Nyhedsbladet Øko-net [Bladets hoved]

Årgang 5 - Oktober 1998 - nr. 28


Indholdsfortegnelse :

Øko-net nr. 28 - Oktober 1998

Velkomst

Leder: Miljø, økologi og samfundet

Økologisk Forsøgsområde

Økologisk Konference '982

Økologi i uddannelse og folkeoplysning

Er du med i Den Grønne Telefon Nøgle 1999

Mini-tema: Lomborg, miljø og alarmisme

Alarmisme - artikel af Claus Heinberg.

Verdens sande tilstand

Heinberg-anmeldelse af bogen i Orientering - DR P1

Her kan man få faktuelle danske miljøoplysninger

Naturens vismænd og Naturrådet

Klods Hans Karavanen '99

Nye bogudgivelser om miljø og landbrug

Økologiske efterårs-arrangementer 1998


Kære læsere.

Endnu et nummer af Nyhedsbladet Øko-net er på nettet og gaden. I dette nummer er temaet :

Lomborg, miljø og alarmisme.

Desuden er der en omfattende økologisk kalender for resten af dette efterår, rækkende helt ind i januar 1999.

Husk også: At støtte og blive medlem af Netværket - find giro-nr. og medlemspris i kolofonen.

Mvh. sekretariatsleder og redaktør, Lars Myrthu-Nielsen, d. 28. oktober 1998

 

Om Øko-net nr. 28:

Redaktion:

Lars Myrthu-Nielsen

Lise Rasmussen

 

Den trykte udgave er Svanemærket. Licensnummer 241 006.

10.000 eksemplarer trykt på miljøgodkendt, klorfrit og 100 % genbrugspapir, med vegetabilsk trykfarve uden opløsningsmidler.

Phønix-Trykkeriet as, Århus. Miljøcertificeret og EMAS-godkendt. ISSN 1395-4881

 

Gå til indholdsfortegnelsen


Leder.

Miljø, økologi og samfundet

"Det er en forudsætning for et velfungerende demokrati, at mennesker har mod til at blande sig og råbe op, når en udvikling er bekymrende. Det folkelige engagement er en vigtig grund til, at vi har fået en anstændig miljøpolitik. En miljøpolitik der hjælper!"

Michael Stoltze fra artiklen 'Hvorfor går det godt?' i BØGER i Weekendavisen d. 16. - 22. okt. 1998 i en kommentar til Lomborg-bogen 'Verdens sande tilstand'.

 

Da den måde, vi som borgere handler og agerer på, har forskellige konsekvenser for vore omgivelser og samfund, er der fortsat behov for folkeoplysning og en folkelig dialog om økologi, miljø og samfundets udvikling. Den folkelige dialog og oplysning er det demokratiske systems grundlag og fundament, - og det kræver fortsat oplyste og engagerede mennesker.

Samfundets udvikling er afhængig af de kulturelle og sociale forhold / relationer, samt strukturelle forhold. En folkelig deltagelse kræver mulige demokratiske strukturer og rimelige teknologier for at kunne praktisere reelt demokrati, såvel nationalt som lokalt. For ellers ryger den demokratiske mulighed (og træning) og dermed de sociale og kulturelle afledte forhold.

 

Den forskel, der derfor måtte ligge i ordene økologi og miljø, er i den sammenhæng værd at bemærke og overveje. For når vi taler om miljø, som fx bogen 'Verdens sande tilstand' gør ved at sætte tal om miljø op mod andre tal om miljø, så er det som at lave en sammenligning mellem forskellige naturlige omgivelser (miljøet) uden at komme ind på samspillet mellem dem (økologien) - samspillet mellem naturen og samfundet / mennesket.

Den sidste proces kalder på organisering, erfaringsudveksling og samfundsdebat. Derfor er det interessant at følge projekter som det her på siden omtalte projekt 'Økologisk Forsøgsområde i Sønderjylland', eller fortsættelsen af den diskussion der blev ført på Økologisk samling '98 om 'økologiske eksperimentelle frizoner', som der nu arbejdes konkret på at realisere. LM-N

 

Gå til indholdsfortegnelsen


Økologisk Forsøgsområde

"Sønderjylland som økologisk forsøgsområde" er et usædvanligt projekt. Seks kommuner (Bredebro, Højer, Løgumkloster, Skærbæk, Tinglev og Tønder) er gået sammen om at skabe en udvikling for egnen med udspring i økologien: Afsætningsmuligheder for de økologiske landmænd, styrke lokal forædlingsindustri og udvikle nye uddannelser.

De første fem måneders arbejde i forprojek-tet har vist, at økologien kan åbne for et

bredt samarbejde imellem landmænd, forarbejdningsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, offentlige institutioner og videncentre til gavn for hele udviklingen i Sønderjyllands Amt.

Initiativet blev taget på grundlag af et stort antal omlægninger af landbrug til økologisk produktion og en voksende interesse for forarbejdning af økologiske produkter i de seks sønderjydske kommuner. Det er Vesteregnens Erhvervsknudepunkt, der leder projektet, som har syv delprojekter omfattende bl.a. en kortlægning af den økologiske sektors status i Sønderjylland, udvikling af økologisk afsætning, eksport af økologiske produkter og produkt- og markedsudvikling for økologiske virksomheder, økosektorens miljøpåvirkning og vurdering af perspektiv ved omlægning til økologisk produktion.

 

Økologisk erfaringsformidling

Projektet skal formidle erfaringer om økologi - erfaringer og viden som skal samles ind fra hele Danmark. For spørgsmålene er mange: Hvem er den økologiske kunde? Hvordan udvikler det økologiske marked sig? Kan økologiske produkter eksporteres? Hvilke forhindringer er der, når man skal omlægge produktionen til økologisk produktion? Hvad med økologi som ikke 'spises' - tøj, møbler, byggematerialer osv? Hvad er der brug for af viden og støtte? Giver økologisk produktion et bedre arbejdsmiljø?

Interesserede, fx. skoler eller andre kommuner, kan kontakte projektet og rekvirere informationsmateriale og nyhedsbreve.

 

Vesteregnens Erhvervsknudepunkt

Økologisk Udvikling

Vestergade 18, 6270 Tønder

Tlf.: 74 72 38 51 - Fax: 74 72 38 54

E-mail: organic-lr@itai.dk

 

Økologisk Konference '98

På spring til næste årtusind

Vingstedcentret i Vejle 23. og 24. nov.

1. dags tema: 'Lovende perspektiver for økologisk landbrugsproduktion'.

2. dags tema: 'Progressive tiltag for afsætning af økologiske produkter'.

Desuden 'projekt-shop' med præsentation af støttemuligheder, gennemførte projekter og nye udviklingsområder.

Program og tilmeldingsskema fås på tlf.: 87 40 54 91 eller 74 72 38 51 eller

web-siden: www.ecoweb.dk/konf98

Arr.: Landbrugets Rådgivningscenter & Vesteregnens Erhvervsknudepunkt

 

Gå til indholdsfortegnelsen


 

Økologi i uddannelse og folkeoplysning

Seminar d. 20. - 22. november 1998 på Den frie Lærerskole - Ollerup

• Husk tilmeldingsfristen for mødet er d. 12. november til Øko-net på tlf.: 62 24 43 24

• Udførligt program mv. og oplæg til mødet findes i Nyhedsbladet Øko-net nr. 27

• Fremvisning af materialer til miljøundervisning bl.a. fra Skolen for Økologisk Afsætning

• Kom og deltag i en ny uddannelsespolitisk dialog - og få inspiration til dit lokale arbejde

Arr.: Ecotrain Europe & Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis

 

Gå til indholdsfortegnelsen


Er du med i Den Grønne Telefon Nøgle 1999

Til alle grønne organisationer, personer, folkeoplysere,

projekter, producenter og forhandlere - you name it!

Hvis man ikke senest d. 15. november 1998 har hørt fra firmaet BæreDygtighed om optagelse i den nye og 4. udgave af Den Grønne Telefon Nøgle 1999 (der udkommer d. 20. januar 1999), kan man kontakte BæreDygtighed for optagelse.

BæreDygtighed, v. Kjeld Hansen, Tåstrupvej 29, Tåstrup, 4672 Klippinge

Tlf.: 56 52 22 70 - Fax: 56 52 22 89 - E-mail: baeredygtighed@vip.cybercity.dk

 

Gå til indholdsfortegnelsen


Mini-tema: Lomborg, miljø og alarmisme

 

Alarmisme

Før lektor Bjørn Lomborg fra Aarhus Universitet, der netop har udgivet bogen 'Verdens sande tilstand', bliver helt dæmoniseret, eller forsvinder i glemslens tåger efterhånden som hans balloner punkteres, er der grund til at afsætte et par øjeblikke til økologisk selvrefleksion. Måske tager vi - øko-folk og grønne - også fejl på enkelte punkter?

 

Folketallet

På mødet Økologisk Samling '98 d. 2. - 4. oktober på Båring Højskole sad vi en aften en flok omkring et bord. Snakken faldt på den globale befolkningsvækst: Var det rigtigt, at den var ved at flade ud? At væksten var ved at stoppe? Jo, det var det, og der faldt et par hurtige forslag til hvorfor: AIDS, sult, krig - altså katastrofer og elendighed.

Ingen af delene er rigtige. Krig og sult producerer flere mennesker end det udrydder, og selv om antallet af AIDS-døde er alarmerende, så er det ikke noget, der kan ses på det globale folketal. Nej, årsagen til at folketallet er ved at flade ud, det er såmænd urbaniseringen. Den urbanisering, storbydannelse, som Steen Piper, fra forlaget Hovedland, aftenen før i sit foredrag havde argumenteret så voldsomt imod, og som vi alle er imod?

 

Levealderen

På det forrige Øko-net seminar og årsmøde, 'Økologi mellem humor og alvor', hørte vi med tilbageholdt åndedræt "at væksten i danskernes levealder var ved at flade ud!". Og det er rigtigt, den flader ud, ja for kvinder er den endda faldende.

At den flader ud, skyldes at vi er dødelige. Meningen er, at vi skal blive omkring 40 år, men med snilde har vi næsten doblet det, men nu siger naturen stop. Og det er ikke noget problem, slet ikke et miljøproblem, og sundhedsaspektet, det individuelle sundhedsaspekt, er ikke det mest oplagte afsæt for et økologisk engagement. Industrialismen har det sidste århundrede frembragt en bedring i den individuelle sundhed som økologien aldrig vil kunne matche, og en meget væsentlig del af de sundhedsbelastninger, som danskeren udsættes for, er individuelle valg. Tobak, sprut og for lidt motion.

Og når levealderen for kvinder er begyndt at falde, så er det fordi kvinder nu er blevet lige så frigjorte som mænd, det vil sige de har erobret sig retten til at stå på fabrik - mens børnene får allergi på institutionerne. Ikke på grund af pesticider, men på grund af for mange børn og for lidt plads.

 

Sygelighed

Følgende udsagn høres også med jævne mellemrum: "Sygehusene overbelastes på grund af miljøbelastningen".

Næh, sygehusene overbelastes:

• på grund af sprut, smøger og fed mad

• på grund af for lidt motion

• fordi vi bliver for gamle

• fordi lægerne kan mere og mere

Miljøbelastningen kommer langt nede i den række.

 

Økologiske svar

Men hvad er det så med økologien, når det nu ikke handler om overbefolkning eller individuel dødelighed / sygelighed?

Økologi handler om noget andet. Om relationer mellem folk, ting og sager, og om nogle naturgivne forudsætninger og præmisser som skal respekteres. Ikke for sundhedens skyld, eller for at hæve levealderen 0,38 år, men fordi vi er af og i en natur, som har nogle spilleregler.

At vi brød de spilleregler, da vi var 50.000 danskere, betød ikke noget, fordi vi var så få - i stenalderen. I dag betyder det noget. Konsekvenserne af vores produktion kan måles i de højeste atmosfærelag, i de dybeste havstrømme, i mælken hos arktiske kvinder, i pungen hos danske mænd og i vores grundvand. Det, er der grund til at blive alarmeret over, og det kalder på økologiske svar.

Om man vil ryge, æde eller sidde sig selv ihjel, det er op til den enkelte, og aldrig har vi haft rigere og friere mulighed for det valg.

 

Af geolog Claus Heinberg, lektor ved Tek-sam på Roskilde Universitetscenter, samt næstformand i Det Økologiske Råd og bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Økologisk Jordbrug.

Tlf.: 35 42 80 13 / 46 74 22 99 / ch@teksam.ruc.dk

 

Gå til indholdsfortegnelsen


 

Verdens sande tilstand

Således er titlen på en, i medierne meget omtalt, ny bog af lektor i statistik ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet Bjørn Lomborg. Det er en bog der sætter tal op mod tal om miljø, og netop hovedkonklusionen i bogen har bragt den i mediernes søgelys - for nu har miljø og økologi i mindst de sidste femten år været positivt stof - og så lyder budskabet, at de grønne organisationer tager fejl i deres prognoser.

Som det hedder i forordet: "Man kan godt være for miljøet uden at være pessimist. Verden er ikke ved at gå under. Ressourcerne er ikke ved at løbe tør. Vi efterlader faktisk jorden som et bedre sted at leve, end den var, da vi modtog den. Nyd det".

Selve bogen, der er på 322 sider og udgivet af Centrum, indeholder ikke mindre end 1477 noter, og dertil er der etableret en hjemmeside for korrektioner og kommentarer. Adressen er: www.ps.au.dk/ps/staff/vip/lomborg/vst.html

 

Anmeldelser af og debat om bogen
Især har Berlingske Tidende, Politiken og Jyllands-Posten modtaget bogen i yderst positive vendinger, således havde chefredaktør Thøger Seidenfaden i Politiken en hel side om bogen, hvor han bl.a. skriver: "En ny dagsorden bør være sat" (Politiken d. 22. sept.). Politiken har desuden i 1998 haft seks kronikker af Bjørn Lomborg.

Dagbladet Information har med chefredaktør Jørgen Steen Nielsen i spidsen derimod lagt stor afstand til bogen: "Værnet af en hvirvelstorm af tal, fodnoter og påtaget objektivitet rykker Århus-lektoren i felten for at undergrave miljøengagementet til fordel for retten til ubekymrethed" (Information d. 25. sept.). Og hhv. d. 29. sept. og d. 8. okt. var der hele sider med opinionsindlæg om bogen incl. to svar fra Bjørn Lomborg til Jørgen Steen Nielsen.

 

Gå til indholdsfortegnelsen


Heinberg-anmeldelse af bogen i Orientering - DR P1

D. 2. okt. anmeldte Claus Heinberg fra Det Økologiske Råd Lomborg-bogen i radioen.

Fra anmeldelsen hedder det:

"Lomborg skal ikke høre et ondt ord for at påvise fejl og mangler i miljøfolkenes statistiske dokumentation. Han skal heller ikke høre et ondt ord for endnu engang at gøre opmærksom på, at forældres tobaksforbrug er ansvarlig for utallige børns astmaproblemer og ikke et ondt ord for at gentage, at for mange smøger, for fed mad og for lidt motion er et større sundhedsproblem end pesticiderne. Det har bare ikke noget med sagen at gøre, - og har miljøfolk påstået noget andet? Det går af sig selv er Lomborgs hovedbudskab, og vi præsenteres med stor bravour for oplysningen om, at i de sidste 100 år er levealderen gået op og børnedødeligheden ned. Næppe chokerende nyt for ret mange. Til gengæld fortier Lomborg hvorfor det er gået sådan, ja skal man tro bogen så ved han det ikke, og derfor bliver det til, at alting går fremad, og det går fremad af sig selv. Derfor kan han afblæse bekymretheden over drivhuseffekt, pesticider i grundvandet og udraderingen af de tropiske skovfolks levesteder til fordel for bøfkød til det nordamerikanske marked. Det er Lomborgs budskab, og det budskab er af politisk art, hvilket er fair nok, men det er camoufleret som videnskab. Camoufleret som objektiv, teknisk, kvantitativ videnskab af den mest naive art - hvis ikke ondsindede. Teorierne bag Lomborgs politiske manifest hedder Rational Choice, rationelt valg. De er ikke Lomborgs opfindelse. Lomborg har været i USA, på studietur, og med sig hjem har han teorien om hvordan verden kan styres objektivt og rationelt økonomisk".

Hele anmeldelsen af Claus Heinberg er lagt i skriftform på Internettet på Øko-net's hjemmeside - find den på www.eco-net.dk

 

Gå til indholdsfortegnelsen


Her kan man få faktuelle danske miljøoplysninger

• Grøn Information

Grøn Information kan dagligt kontaktes

telefonisk på tlf. 33 13 66 88

Desuden kan man hver mandag på Grøn Informations hjemmeside klikke sig til et nyt lille udpluk af relevante miljønyheder fra ind- og udland. Miljønyhederne kommer fra hele verden og leveres af en lang række danske og udenlandske nyhedstjenester, internationale miljøorganisationer og offentlige miljømyndigheder.

Man kan her få et indblik i hvilke miljøforhold, der optager forbrugere og miljøorganisationer andre steder i verden og på den måde både hente ny viden om miljøproblemerne og samtidigt blive inspireret til andre måder at tackle problemerne på.

Miljønyhederne findes på adressen: www.greeninfo.dk/ugenyt/ugenyt.htm

 

• Miljødatabase på Internettet

Miljø- og Energiministeriet kortlægger, indsamler og bearbejder løbende miljø- og energidata for at belyse udviklingen i miljøets tilstand og regulering. Samtidig bruges oplysningerne til at vurdere betydningen af nye problemstillinger på miljøområdet. Resultaterne af dette arbejde samles i databaser under de enkelte styrelser.

Der kan søges efter emne, alfabetisk eller efter hvilken institution, der er ansvarlig for basen. Ud over de generelle beskrivelser af baserne er der enkelte steder direkte adgang til indholdet af baserne. Herudover er der adgang til eksempeldata i form af grafer, tabeller, kort m.v. Det er målet på sigt at give offentlig adgang til databaserne.

Internetadressen er: www.mst.dk/miljdata

 

• Danmarks Miljøundersøgelser

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) er en forskningsinstitution i Miljø- og Energiministeriet, oprettet i 1989, hvis hovedopgaver er: Forskning, overvågning og rådgivning om miljøets tilstand.

DMU udsender et nyhedsblad kvartalsvis, både i en trykt udgave, fås på tlf.: 46 30 12 00 og på Internet-adressen: www.dmu.dk

 

Gå til indholdsfortegnelsen


Naturens vismænd og Naturrådet

 

I foråret 1998 nedsatte Miljøminister Svend Auken et uafhængigt Naturråd, som er tænkt som en pendant til Det Økonomiske Råd. Svend Auken udpegede samtidig 4 Vismænd (m/k): • Peder Agger, professor, RUC • Jette Baagøe, museumsdirektør, Dansk Jagt og Skovbrugsmuseum • Ole Hamann, professor, Københavns Universitet • Jørgen Primdahl, professor, Landbohøjskolen.

 

Målet med Naturrådet er at det skal medvirke til at intensivere diskussionen om vor naturpolitik og skærpe opmærksomheden om de konsekvenser, som vore handlinger på mange områder har for

natur og miljø. Svend Auken sagde ved udnævnelsen: "Lige som de økonomiske vismænd vil 'naturens vise mænd og kvinder' være blandt de mest anerkendte eksperter på deres fagområder, og de vil få en helt uafhængig stilling. Det vil sikre deres troværdighed og højne debatten".

Naturrådet skal bl.a. rådgive Naturklagenævnet, og skal på eget initiativ kunne iværksætte analyser af projekter og lovforslag ud fra et natur- og miljømæssigt synspunkt.

Naturrådet har nu fået etableret sit sekretariat. John Holten-Andersen, tidligere forskningschef fra Danmarks Miljøundersøgelser er udpeget som sekretariatsleder og de øvrige stillinger er under besættelse.

 

Naturrådets adresse er:

Naturrådet

Frederiksborggade 15

1360 København K

Tlf.: 33 95 57 90

E-mail: Naturraad@Naturraad.dk

En web-side oprettes i løbet af kort tid.

 

Konference om

'Natur, landskab og landbrug'

Naturrådet planlægger som et af sine første initiativer en konference om 'Natur, landskab og landbrug', som skal foregå d. 15. januar 1999.

Et af formålene er bl.a. at sætte fokus på den forestående reform af EU's landbrugspolitik.

 

 

Gå til indholdsfortegnelsen


Klods Hans Karavanen '99

 

- forberedelses-seminar søn. d. 15. november i Odense

Vil du være med til at skabe opmærksomhed om bæredygtig praksis og etablere og styrke netværk på kryds og tværs i landet? Så vær med til at planlægge og forberede Klods Hans Karavanen '99.

Planen er en karavane, der i et sindigt tempo bevæger sig gennem landet fra København til Himmelbjerget sidste uge af juli og første uge af august sommeren 1999 (uge 30 + 31).

En karavane der vil:

• synliggøre den helhedsorienterede miljøbevægelses idérigdom og kreativitet og de mange veje til en mere bæredygtig praksis

• opbygge og styrke netværk og bringe gode ideer og erfaringer videre

 

Processen for en bæredygtig udvikling ér i gang og mange forskelligartede initiativer peger i en rigtig retning. Karavanen vil undervejs besøge mennesker, der arbejder på at skabe nye livsmåder og mønstre, høre deres erfaringer og se de mange sjove, skæve og fantasifulde løsninger på miljøproblemer, gå i dialog med kommuner og høre om det lokale Agenda 21-arbejde.

Klods Hans Karavanen har kun mening og kan kun realiseres, hvis økologiske ildsjæle går aktivt med i forberedelsen og der kommer et samarbejde i gang med Agenda 21- grupper og andre grønne initiativer over hele landet. Derfor inviteres der til 'Klods Hans seminar', søndag d. 15. november 1998 kl. 10 - 16 på Badstuen, Østre Stationsvej 26, Odense (300 m. fra Odense Banegård).

Deltagelse i seminaret er gratis. Der kan bestilles økologisk frokost for 50,- kr. ved tilmeldingen. Angiv ligeledes om du har

- eller ønsker - kørelejlighed. Program, deltagerliste mv. sendes ud i løbet af uge 45.

Tilmelding hurtigst muligt til:

Sekretariatet for Samfundets Husholdningsråd v. Dorthea Arnfred, Østerbro 71, 9000 Aalborg.

Tlf.: 98 16 30 66 - Fax: 98 16 30 56

 

Gå til indholdsfortegnelsen


 

Nye bogudgivelser om miljø og landbrug

• Tre nye udgivelser fra SiD, Specialarbejderforbundet i Danmark om økologi og landbrug (kan rekvireres gratis på tlf.: 33 97 24 06):

'Rapport om økologisk gartneri og bæredygtig skovbrug'

'For eftertiden Natur'ligvis Økologisk Jordbrug II'

'Grøn Adfærd - en idé til glæde for mennesker og miljø'

• To TEMA-rapporter (nr. 19 og 20) fra DMU, Danmarks Miljøundersøgelser (rekvireres via Miljøbutikken på tlf.: 33 37 92 92):

'Kemiske stoffer i landbruget' og 'Naturen og landbruget'

• 'Bevar bønderne' - ny debatbog fra Det Økologiske Råd, tlf.: 33 15 09 77

 

 

Gå til indholdsfortegnelsen


 

Økologiske efterårs-arrangementer 1998

NOVEMBER

• Lokal Agenda 21-møde man. d. 2. november kl. 9.30 - 15.30 i Århus Kongreshus, Amaliegade 23, Århus C. Tilmelding og nærmere oplysninger på tlf.: 33 18 48 48, lokal 2055 eller på fax: 33 18 48 87.

Arr.: IDA - Ingeniørforeningen i Danmark / IDAmiljø.

• Krop-Sind-Ånd d. 5. - 7. november i Falconercentret, København. Helsemesse med bl.a. økologiske udstillere. Arr: Daninfo, tlf.: 86 86 93 55

• Sundhed & Trivsel '98 i Herning Kongrescenter d. 6. - 8. november. Nærmere oplysninger på tlf.:

97 21 01 11 eller på www.kongrescenter.dk

• Jorden - en messe værd, Agenda 21-messe lør. d. 7. november kl. 9 - 18 i Kalundborg Hallerne. Fri entré. Oplysninger mv. hos Messesekretariatet for Agenda 21 Foreningen for Vestsjællands Amt på tlf.: 59 56 66 46 eller på www.kalundborgkom.dk/agenda21

• Strategitræf for halmballe-byggeri i Danmark d. 7. - 8. november på Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi. Nærmere oplysninger mv. på tlf.: 97 95 66 00 el. 54 44 12 14. Arr.: L.Ø.B. Ler- og halmbyg.

• Grøn hverdag for børn og unge - temaaftener i Odense hhv. d. 11., 17. og 26. november om indeklimaproblemer, miljøvenlig adfærd i daginstitutionen og skolen, samt om miljøstyring og grønt regnskab.

Arr.: Miljøbutikken Den Grønne Tråd, tlf.: 66 14 33 48

• IFOAM '98 - 12. International Scientific and Technical Conference of the International Federation of Organic Agricultural Movements, d. 12. - 19. nov-ember 1998 i Buenos Aires, Argentina. Få mere at vide om konferencen på Internettet på adressen: www.ecoweb.dk/ifoam

• Viden til hoved og hænder om Miljø, Natur, Teknik og Håndværk. Arrangementer hhv. d. 14. og 26. november om restaurering af gamle vinduer m.m. og om biernes verden. Arr.: Økologi i Stenløse. Nærmere oplysninger på tlf.: 47 10 80 74 og 20 68 97 89

• Klods Hans Karavanen '99 - forberedelses-seminar søn. d. 15. november i Odense - se omtalen side 3

• OVE / SEK træf d. 21. november. Energivision Danmark: Bæredygtig energiforsyning baseret på lokale og regionale ressourcer. Tilmelding, tlf.: 86 61 23 22

• Økologi i uddannelse og folkeoplysning - seminar d. 20. - 22. november - se omtalen på denne side.

• Økologisk Konference 1998, d. 23. - 24. november på Vingstedcentret i Vejle - se omtalen på forsiden.

• Det Bæredygtige Samfund, d. 25. november i Storstrøms Amt - sidste Agenda 21-seminar af fire i fire forskellige amter (tilmeldingsfrist d. 2. nov.)

Sted: Nykøbing Falster Vandrerhjem, Østre Alle 110, 4800 Nykøbing F. Arr.: DN og Friluftsrådet,

hhv. tlf.: 39 17 40 00 og 33 79 00 79

• Børn i naturen - konference d. 25. november kl. 13.00 - 16.30 i fællessalen på Christiansborg.

Endeligt program kan rekvireres hos Natur og Ungdom på tlf.: 35 24 56 00. Arr.: Natur og Ungdom, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening.

• Sund julemad & julens forbrug, tors. d. 26. november kl. 17 på Grøn Café i Aktivitetshuset i Vejle. Arr.: Vejles Grøn Guide fra Gadkjærgård, tlf.: 75 85 86 08 (arrangementet er ét af en række Grøn Café aftener).

• Planlægning og lokal Agenda 21 - d. 30. november - 1. december i Horsens. Hvordan skal amter og kommuner opfylde kravene i det nye lovforslag om pligt til at redegøre for Agenda 21 aktiviteter?

Arr.: Dansk Byplanlaboratorium, tlf.: 33 13 72 81

 

DECEMBER

• Julemarked d. 5. - 6. december i Økologisk Landsbysamfund i Torup v. Hundested, tlf.: 47 98 70 26

• Julecafé med gløgg, æbleskiver, slik m.m. i økologisk kvalitet. Salg af økologiske juletræer mv. Weekenderne d. 5.-6. og 12.-13 december kl. 10.30 - 16.30 i Den Økologiske Have i Odder, tlf.: 86 54 54 00

• Økologisk Julemarked d. 13. december kl. 13 - 17.30 i Kvartercenteret Nordvest, Dortheavej 61, 2400 København NV. Arr.: Det Grønne Kontor, tlf.: 38 14 02 54

 

JANUAR 1999

• Øko-net's Seminar & årsmøde '99 d. 22. - 24. januar. Program m.v. følger i Nyhedsbladet Øko-net nr. 29, der udkommer i starten af december.

 


Gå til indholdsfortegnelsen

Slut på Øko-net nr. 28