Årgang 5 - August 1998 - nr. 26


Indholdsfortegnelse :

Øko-net nr. 26 - August 1998 - Tema: Trakfik, bilisme og miljø

Velkomst Leder: Civil ulydighed og folkeoplysning
Økologisk samling '98

- weekend-møde d. 2. - 4. oktober på Båring Højskole, Fyn

Tema '98: "Økologisk omstilling"

Tilmelding og praktiske oplysninger

til weekend-mødet: Økologisk samling '98

Oplæg til mødet:

Keep it simple - sweetheart!

Af Steen Møller, økologisk husbygger og debattør

Økologisk Byggeudstilling på Byggecentrum i Middelfart

d. 3. - 11. oktober 1998

Netværk mellem land og by for økologiske fødevarer

Et åbent træf d. 18. - 20. sept. 98 i Folkets Hus, Kbh. N.

Bæredygtig trafik - men hvordan?

Af Arne Lund, NOAH-trafik

Foreninger, fakta og råd om trafik og miljø Bilisme og miljø - en svær balance
Seminar om civil ulydighed d. 9. - 11. oktober i Silkeborg Nyt fra Øko-net's egen verden
Nyt om bogudgivelser og pjecer om miljø Kalender over Økologiske træf , markeder & arrangementer


Kære læsere.

Endnu et nummer af Øko-net er på nettet og gaden. I dette nummer er temaet : Trafik, bilisme og miljø.

Desuden indkalder bladet til weekend-mødet 'Økologisk samling 1998' på Båring Højskole d. 2.-4. oktober. Et møde der tager sit afsæt i Kolding Manifestet og har temaet: 'Økologisk omstilling'.

Husk også: At støtte og blive medlem af Netværket - find giro-nr. og medlemspris i kolofonen.

Mvh. redaktør, Lars Myrthu-Nielsen, d. 24. august 1998

 

Udgiver:
Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis
Svendborgvej 15, 5762 Vester Skerninge
Tlf. & Fax: 62 24 43 24
E-mail: eco-net@eco-net.dk
Hjemmeside: www.eco-net.dk

Redaktion:
Lars Myrthu-Nielsen
Lise Rasmussen

Tryk:
Denne tryksag er Svanemærket. Licensnummer 241 006.
10.000 eksemplarer trykt på miljøgodkendt, klorfrit og 100 % genbrugspapir, med vegetabilsk trykfarve uden opløsningsmidler.
Phønix-Trykkeriet as, Århus.
Miljøcertificeret og EMAS-godkendt.

ISSN 1395-4881

Gå til indholdsfortegnelsen


Leder: Civil ulydighed og folkeoplysning

I disse tider hvor der diskuteres meget i avisernes spalter om vores miljø og dets tilstand (jvf. lektor Lomborgs kronikker om 'Klodens sande tilstand' i Politikken dette forår) er der folk, der i stedet griber til handling, der hvor der ingen tvivl er om, at miljøet er sat på en hård prøve - såvel socialt og kulturelt som naturmæssigt.

Som det fremgår af artiklen, side 2 om bæredygtig trafik, blokerede vrede demonstranter Brenner-passet mellem Tyskland og Italien 40 timer i juni. Det er 'civil ulydighed', og netop til oktober afholder 'Jyder mod overflødige Motorveje' et seminar med dette emne bl.a. for at markere sit 5 års jubilæum i kampen mod Århus-Herning motorvejen.

Civil ulydighed kan som begreb umiddelbart synes at være i modsætning til vort samfunds demokratigrundlag - det at gøre modstand / gøre selvtægt trods gældende lov. Men myndighederne kan være svære at råbe op, og her kan civil ulydighed bruges til velvalgt at provokere. Som en happening med en tilpas humor for at tilkendegive at 'det er alvor'.

Ved civil ulydighed er det vigtig at mærke sig, at et af grundprincipperne er 'ikke vold'. Derfor er det oplagt, at se en vel tilrettelagt civil ulydigheds aktion som en slags 'on location folkeoplysning', der tager sit udgangspunktet og sin debat direkte i problemet. Og måske har vi brug for flere af den slags 'on location debatter' med berørte borgere som aktører i en dialog, og gerne med 'de folkevalgte' og 'planlæggerne' i kommuner, amter og stat.

Civil ulydighed startes af folk, der har noget at byde på, folk der har sat sig ind i sagerne. Man går sammen om en klar tåbelighed i dagligdagen. Et godt eksempel stammer fra Vesterbro, hvor en bebyggelse på ca. 240 rækkehuse er begyndt at handle direkte med en økologisk landmand. En gang om ugen får de varer, og leverer samtidig grønt affald med tilbage. Dette er ikke lovligt. Aktionen, der har bredt sig som ringe i vandet, og gennem dialog mellem beboerne, er rettet mod kommunens affaldspolitik, der bygger på en lovgivning, der er utidssvarende. Skraldemændene synes også om ideen og ser igennem fingre med 'ulovlighederne'. L M-N

 

Gå til indholdsfortegnelsen


Økologisk samling '98

 

- weekend-møde d. 2. - 4. oktober

på Båring Højskole, Fyn

 

Tema '98: "Økologisk omstilling"

 

Mød i weekendens løb:

Steen Piper - Jan Holm Ingemann

Bent Hindrup Andersen - Steen Møller

Jytte Abildstrøm - Bente Bisgaard Thomsen

Inge Lis og Aage Dissing - Kolding Manifestet

Cajun og zydeco-fest med Three Danes

 

Arr.: Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis

 

*****

Program for

Økologisk samling '98, d. 2. - 4. oktober på Båring Højskole, Fyn

Tema '98: "Økologisk omstilling"

 

Fredag d. 2. oktober

16.00: Ankomst, indkvartering og åben café.

18.00: Aftensmad og velkomst.

19.30: Samling i foredragssalen:

Steen Piper, forlaget Hovedland:

"100.000 nye husmandsværksteder - en vision om genbosætningen på landet".

 

Lørdag d. 3. oktober

8.00: Morgenmad

9.00: To oplæg i forhold til strukturudviklingen i landet, med fælles diskussion:

Jan Holm Ingemann, landbrugsøkonom, lektor på Aalborg Universitet og økologisk landmand:

"Om gårdslagtninger, industrilandbrug og det styrede liv på landet".

Bent Hindrup Andersen, tidl. MF'er, arkitekt m.a.a. på Forskningscenter Bygholm, Horsens (Danmarks Jordbrugsforskning):

"Økologisk planlægning - stop for udbygningen af byerne".

12.30: Frokost

14.00: Steen Møller, økologisk husbygger og debattør, medstifter af Søgård Andelsbrug og Sdr. Felding Højskole:

"Eksperimentelle frizoner - om gældfri bosætning og simplere byggeri".

16.00: Pause - kaffe og åben i caféen.

17.00: Velvalgte ord som optakt til en festaften:

Jytte Abildstrøm, Teateret Riddersalens Økologiske Værksted:

"Økologi i poesi og praksis"

18.45: Festmiddag og senere glad zydeco og cajun dansemusik med:

Three Danes (booking: Ulrik Klostergaard, tlf. 62 24 24 01)

 

Søndag d. 4. oktober

8.00: Morgenmad

9.00: Morgensamling v. Bente Bisgaard Thomsen, journalist v. Landbrugsmagasinet:

"Velstand eller velfærd".

9.30: Tema: Den globale økologi.

Inge Lis og Aage Dissing, øko-bønder, tidl. Den Økologiske Landbrugsskole / snart bosat i Uganda med job inden for udvikling af økologisk produktion samt rådgivning og undervisning:

"Globale økologiske udviklingszoner

- indtryk fra rejse i Afrika".

Debat over formiddagens tema.

11.00: Pause

11.30: Ordet frit - opsamling af week-endens tema.

13.00: Frokost og afrunding.

14.00: På gensyn / evt. fællestur til Byggecentrum, der ligger ca. 10 km fra højskolen:

Der arrangeres / koordineres fællestransport til den økologiske byggeudstilling på Byggecentrum i Middelfart, der løber fra d. 3. - 11. oktober . Først fyldes private biler op, og dernæst bruges Båring Højskole's bus (med plads til 14 personer). Se nærmere om udstillingen andet sted i dette Øko-net.

 

Tilmelding og praktiske oplysninger:

Øko-net / Netværket,

Svendborgvej 15, 5762 Vester Skerninge.

 

 

 

Oplæg til mødet:

Økologisk samling '98 er et weekendmøde og seminar med rødder i 'Kolding Manifestet' (tumpernes manifest og opråb) og til indledning af en årlig 'Økologisk samling' i oktober måned lige op til åbningen af Folketingets samling. En samling til debat om 'det økologiske Danmark'. Et debat-møde bl.a. med den hensigt at give et referat og et handlingsorienteret udspil til de 179 folkevalgte politikere på Christiansborg og til fx. Landsplanafdelingen under Miljø- og Energiministeriet, samt til resten af befolkningen.

Økologisk omstilling
Der er behov for eksperimentelle frizoner og økologiske udviklingsområder - på vejen mod det økologiske Danmark - steder, hvor det at leve og at udforske en 'økologisk tilværelse' er muligt, uden at der står lovgivning, høje jordpriser og byfortætning i vejen.

Vi har brug for en anden strukturudvikling. Stop for udbygningen i/af byerne. Flere miljøer på landet og i byerne.
En økologisk udvikling og omstilling i Danmark fordrer, at vi igen får sammenkoblet land og by.

Kolding Manifestet giver en beskrivelse af og et bud på det teknologiske, demokratiske og bæredygtige scenarie, der skal til. Men der behøves politisk forståelse og mod til denne udvikling, - derfor følges Kolding Manifestet nu op af en 'Økologisk samling', der bl.a. tager problemstillingen op og kommer med forslag til økologiske eksperimental- og udviklingszoner i Danmark.

Som optakt til mødet har Steen Møller på bagsiden af dette program skrevet en artikel med sin vision om frizonerne - læs:
Keep it simple - sweetheart!

Kolding Manifestet

"Skal tumperne redde verden, når nu de kloge ikke vil?"
Sådan lød spørgsmålet sidste år ved et seminar d. 3.-5. oktober på Kolding Højskole.
Det førte til Kolding Manifestet, der kan rekvireres hos Øko-net på tlf.: 62 24 43 24

 

Gå til indholdsfortegnelsen


Keep it simple - sweetheart!

Af Steen Møller, økologisk husbygger og debattør, medstifter af Søgård Andelsbrug og Sdr. Felding Højskole, tlf.: 97 19 88 81

I vores del af verden er vi dag ved at blive kvalt i materiel overflod. Dels rent fysisk, fordi vi æder og drikker for meget, - affaldet og forureningen rammer tilbage på os. Dels socialt og åndeligt, fordi vi sanser kun det materielle, det der kan måles og vejes. Selvom der bliver færre og færre mennesker til at skabe selve overflodsproduktionen, får vi alle sammen mere og mere travlt, undtagen de der ikke kan eller vil følge med, - de udstødte. Ensomheden og meningsløsheden breder sig.

 

Fra at overleve til at leve
Økologien er en protest mod affald og forurening. Økologien, som får mere og mere indflydelse på økonomien, har endnu ikke rørt rationaliteten, den fornuft der kun accepterer det, der kan måles og vejes. Hvordan får vi skovlen under den rationalitet, som hele tiden vil specialisere, standardisere, systematisere, gøre forudsigeligt, effektivisere, centralisere og koncentrere, også kaldet rationalismens 'jernbur'. Det enkelte menneske mister hele tiden tid og rum. Dette kaldes paradoksalt nok udvikling, men er i virkeligheden en indsnævring af buret (vores tid og råderum), og i sidste instans erstattes mennesket med en robot/computer. Disse mennesker føler sig afviklede og kasserede, da de ofte er så specialiserede, at de måske ikke 'passer' ind i et af de andre bure. Dette kan dog i nogle tilfælde afhjælpes ved kurser og uddannelse, evt. et opnormerende bureaukratkursus, til et bur, hvorfra man formidler regler og beslutninger fra højere niveau, helt objektivt, helt uden indflydelse og ansvar, men underlagt rationaliteten og økonomien, som ikke bare i dag er påført os udefra, men er indarbejdet i os som en nødvendighed de sidste 2-300 år. Nu er 'nøden' jo 'vendt' i vores del af verden, medmindre vi kan vedblive at bilde hinanden ind, at overflod er nødvendig. Vi har faktisk muligheden for at gå fra nød til lyst og fra at overleve til at leve.

 

Livsstil og forbrugsvaner
Vi eksisterer nu i denne overgang, i denne søgen efter følelsesmæssig fornuft, visdom og ånd, en søgen efter os selv og fællesskabet, og det der rækker ud over os selv, en 'mening' udover nødvendigheden. I denne søgen har vi brug for at bryde ud af burene, stå af 'ræset', komme bort fra overflodens malstrøm og igen erobre tid og rum.

Livstidsfangen er altid bange og skrøbelig, når det lykkes at flygte fra burets forudsigelighed og sikkerhed.

Det er kun tumper, der gør det frivilligt, måske fordi de ikke ved bedre, eller måske fordi de savner sig selv og friheden - livet.

Tumperne har brug for en slags 'frizoner', hvor der er fri for gæld og tilskud, regler og forordninger. En slags eksperimentarium, hvor det er muligt at erobre livet. Konkret kunne det være gælds- og tilskudsfrie udviklingszoner, hvor man lejede jorden af fonde, stat, amt eller kommune. Lejen vil nok modsvare, hvad man giver for billig landbrugsjord, 3-4.000 kr./ha/år. Den enkelte har selv sparet 50-200.000 kr. sammen, så man selv eller sammen kan etablere en god bolig med meget lave faste omkostninger. Det vil i dag være muligt at lave en god økologisk bolig med varme, bad og multtoilet for under 1.000 kr/m2 i materialer. De årlige omkostninger til varme, el, vand, forsikring og jordleje kan holdes under 10.000 kr.

Dette kræver dog en omlægning af vores livsstil og forbrugsvaner, men det er vel også det, det går ud på.

 

KISS-princippet
Det hele skal organiseres ud fra KISS-princippet: Keep It Simple Sweetheart. Det betyder, at praktiske problemer skal løses med teknik på lavest mulige og simpleste niveau, fx i stedet for en støjende, energiforbrugende emhætte har man blot et rør, der føres op over tagrygningen, så trækker det selv. Og der er ingenting, der kan gå i stykker, ingen slid og reparationer. Dette er blot et eksempel, men til slut ender det op med, at man kun skal bruge el til belysning (evt. radio, fjernsyn og computer), men da er elforbruget også faldet til 10-20% afnormen og man har fået et stille hus, hvor der kun er den støj og de vibrationer, man selv frembringer.

KISS-princippet fører væk fra emhætter, køleskabe, opvaskemaskiner, røremaskiner, vaskemaskiner, biler, støj, stress og jag, gæld og renter, udearbejde, transport, reparationer og omkostninger og afhængighed. Det fører hen til det enkle og overskuelige. Processerne bliver mere tidskrævende , men det giver også mere ro og bliven på stedet. Omkostninger er lavere, ingen gæld og renter, og dermed mere rådighed over egen tid og rum.

Udover vi kan få skabt et bedre grundlag, for at lære at leve livet, giver vi samtidig folkene i den 3. verden større mulighed for at overleve, dels fordi vi afstår fra at misbruge de ressourcer, som vi i dag suger ud af naturen og den 3. verden, og dels fordi vi drejer perspektivet væk fra det materielle bedrag og misbrug: Villa, volvo og vovhund. Det sidste er nok ikke det mindst vigtige. Dvs. de eksperimentelle frizoner kan blive det columbusæg, der åbner op for at løse de lokale problemer og har et globalt perspektiv.

 

Eksperimentelle frizoner
Konkret er det en forudsætning, at der bliver skabt mulighed for eksperimentelle frizoner i land- og byzoneloven.

Lovgivning, principper og holdninger kunne evt. ligge tæt op ad organiseringen af kolonihaver, som har givet brugerne stor frihedsgrad, uden at det har givet sig udslag i spekulation og værdistigning.

 

Principper for eksperimentelle frizoner:

 

Den eksperimentelle frizone ville i særdeleshed være en mulighed for iværksættere og freelancere af low-cost typen: Kulturskabere, småhåndværkere, kunsthåndværkere, rådgivnings- og kursusvirksomheder, informations- og medievirksomheder, smålandbrug/gartnerier, madkunstnere, opfindere, livskunstnere osv.

De mennesker, der vil føle sig tiltrukket af de eksperimentelle frizoner, vil nok i høj grad være folk, som er med i ræset og trætte af at være spærret inde i det rationelle jernbur, og som ikke holder den tanke ud, at de først skal til at leve livet, når de pensioneres. De har livserfaring og er i stand til at realisere de penge, der kræves for at vove sig ud til et selvberoende liv i de eksperimentelle frizoner. Et liv der er grundlæggende økonomisk trygt, også den dag de pensioneres, pga. de lave omkostninger.

 

At skifte ned i
I USA kalder de sig 'downshifters', dvs. gearer ned, står af 'ræset'. I Canada kalder de det 'voluntary simplicity', frivillig forenkling. Den slags modbevægelse findes sandsynligvis i alle industrialiserede lande, bevidste eller ubevidste 'åndehuller'.


Steen Møller har selv bygget et økologisk hus,
der ligger ved det økologiske andelsbrug Søgård i Sdr. Felding.
Han tilbyder rundvisninger i huset
og holder foredrag om økologisk byggeri mv.

 

Gå til indholdsfortegnelsen


Økologisk Byggeudstilling på Byggecentrum i Middelfart

d. 3. - 11. oktober 1998

Danmarks første udstilling af økologiske byggeprodukter - baseret på fuld deklaration, kan snart ses på Byggecentrum. Temaet for udstillingen er: Fra økologiske kriterier og miljødeklarationer - til udvælgelse af byggeprodukter.

Udstillingen vil vise en bred vifte af elementer indenfor økologisk byggeri - fra lersten, solfangere, isoleringsmaterialer, ovne, sanitet, vinduer...til møbler, belysning, gardiner og sengetøj. I forbindelse med udstillingen vil der være en række faglige indslag; oplæg om økologiske kriterier og miljødeklarationer, workshops samt festlige indslag.

Program for udstillingen fås hos:

Landsforeningen Økologisk Byggeri Dannebrogsgade 8A, 8000 Århus C,

Tlf.: 86 76 36 12 - Fax: 86 18 76 15

 

Gå til indholdsfortegnelsen


Netværk mellem land og by for økologiske fødevarer

Et åbent træf d. 18. - 20. sept. 98 i Folkets Hus, Kbh. N.

Kun sjældent ved man som forbruger, hvor fødevarerne kommer fra. Mad har i de fleste kulturer en samlende og social funktion, en funktion der ofte går tabt i det moderne samfund. Intentionen med lokale netværk er at øge forståelsen af økologiske og sociale konsekvenser af forbrug. Tilmeldingsfrist: 4. sept. Pris: 300,- kr. (inkl. forplejning). Nærmere oplysninger og tilmelding på tlf.: 31 35 40 22 (Spidsroden).

Arr.: Fri Økologisk Jord, Andelsbutikken Spidsroden, Café Offside og Permakultur Danmark.

 

Gå til indholdsfortegnelsen


 

Bæredygtig trafik - men hvordan?

Af Arne Lund, NOAH-trafik, tlf. / fax: 49 16 22 50

Bedømt enkeltvis forøger bilen folks livskvalitet, vurderet samlet er den en trussel mod mennesker, natur, klima og ressourcer.

I juni blev Brenner-passet mellem Tyskland og Italien blokeret i 40 timer af vrede demonstranter. De havde omsider fået nok af EU's manglende indgriben mod den voldsomme lastbiltrafik, der er steget med 50% siden 1990. Aktionen blev bakket op af delstatsregeringen i Tyrol. Nu truer EU og den internationale vejtransportunion med at slæbe delstatsregeringen for retten "for at have hindret varernes frie bevægelighed".

Ak ja, sådan kan det gå, når man tager EU på ordet. Da Østrig blev medlem af EU i 1995, fik landet ellers løfte om, at EU ville arbejde for en 60%-reduktion af lastbilernes luftskadelige stoffer. Nu, blot tre år efter, trues Østrig med EU-domstolen, hvis ikke landet opgiver den forureningsafgift, som lastbilerne skal betale for at køre over Brenner.

Trafikken har siden åbningen i 1972 udviklet sig til en social og økologisk fare for regionen. Om sommeren blandes den stillestående luft i dalene med trafikkens udledninger. Skovdøden har reduceret træbestanden og forringet skovenes funktion som lavinespærrer. Også luft, vand og biotoper er truet. Dyrkelig jord er der ikke meget af: én km motorvej bruger 9 ha jord (det samme som en alm. alpegård), én km landevej 2 ha. Fra tidernes morgen har beboerne kunnet færdes på et tæt net af stier og småveje mellem sol- og skyggeside. Det net er nu revet over af motorvejen, og ofte tvinges folk ud på lange omveje. Dalene har ikke mere naturlige forbindelser, nu lever folk enten på højre eller venstre side af motorvejen.

De endeløse rækker af lastbiler og godstog er stærkt forstyrrende. Støjniveauer, der i lavlandet måles 250 m fra motor-vejen, høres i passet 1,5-2 km væk med samme styrke. Miljøproblemerne har ødelagt turismen. Den ro, der tiltrak mange, er væk, - det samme er turisterne og dermed indtægtsgrundlaget. Siden 1972 er 20-30% af befolkningen flyttet.

 

I 'foregangslandet Danmark'
er det heldigvis ikke så slemt. Eksperter og forskere beroliger os med, "at det er værre andre steder". Og vel omdannes Danmark næppe til et nordligt Brenner-pas, når først virkningen af Store Bælt- og Øresundsbroerne begynder af vise sig, men det er nu slemt nok endda. Således meddelte stadslægen i København for et par år siden, at der i vuggestuer og børnehaver tæt ved stærkt trafikerede veje var en oversygelighed på 16%, sammenlignet med de grønne områder. Dieselpartikler fra biler menes at slå 6-700 mennesker ihjel hvert år, mens trafikulykker "kun" tegner sig for 550 døde. Ca. 10.000 kvæstes, men ingen aner, hvor mange der hvert år holder op med at cykle, fordi de ganske enkelt ikke tør på grund af bilernes høje fart. Også støj og visuelle gener opleves af mange som et voldsomt indgreb i dagligdagen. Især børn og ældre har tit problemer, når de skal krydse store trafikårer.

 

Kan det være anderledes?
Er det muligt - globalt set - at nå frem til transportformer, der er mere acceptable end de nuværende? Ja, men det er vigtigt at holde sig for øje, at dels skal der bruges mange forskellige virkemidler, og dels kræver opgaven stor tålmodighed, hvis bilisterne skal 'overtales' til at stige

om til mindre miljøbelastende transportmidler.

Derfor: tilbud før restriktioner.

Hos vore naboer - især de tysktalende og i Holland er der mange gode eksempler at hente i byer og regioner, der prøver på at 'vende strømmen'. Her finder vi f.eks. bilfrie bydele, hvor beboerne har lige så langt til p-pladsen som til det nærmeste stoppested. Her er byer, hvor bilernes fart tilpasses de gående, og her er boligområder, hvor folk forpligter sig til ikke at have bil, - ellers må de flytte. Og vi finder byer, hvor de kommunale indtægter bruges til at nedsætte taksterne i busser og sporvogne.

Zürich er én af de byer, der er nået længst. Gennem de sidste 20 år har byen og borgerne i enighed forfulgt flg. mål: Fremme af gang, cykling og kollektiv trafik (især sporvogne), reduktion af bilernes antal (både pendlernes og indbyg-gernes egne) samt generel trafikdæmpning.

Resultat: 30% flere passagerer i den kollektive trafik (1985-1993) og med 470 rejser pr. indb.

pr. år ligger byen på en europæisk førsteplads

(København har ca. 170).

For at dække behovet på landet skal der opbygges et finmasket net af minibusser, tele-taxi'er og lign. Ravnsborg på Lolland har en bus, der forener alm. bus- og skolekørsel, teletaxi, mad- og medicinudbringning m.v. Selvom passagertallet er fordoblet siden starten, så er energiforbruget faldet med 25%, udslip af luftskadelige stoffer med 25-92%. Kommunens udgift er 24 kr. pr. passager, hvilket er langt mindre end før ordningen trådte i kraft.

I de større byer vil indførelsen af sporvogne og en fortætning af busnettet med flere afgange kunne tiltrække mange bilister. Cykling og gang er dog grundstammen i al trafik og skal naturligvis have de bedste forhold. Cykelstier og gangarealer skal være direkte, sikre, afvekslende og ligge væk fra stærk og forurenende trafik.

 

Hvad kan vi selv gøre?
De dage, hvor politikere og planlæggere sad i enrum og bestemte trafikpolitikken, og hvilken udformning gader og veje skulle have, må være forbi. Der er alt for mange eksempler på, at dårlig planlægning, - der kun har taget hensyn til bilernes fremkommelighed, har skabt store problemer for andre trafikanter.

I Århus er kommunen gået sammen med trafikselskaberne og Cyklist Forbundet m.fl. om at etablere cyklistcentraler. De skal bistå borgerne med alt, hvad der har med cykler og transport at gøre.

 

 

 

 

Gå til indholdsfortegnelsen


Foreninger, fakta og råd om trafik og miljø

 

Dansk Cyklist Forbund

Dansk Cyklist Forbund har hhv. en politisk del og en rådgivende del vedr. cyklisme. Sammen med sekretariatet er der en butik, der er ganske omfattende - her findes alt fra de bedste cykelkort over hele Europa til regntøj, cykelanhængere, lys, reflekser og bøger. DCF udgiver 6 gange om året tidskriftet Cyklister.

Dansk Cyklist Forbund har 45 lokalafdelinger og 16 lokalrepræsentanter spredt over hele landet. De arbejder dagligt med at overbevise kommuner og amter om, at der skal gøres mere for cyklisterne.

Sekretariat og butik for DCF

Rømersgade 7, 1362 København K.

Tlf.: 33 32 31 21 - Fax: 33 32 76 83

Hjemmeside: www.dcf.dk

 

Miljøbevægelsen NOAH

[Noah logo]

 

 

 

 

 

NOAH Trafik arbejder for en trafikpolitik, der sætter trafiksikkerhed og miljø i højsædet. NOAH forsøger gennem udsendelse af rapporter, pressemeddelelser og deltagelse i møder og konferencer at påvirke trafikpolitikken i denne retning. Et arbejde op imod de lobbyinteresser der ønsker en anden udvikling, og som er meget indflydelsesrige og kapitalstærke.

NOAH udgiver tidsskriftet Miljøsk. Nr. 3 og nr. 11 havde tema om hhv. 'Transport og høj hastighed' og 'Transport år 2000'.

Desuden har NOAH, i samarbejde med OVE, Organisationen for Vedvarende Energi, op til EU afstemningen d. 28. maj 1998 udgivet hæftet 'De Transeuropæiske Netværker - drøm eller mareridt?' Et hæfte om sammenbindingen af Europa på transport-, energi- og telekommunikations-området).

NOAH / Friends of the Earth Denmark

Nørrebrogade 39, 1. tv, 2200 København N

Tlf.: 35 36 12 12 - Fax: 35 36 12 17

Hjemmeside: http://sunsite.auc.dk/noah

 

Borgergrupper mod motorveje:

 

 

Delebiler i Danmark

Delebiler, andelsbiler eller carsharing har nu fået fodfæste i Danmark. Ideen med delebiler opstod omkring 1990 i Bremen og har siden bredt sig til 340 centraleuropæiske byer. Ideen går ud på at en 'organisation' ejer bilerne og koordinerer udlejningen til medlemmerne. Bilerne holder på faste pladser, fordelt over hele byen.

Nærmere oplysninger, fx om at starte en bilklub, kan fås hos den første danske bilklub:

Odense Bilklub, Carsharing i Danmark

Nørregade 75 A, 5000 Odense C

Tlf.: 66 12 51 66 - Fax: 66 14 33 49

Hjemmeside: www.carsharing.dk

 

Grøn Information

Grøn Information er et uafhængigt informationscenter om miljø og forbrug. Centrets formål er at øge forbrugernes viden og handlemuligheder for at deltage i løsningen af globale, nationale og lokale miljøproblemer. Man kan abonnere på miljøfakta- / Grønne Råd-ark, eller finde dem på Internettet. I nr. 26, april 1998 er der fakta og råd om 'biler og miljø'.

Grøn Information

Nørregade 36, 2. sal, 1165 København K.

Tlf.: 33 13 66 88 - Fax: 33 13 66 87

Hjemmeside: www.greeninfo.dk

 

Miljøbutikken - informationscenter om miljø og energi

Miljøbutikken er Miljø- og Energiministeriets centrale informationscenter.

Her kan man bl.a. få en del gratis pjecer vedr. transport og miljø.

Desuden sælges diverse publikationer:

 

Miljøbutikken, Information & bøger

Læderstræde 1-3, 1201 København K

Tlf.: 33 92 76 92 - fax:33 92 76 90

Hjemmeside: www.mem.dk

 

Gå til indholdsfortegnelsen


Bilisme og miljø - en svær balance

er en ny Tema-rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser - www.dmu.dk.

Transport udgør i dag et af vore største miljøproblemer - med biltrafikken som den alvorligste bidragyder. Hvis trafikken fortsætter med at vokse som forventet, vil transporten i fremtiden bevirke en voldsom påvirkning af miljøet overalt på kloden. Vi har i dag 1,8 millioner biler i Danmark, og der kommer omkring 60.000 flere personbiler om året. Bilparken i Danmark forventes at vokse med ca. en million biler over de næste 25 år, og globalt vil antallet at biler øges langt kraftigere end herhjemme.

Pris: 60,- kr. incl. moms, excl. forsendelse.

 

Gå til indholdsfortegnelsen


Seminar om civil ulydighed d. 9. - 11. oktober i Silkeborg

'Borgerinitiativet Jyder mod overflødige Motorveje' inviterer til seminar om civil ulydighed. Seminaret vil få besøg af nordmanden Åsne Berre Persen og svenskeren Jørgen Johansen, der både i teori og praksis kender til brug af civil ulydighed i miljøkampen.

Weekendens program indeholder følgende punkter:

Eksempler på aktioner, teori om civil ulydighed og demokrati, øvelser, evaluering og debat om den fortsatte kamp mod Århus-Herning motorvejen,

foredrag om: 'Ikkevold som livsstil' og 'Gandhi i 90erne - gruppearbejde og fælles strategidebat'. Endelig holdes Jyder mod overflødige Motorveje's 5 års fødselsdagsfest lørdag aften.

Deltagergebyr: 100,- kr. med rejseudligning.

Seminaret er støttet af: 1. maj Fonden, Græsrodsfonden, Røde Øre og Enhedslisten De Rød-Grønne.

Nærmere oplysninger og tilmelding hos:

Jyder mod overflødige Motorveje v. Svend tlf.: 86 18 99 62 eller Søren tlf.: 86 96 80 97

 

Gå til indholdsfortegnelsen


Nyt fra Øko-net's egen verden

 

Evaluering af Netværket / Øko-net
I august og september 1998 er Øko-net igang med en ekstern evaluering af sit snart 5-årige arbejde med økologi og folkeoplysning samt netværksskabende arbejde. Det er firmaet Carl Bro, der foretager evalueringen via afdelingen Carl Bro University. Evalueringen vil bl.a. foregå ved telefoninterview og via Øko-net's hjemmeside. Se og læse mere om evalueringen på hjemmesiden, hvor også den endelige evaluering vil ligge i oktober på adressen:

www.eco-net.dk

 

Ny bemanding på sekretariatet
Kasper Rander Mortensen, der var med fra det første nummer af Øko-net i 1993, og som har været ansat medarbejder i det sidste år, har fået ansættelse som højskolelærer på Egmont Højskolen i Hou. Som afløser er ansat Lise Rasmussen, der bla. har skrevet hæftet 'Økologi i Storkøkkener' i Økologiserien fra Skolen for Økologisk Afsætning / Erhvervsskolernes Forlag.

Med venlig hilsen Bo Bramming, formand og Lars Myrthu-Nielsen, sekretariatsleder.

 

Gå til indholdsfortegnelsen


Nyt om bogudgivelser og pjecer om miljø

 

 

 

Gå til indholdsfortegnelsen


Økologiske træf , markeder & arrangementer

August 1998
 • 'Byernes Økologi' d. 27. - 30. august 1998.

  Nordisk udstilling om økologi og miljø i Øksnehallen på Vesterbro i Kbh. Arr.: Vester-Gror. Forening til fremme af økologi og permakultur på Vesterbro. Program og nærmere oplysninger på tlf.: 33 25 70 79

September 1998
 • 'Grøn uge i Slagelse by' fra 31./8 - 6./9 med miljø-marked, miljøkonference for erhvervslivet, etablering af kogræsserlaug, genbrugsmarked, foredrag, cykel til arbejde kampagne mv. Program hos miljøkoordinatoren på tlf.: 58 52 36 00. Arr.: Slagelse Kommune, Team Slagelse og Vestsjællands miljø- og energikontor.

   

 • Økologisk Torvedag på Blågårds Plads d. 5. september, fra kl. 11-16. Nørrebro, København. Arr.: Foreningen Økologiske Torvedage, c/o Økologiske Igangsættere tlf.: 31 35 35 40

 

 • Høstmarkeder 1998, d. 5. - 6. september. Hundrede åbne økologiske landbrug over hele landet. Nærmere oplysninger og besøgsliste hos Økologisk Landscenter, tlf.: 86 19 27 55 eller på Internettet på adressen:

http://ecoweb.dk/ecoinfo/marked/marked98.htm

 

 

 • Det grønne Islæt - Hvor er vi nu?

  Konference tors. 10. september kl. 10-16 på Helsingør Vandrerhjem. Arr.: Biologforbundet.

  Nærmere oplysninger og program på tlf.: 49 13 43 21

 

 • Hampekonference og høstfest, tors. d. 10. september kl. 10-16.30 på Grønt Center, Maribovej 9, 4960 Holeby. Nærmere oplysninger og program på tlf.: 53 90 70 00. Arr.: PlantVision og Grønt Center.

  Konferencen er første skridt på vejen for at samle alle kræfter i Danmark, der arbejder fremtidsorienteret og visionært med hampefibre.

 

 • Økologisk Markedsdag på Christianshavn ved torvet lør. d. 12. september kl. 11-16. Nærmere oplysninger hos Grøn Guide Anja Puggaard, tlf.: 31 57 88 89

 

 • Erfaringer med samarbejdsprojekter - seminar man. d. 14. september i Mellemfolkeligt Samvirkes kantine, Landgreven 72, Kbh. K. Fjerde seminar i en række på otte i forbindelse med kapacitetsopbygnings-programmet "Miljøbistand og Bæredygtig Energi" arrangeret af Forum for Energi og Udvikling.

  Nærmere oplysninger om dette og andre seminarer, samt nyhedsbreve på tlf.: 33 12 13 07 eller på hjemmesiden: www.inforse.dk/kapacitet

   

 • LØJ seminar på Hovborg Kro tors. d. 17. september om næringsstoffers by-land-kredsløb. Program og oplysninger på tlf.: 86 12 63 10 eller www.ecoweb.dk

   

 • Netværk mellem land og by for økologiske fødevarer, d. 18. - 20. september 1998 i Folkets Hus, Stengade 50, Kbh. N. Et åbent træf mellem jordbrugere og byens forbrugere med et fremtidsværksted om direkte kontakt mellem jordbrugere og forbrugere.

  Arr.: Fri Økologisk Jord (FRI), Andelsbutikken Spidsroden, Café Offside og Permakultur Danmark. Nærmere oplysninger og tilmelding på tlf.: 31 35 40 22

   

 • Risikosamfundet - afvikling eller udvikling?

  Seminar ons. d. 23. september kl. 9-16 på Tek-Sam, Roskilde Universitetscenter (i auditoriet i bygn. 45.1).

  Mødet er gratis og kræver ingen tilmelding. Program fås på tlf.: 46 74 26 18 (Birgitte Steen Hansen) eller bestilles på e-mail adressen: bsh@teksam.ruc.dk.

   

 • DOMINO-seminar. Design- Og Miljøaktivister I NærOmråder - en ny model for samarbejde om lokal miljøvenlig produktion. Hhv. på Arkitektskolen i Aarhus tors. d. 23. september kl. 9.30 - 16.30 og Kunstakademiet, Holmen, Kbh. ons. d. 29. september kl. 9.30 - 16.30. Arr.: Landsforeningen Det Grønne Møbel og Dansk Center for Byøkologi. Nærmere oplysninger på tlf.: 89 40 58 80 eller på www.dgm.dk 
Oktober 1998
 • Lerpudseteknikker d. 1. - 3. oktober. Carl Gilkes, hollandsk kunstner, gennemgår i praksis, hvordan man opbygger et pudslag, valg af farve og færdiggørelse af pudslaget. Sted: Andelssamfundet i Hjortshøj.

  Kontakt: Peter Myatt, tlf.: 86 22 21 24 / 21 78 77 84

 

 • Sundhed-Skønhed-Velvære & Økologi, d. 2. - 4. oktober 1998 i Forum, København.

  Arr.: Mikkelsen & Myrtoft Messer ApS. Tlf.: 39 76 66 60

 

 • Økologisk samling '98 - weekend-møde d. 2. - 4. oktober på Båring Højskole, Fyn. Tema '98:

  "Økologisk omstilling". Arr.: Netværket / Øko-net.

  Se program og praktiske oplysninger i dette Øko-net - nr. 26.

 

 • Årsmøde '98 og 10 års jubilælum for Landforeningen Praktisk Økologi, d. 3. - 4. oktober på Svendborg Vandrerhjem. Tema: Stauder i natur og have. Program fås hos sekretariatet på tlf.: 70 20 83 83 eller på hjemmesiden: www.ecoweb.dk/prac-eco
November 1998
 • Strategitræf for halmballe-byggeri i Danmark d. 7. - 8. november på Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi. Nærmere oplysninger mv. på tlf.: 97 95 66 00 el. 54 44 12 14. Arr.: L.Ø.B. Ler- og halmbyg.


Gå til indholdsfortegnelsen

Slut på Øko-net nr. 26