Grøn Information er. Her skal man kunne hente viden og inspiration, og intet spørgsmål er for dumt, men vil blive forsøgt svaret på. Her vil viden blive samlet, og dermed blive tilgængeligt for enhver.

 

Mulighed for at søge støtte til lokale grønne aktiviteter.

Den Grønne Forbrugerpulje består af 1,2 millioner kroner, der er bevilliget af Miljøministeriet. Her vil man kunne søge støtte til grønne initiativer, fx. ude på skolerne. Ved udgifter under 4000,- vil udgifterne normalt blive dækket 100 %. Større projekter vil få dækket 50 % af udgifterne. De næste ansøgningsfrister er 1.3., 1.5. og 1.8. - så ofte, at der ikke behøver at være langt fra idé til handling. Ring efter ans.-skema.

 

Grønne Familier

Ideen med Grønne Familier, startede under kampagnen Vor Fælles Fremtid, som et forsøg med 26 familier, der skulle leve miljørigtigt i en periode. Det bredte sig og da Vor Fælles Fremtid lukkede i sommeren 1992, fortsatte aktiviteterne rundt om. De Grønne Familiers amtskonsulent i Storstrøms Amt, Bent Vedsø, var en af drivkræfterne, og ihærdigheden resulterede i at Miljøministeriet bevilgede en million

kroner, til oprettelse af Landssammenslutningen af Grønne Familier i Danmark, der nu har valgt at have sekretariat sammen med Grøn Information.

Et nyt blad - Grøn hverdag

Grøn hverdag er de Grønne Familiers medlemsblad, men man behøver ikke være medlem for at modtage bladet. Bladet skal være et nyt grønt forbrugerblad for alle, der gerne vil tage hensyn til miljøet i dagligdagen. Første nummer var på gaden i december '93, og i marts kommer det næste. Det koster 80 kr. for fire numre.

Adresser og telefonnumre :

Grøn Information

Fiolstræde 17 2,

1171 København K.

Tlf. 33 13 66 88

Den Grønne

Forbrugerpulje

Fiolstræde 17 2,

1171 København K.

Grønne Familier

Fiolstræde 17 2,

1171 København K.

Tlf. 33 15 33 45

Grøn hverdag

Krogryggevej 3

8400 Ebeltoft.

Tlf. 86 36 55 36

Gå til indholdsfortegnelsen

[SOA logo]Pilotprojektet "Økologisk højskolekøkken konsulent"

 

Skolen for Økologisk Afsætning i Århus, der bl.a. uddanner økologiske køkkenmedarbejdere (en ny uddannelse der er financeret af Arbejdsmarkedsnævnet for Århus Amt), står bag projektet.

Idéen udspringer af at der gennem de seneste år har været en stigende interesse for anvendelse af økologiske madvarer på en række af landets højskoler.

 

Et oplagt sted at starte
På højskolerne kommer man med et åbent hjerte, med mod på nye ting i sit liv, og hvorfor så ikke også økologisk mad.

Højskolerne kan let vælge en integration af økologien i køkkenerne, og endda lade det være et særkende ved netop denne højskole.

Men hvad indebærer det? Og er det dyrere? Kræver det en ændret praksis? Kan man få økologisk kød?

Det er netop nogle af de spørgsmål der skal tages fat på.

Konsulent ansat i et år
Som nævnt i sidste nummer af ØKO-NET, blev det første møde holdt i oktober '93. Siden da bevilligede Jordbrugsdirektoratet penge til projektet, der løber i hele 1994.

Som konsulent blev ansat Hanne Olsen, der bl.a. har erfaring fra fire højskolekøkkener. Projektleder er Jesper Loehr-Petersen, fra Skolen for Økologisk Afsætning.

Konsulenttjenestens opgaver
Hanne Olsen forklarer, at arbejdet i væsentlig omfang er at vejlede og hjælpe køkkenlederen og personalet over de barrierer der ligger i at indkøre økologiske og miljøvenlige varer i køkkenet. Ligeledes at vejlede i de økonomiske muligheder der er i økologisk storkøkkendrift, således at højskolerne kan få integreret økologien på den billigste og mest hensigtmæssige måde.

Der skal arbejdes på at etablere kontakt til lokale producenter af de økologiske primærprodukter, således at kommunikationen på lang sigt kan resultere i et frugtbart samarbejde mellem producenten og højskolen.

Undervisning og netværkdannelse
Der skal arrangeres kurser og undervisning i praktisk økologisk madlavning, med det formål at give den enkelte køkkenleder nogle redskaber, der kan kombinere maximal kvalitet med lavest mulige priser pr. måltid.

En vigtig opgave bliver desuden at understøtte en netværkdannelse mellem de højskoler der deltager i pilotprojektet. Netværket vil blive det forum, hvori den økologiske udvikling i køkkenerne kan vokse, altså også efter at pilotprojektet er færdigt.

20 højskoler kan deltage i projektet
Der skal nok blive rift om pladserne i projektet, som det er gratis at deltage i. Ifølge Hanne Olsen vil der blive foretaget en repræsentativ udvælgelse blandt de interesserede højskoler. Interesserede er velkomne til at kontakte Hanne Olsen, og selvom der ikke skulle blive en plads i projektet, kan Hanne Olsen oplyse, at interesserede højskoler senere kan blive tilknyttet netværket, og de kan ligeledes få del i resultaterne efter projektets evaluering. Der skal udarbejdes en handlingsplan, med det sigte at overføre de opnåede resultater til andre højskoler og lignende målgrupper.

Lad netværket vokse i praksis
Det er klart, at der her er lagt op til et enestående tilbud. En gratis konsulent-hjælp til omlægningen af storkøkkenet. Og ikke kun højskoler vil kunne trække på den viden der nu skal til at skabes. Også efterskolerne vil kunne hente en inspiration i dette projekt. Lad det derfor være en opfordring til de forskellige skoler, om at tage kontakt til projektet for at komme med i netværket. På den måde kunne økogiske storkøkkener blive en lige så selvfølgelig del af de frie skoler, som sang og fortælling.

 

Adresser og telefonnumre.

Projekt Økologisk Højskolekøkken Konsulent

sekrtariat : Skolen for Økologisk Afsætning

Voldbjergvej 16

8240 Risskov.

Tlf. 86 17 24 44 Fax. 86 17 24 22

Gå til indholdsfortegnelsen

Seminar om Økologi i Boligen

i weekenden 9.-10. april 1994 - på Virup skole nord for Århus.

 

Seminaret omfatter bl.a.:

Prisen er 450,- med overnatn. på skolen, dog kun 300,- for medl. af PØ (200/år) og Andelssamfundet Hjortshøj (300/år).

Ring efter program og tilmeldingsskema hos Inger Jørgensen tlf. 53 45 90 35

Foreningen Praktisk Økologi

& Andelssamfundet Hjortshøj

Gå til indholdsfortegnelsen

Svanholm Storkøkken

Svanholm Storkøkken tager gerne ud af huset, og kan fx. tilbyde højskole- og efterskolekøkkener konsulentbistand ved omlægning til økologisk drift.

Er man interesseret kan man kontakte køkkenleder Mette Ellegård på tlf. 42 32 16 70.

[Svanholm logo]

Gå til indholdsfortegnelsen

TeknologiNævnets debatpakker

- Hjælp til lokal debat og arrangementer.

Ring for nærmere oplysninger til TeknologiNævnet, og få tilsendt :

"Debatpakke TRAFIK - Du kan få tilskud!"

eller

"Startpakken til Lokal debat om Byøkologi" (Tilskudsmuligheder til byøkologi er nu afsluttet - red.)

TeknologiNævnet, Antonigade 4,

1106 København K. Tlf. 33 32 05 03.

Gå til indholdsfortegnelsen

Med tak til alle for en fin start på Netværket...

Som arrangør og initiativ-tager til Netværket, takker Aktiv Grøn Gruppe, for den store støtte vi har fået.

En stor tak til:

Og ikke mindst en tak til Plums Økologifond, til TeknologiNævnet og til Den Grønne Forbrugerpulje, for økonomisk støtte til projektet.

Med grønne tanker til alle

fra Aktiv Grøn Gruppe.

Gå til indholdsfortegnelsen

"JORDVÆRKSTEDET"

- en praktisk del af netværket

Et økologisk demonstrationshave-projekt på Den frie Lærerskole i Ollerup

Jordværkstedet skal ligge i det nuværende køkkenhaveområde på Den frie Lærerskole, der er på ca. 3000 m2. Vigtigst for haven som helhed, er at den kan bruges i pædagogisk sammenhæng, i uddannelse og efteruddannelse, i tværfaglige sammenhænge, og i det hele taget til inspiration og glæde.

Idéen er, at haven stadigvæk skal producere produkter til skolens køkken, og halvdelen af haven skal derfor være en økologisk institutionskøkkenhave, med et dertil passende sædskifte. Resten af haven skal rumme forskellige tema-haver, til alle mulige formål.

Planlagte haver og projekter i Jordværkstedet:

 1. Den økologiske institutionskøkkenhave.
 2. Selvforsyningshaven: "frimærket" for den studerende.
 3. Cirkel-selvforsyningshaven for en familie.
 4. Lægeplantehaven.
 5. Krydder-, snapse- og urtehaven.
 6. De glemte køkkenurtershave.
 7. Frugthaven.
 8. Rosen og dufthaven.
 9. Blomster og staudehaven.
 10. Skolebotanisk have.
 11. Sansehaven.
 12. Eventyrhaven.
 13. Permakulturhaven.
 14. Pile-skoven.
 15. Vandhul / mindre sø.
 16. Drivhus.
 17. Kompostplads / grønsagskuler.
 18. Hønsehold.
 19. Får og geder.
 20. Bier.
 21. "Låenhus", information, café og mødested - et økologisk demo-hus.

 

Jordværkstedets Støttegruppe.

Haven er, og skal være, et produkt af manges bidrag. Selve processen, etableringen af haven, er meget værd, og lige så vigtig, som det færdige resultat. Derfor bliver der nu oprettet en støttegruppe, for at kunne skabe et fælles sprog omkring haven, og for en fælles indsigt og medvirken i opbygningen. Har du noget at tilbyde - arbejde, idéer eller er du blot blevet interesseret, så kontakt Netværket, få tilsendt projektbeskrivelsen og bliv aktiv i støttegruppen.

Gå til indholdsfortegnelsen

Inspirationskurser i økologisk levevis

- kreative arbejds- og oplevelsesorienterede højskole-weekender på Den frie Lærerskole i Ollerup, i forbindelse med opbygningen af "Jordværkstedet"

Idéen er at give inspiration og skabe kontakter, samt give oplysning, samværd og praktisk erfaring med økologisk levevis.

Det praktiske: Der arbejdes med anlæggelsen af de enkelte haver, og i samværd med andre anlægges, såes, plantes, graves, stensættes m.m.

Det teoretiske: Hver aften vil der være oplæg om praktisk økologi og levevis.

Der planlægges kurser i marts, april, maj og juni, og de to første kurser bliver :

 

1. Weekenden den 25. - 27. marts 1994

Selve Jordværkstedets grundform er ved at blive anlagt, og stier skal anlægges af flis.

En mindre sø skal graves. En pileflet / energi skov (have nr. 14), samt frugtræer og frugtbuske skal plantes (have nr. 7).

Der skal også arbejdes i smedeværkstedet, hvor man vil smede navneskilte til planterne og tema-haverne. Smedning ved Bjørn Rasmussen, Skamlingsbanke Ungdomsskole. Om aftenerne: oplæg og lysbilleder ved Hans Jacob Henriksen, sommerfuglemand og forfatter, Slæbæk Skov, Fyn: "Sommerfuglenes forunderlige liv" og ved Bo Bramming, biologilærer og Årets kylling 1992, Gentofte: "Om natursyn og økologi".

 

2. Weekenden den 15. - 17. april 1994

De to haver "De glemte køkkenurter" og "Selvforsyningshaven" anlægges under ledelse af Flemming Andersen, lægestud. og fra foreningen "Frøsamlerne", Davinde, Fyn og Linda Lentz Jørgensen, Den økologiske demonstrationshave "Skvatmøllehaven", Langeland. I smedeværkstedet, vil der blive smedet navneskilte til planterne og tema-haverne. Smedning ved Søren Petersen, Ollerup. Om aftenen oplæg og lysbilleder ved Flemming Andersen: "Om de glemte køkkenurter" og Linda Lentz Jørgensen: "Skvatmøllehaven - en økologisk selvforsyningshave".

 

For begge weekender gælder:

Kurset koster ca. 125,- til maden, der laves i fællesskab af økologiske råvarer.

Overnatning foregår på madrasser og i sovepose, eller i medbragt telt.

Tilmelding skal ske senest en uge før kurset til:

"Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis"

Den frie Lærerskole - Ollerup

Svendborgvej 15,

5762 Vester Skerninge.

Tlf. 62 24 10 66. Fax. 62 24 14 85

Yderligere oplysninger hos Lars - tlf. 62 24 43 24

 


Gå til indholdsfortegnelsen

Slut på Øko-net nr. 2