Nyhedsbladet Øko-net [Bladets hoved]

Årgang 4 - Oktober 1997 - nr. 21


Indholdsfortegnelse :

Øko-net nr. 21 - Oktober 1997

Velkomst

Leder Skønhed, natur og langsommelighed :

Netværket åbner nu sine hjemmesider

- bl.a. med on-line-konferencer

Danmarks Aktive Forbrugere søger aktivister

Biomasse til energi

Bonde eller bagerjomfru - essay af Jan Ingemann

Fri Økologisk Jord - en ny forening

Dansk Center for Byøkologi

Nyt sekretariat for økologisk byggeri

Virksomheder i og for fællesskaber

Iværksætteri og bæredygtighed

Dialog-møde om bæredygtigt virke

DMU-Nyt fra Danmarks Miljøundersøgelser

Det Grønne Sekretariat

Økologi og miljø i TV og radio

Miljøarbejde, folkeoplysning og samarbejde i Østersøområdet

Læs en inspirerende artikel om landbrug


Kære læsere.

Endnu et nummer af Øko-net er på nettet og gaden. I dette nummer er temaet :

Fremtidens landbrug - læs bl.a. artiklen : Bonde eller bagerjomfru

Husk også: At støtte og blive medlem af Netværket - find giro-nr. og medlemspris i kolofonen.

Mvh. redaktør, Lars Myrthu-Nielsen, oktober 1997

Gå til indholdsfortegnelsen

Leder : Skønhed, natur og langsommelighed

 

"Vi er på vej til - i kraft af den vidunderlige natur der ikke vil finde sig i os mere - at skulle glæde os over, at rigdom og luksus ikke længere vil være flere biler, større hastighed, flere ting &endash; men i stedet vil være skønhed, viden, humor, ro, frihed, natur og langsommelighed."

Ovenstående er frit citeret fra Hans Magnus Enzensberger og fra Ejvind Larsen's opsamling på mødet med titlen Skal tumperne redde verden ? der blev afholdt på Kolding Højskole d. 3. - 5. okt. 1997

 

Så grotesk det hele er, så er det lykkeligt &endash; for der findes ingen seriøse grunde til "at blive ved". Der findes ingen seriøse grunde til at acceptere de teknologier, som er den praktiske baggrund for vanviddet. Det handler bare om at komme igang, og det er NU.

Dette citat er fra det kommende Kolding Manifest, der tager udgangspunkt i hvordan teknologierne kan rumme det demokratiske og bæredygtige svar, som verden og menneskeheden trænger mere og mere. Et behov, der på trods af alle de anstrengelser, der gøres derfor (fra RIO topmøder til lokale Agenda 21 projekter) ser ud til at vokse støt.

 

De to citater rummer meget godt, hvad de ca. 90 deltagende 'tumper' fandt ud af, da de satte hinanden stævne i Kolding. De besluttede derfor at udsende det ovenfor omtalte manifest, og det kan allerede røbes her, at det offentliggøres til Øko-net's seminar og årsmøde i januar 1998 - for derefter at blive udsendt med Øko-net nr. 23 i februar 1998, samt på Øko-net's www-sider.

 

Men det virkelige svar på at finde ren fornøjelse og at kunne glædes over skønheden, naturen og langsomheden (på trods af Internettet og alt det der), ligger nok i evnen til, som Grundtvig udtrykte det: at kunne gå imod strømmen i sig selv - eller at turde være en 'tilbagetogets helt' - altså den der demonterer bomben fremfor at sprænge den.

LM-N

Gå til indholdsfortegnelsen

www.eco-net.dk

Øko-net byder hermed velkommen til sine nye hjemmesider på Internettet

&endash; nu med sit eget domæne-navn :

www.eco-net.dk

Øko-net har udviklet sine hjemmesider, der nu er en integreret del af Netværkets øvrige sekretariats-arbejde.

Netværket der er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd, har sine hjemmesider liggende på DFS' Internet-server.

 

Opbygning, indhold og vision

Hjemmesidens forside har fire overskrifter :


Netværket
Her er en præsentation af strukturen bag Netværket / Øko-net. Bl.a er der artikler om opstarten, samt vedtægter for Netværket. Desuden omtale af Netværkets egne arrangementer og aktiviteter.

Nyhedsbladet Øko-net
Alle numre af Nyhedsbladet Øko-net er her samlet - til dato 21 numre -, bearbejdet med henblik på et skærmvenligt layout. Links til omtalte steder på Internettet er lagt ind, og ligeledes er der lavet oversigter over artikler og essays.

Øko-net-link
Her er links fra Øko-net bladene samlet og struktureret efter indhold mv. Der vil være en kort omtale og præsentation af det enkelte link. Få her et godt overblik over økologi, natur og miljø på Internettet.

On-line-konferencer
En online-konference er et debat-forum på Internettet hvor enhver kan skrive indlæg om et givent emne. Til en konference knyttes normalt en moderator (evt. flere) - dvs. en person, der sørger for selv at komme med indlæg, samt at kommentere andres indlæg plus at invitere personer ind i konferencen. Tre konferencer er planlagt - læs mere om dem på bagsiden.

 

Målgrupper for www.eco-net.dk

Øko-net lægger op til at siderne bliver et godt sted for økologi-stof og information til den fremtidige grønne dialog og udvikling - både for undervisere, elever, folkeoplysere, græsrødder, øko-praktikere, offentlige og private personer.

Vi modtager meget gerne kritik og forslag til andre aktiviteter på nettet. Ring eller send evt. e-mail: eco-net@eco-net.dk

Gå til indholdsfortegnelsen

On-line-konferencer om økologi på www

Øko-net har på sit web-sted på Internettet etableret tre forskellige on-line-konferencer. Ideen er bla. at give mulighed for at holde en dialog / diskussion igang og at skabe nye kontakter og netværk, til gavn for et dynamisk miljøarbejde. Når man klikker sig frem til konference-stedet vil der være en enkel vejledning - så vær bare med.

Her følger en nærmere introduktion til de tre konferencer:

 

Undervisning og økologi

Her skal diskuteres hvordan man kan inddrage økologi og miljø i undervisningen og uddannelser generelt. Her vil også være mulighed for at diskutere det nye fag Natur/teknik, samt at komme med idéudvekslinger til konkrete tiltag. Bo Bramming, formand for Netværket / lærer på Busses Skole i Gentofte, har skrevet indledene oplæg til konferencen og vil være moderator.

 

Folkeoplysning, økologi & IT

Denne konference er en opfølgning og videreførelse af en 'virkelig' konference med samme titel Øko-net afholdt d. 15. maj 1996. Som oplæg er indlæggene fra konferencen lagt ud på nettet og oplægsholderne fra konferencen (Inge Røpke, Peter Hesseldahl, Christian Liisberg, Thorkild Kjærgaard, Carsten Graff og Niels Peter Flint) vil løbende deltage i debatten.

 

Skal tumperne redde verden ?

Konferencen her vil tage udgangspunkt i mødet, med samme titel, der fandt sted d. 3.-5. okt. 97 på Kolding Højskole og i Kolding Manifestet, hvis første udkast ligger tilgængelig på nettet indtil det endelige manifest er redigeret færdigt.
Der vil som indledning til konferencen være skriftlige indlæg fra oplægsholderne på mødet. Moderator er Claus Heinberg, Det Økologiske Råd og lektor på RUC.

 

Kig 'indenfor' på: www.eco-net.dk

 

Gå til indholdsfortegnelsen

[DAF-logo]Danmarks Aktive Forbrugere

- søger aktivister

DAF har brug for folk, der gerne vil gøre en ekstra indsats, fx til mærkning af varer (fx gensplejsede), til aktioner, større materialeuddelinger, plakat-opsætning m.m. Ofte har DAF brug for at handle hurtigt og effektivt. Vil du være med til at sikre dette så meld dig som aktivist ved at kontakte DAF:

Tlf.: 32 84 32 10 # 124 (el. 128)

e-mail: daf@get2net.dk

Hjemmeside: www.ecoweb.dk/daf

DAF udgiver Daglig Handling, et internt medlemsblad. Og har netop også udgivet en folder om giftrester i frugt og grønt.

Gå til indholdsfortegnelsen

[logo]Biomasse til energi

- kan det forenes med et bæredygtigt land- og skovbrug ?

Seminar d. 3. december 1997 i Eigtveds Pakhus, København

Seminaret har et omfattende program, der henvender sig såvel til dem, som professionelt arbejder med problemstillingen i land- og skovbrug, i forvaltning, i organisationer og i forskningen som til dem, der er engagerede i den folkelige og politiske debat på området.

Program og tilmelding (deltagelse incl. frokost og kaffe koster 500,- kr.) hos:

Videncenter for Halm- og Flisfyring,

Tlf.: 39 69 65 11 - Fax: 39 69 60 02

e-mail: viden@dk-teknik.dk

Gå til indholdsfortegnelsen

Bonde eller bagerjomfru

 

Der er ikke noget galt i at være specialarbejder. Der er heller ikke noget galt i at være pædagogmedhjælper, pedel eller bagerjomfru. Det kan være udmærkede mennesker i udmærket beskæftigelse. Men der er grund til eftertanke, når det er færdiguddannede landmænd med grønt bevis, der må tjene til livets ophold ved job som specialarbejder, pedel eller bagerjomfru. Hvorfor gennemgå en lang, teoretisk uddannelse suppleret med dårlig lønnet praktik og så slet ikke bruge den til sit egentlige formål: At få mulighed for at blive bonde?

 

Det korte svar er ligetil: Det er strukturudviklingen, der er årsagen. Der nedlægges i gennemsnit 7-10 landbrug om dagen. Og der er ikke blot tale om brug, der efter nutidens effektive alen er for små til at brødføde en familie. I de seneste år er det i stigende grad økonomisk og produktionsmæssigt bæredygtige ejendomme, der opsluges af store, industrielle landbrug. Faktisk nedlægges der dagligt landbrug med et passende, moderne produktionsapparat og en god harmoni mellem jord og dyrehold.

 

Så må man spørge, hvorfor de unge, uddannede landmænd så ikke køber sådan et landbrug? Også her ligger svaret lige for: Den type ejendomme bliver sjældent udbudt til salg i offentligheden. Man kan blot måbende konstatere, at der røg endnu en ejendom til sammenlægning. Og endelig, hvis sådan et landbrug skulle blive tilbudt en ung landmand, så er det til en pris, hvor han eller hun ikke kan få økonomien til at hænge sammen. Ikke fordi de unge er specielt fattige eller mangler et fagligt grundlag for at låne de nødvendige penge. Men fordi sælger er nødt til at forlange en højere pris, hvis han skal sælge til en ung landmand, fremfor at sælge til en etableret storbonde.

 

Skattetænkning som håndværk

Essensen er, at en ekspansiv storbonde og en landmand, der ønsker at forlade landbruget (eller tvinges af kreditorerne), har fælles, økonomiske interesser. Dette skyldes ikke mindst skattesystemet, der indeholder en uigennemskuelig, offentlig støtte. Når landmænd bygger og investerer i maskiner og inventar, så kan de trække et beløb fra hvert år på selvangivelsen. Reglerne er indrettet sådan, at man kan trække større udgifter fra, end det der svarer til det faktiske slid på inventar og bygninger. Herved kan landmændene undgå at betale skat. Men den dag de sælger ejendommen, så skal der betales skat af forskellen på det beløb, man rent faktisk får for den og så det beløb, man har nedskrevet bygninger og inventar til i selvangivelsen. Lige undtaget, hvis man sælger ejendommen til nedlæggelse / sammenlægning, for så kan man sige, at bygningerne ingenting er værd - kun jorden, og den indgår ikke i det beskrevne afskrivnings-cirkus. Derfor kan sælger tillade sig at forlange en lavere pris, hvis han sælger til sammenlægning, og sælger kan alligevel få økonomisk mere ud af handelen i den sidste ende.

 

Ved at investere kan man altså undgå skat. Derfor ser vi også store investeringer i udvidelser på store, etablerede bedrifter - især svinefarme. Men der er bare lige det, at når man udvider produktionen af svin, så skal man også have mere jord for at have et sted at sprede gyllen. Det er i korthed årsagen til, at de etablerede landmænd er nødt til at købe mere jord, når de først har valgt den ekspansive strategi - det vil sige skattetænkning. Og den jord kan de så købe af den landmand, der har trukket rigeligt fra på selvangivelsen. Med andre ord: Sælger er interesseret i, at ejendommen ikke fortsætter som selvstændig ejendom, og den etablerede storbonde er interesseret i mere jord.

 

Spild af menneskelige ressourcer

Hvad har dette så med økologi at gøre, kunne man passende spørge. For det første betyder den beskrevne udvikling, at vi får opbygget nogle få industri-landbrug på bekostning af de små og mellemstore med de problemer, som det indebærer for miljøet og landdistrikternes liv. Disse industrilandbrug kan kun vanskeligt og kun med store, økonomiske omkostninger omlægges til økologisk drift. For det andet er det spild af menneskelige ressourcer. På Den økologiske Landbrugsskole får en række unge mennesker en håndværksmæssig solid uddannelse i at drive et økologisk landbrug, ligesom de får en dyb forståelse for den organiske sammenhæng i naturen og i samspillet mellem mennesker og natur. Men de får ikke mulighed for at bruge deres kunnen som praktiske landmænd.

 

Der er derfor god grund til - sammen med de unge landmænd - at gøre de ansvarlige politikere og organisationsfolk opmærksomme på, at det er på høje tid at finde nye ejer- og produktionsformer i landbruget, så det igen bliver lyst og faglig kunnen, der er drivkraften, fremfor skattespekulation, kapitalgevinster og tilskudstænkning. Skal dansk landbrug have en fremtid, må de unge gives et reelt valg: Bonde eller bagerjomfru?

Af Jan Holm Ingemann, Det landbrugsøkonomiske Forskningsprojekt, Aalborg Universitet.

Tlf: 96 35 81 85

E-mail: ingeman@socsci.auc.dk

Hjemmeside : www.socsci.auc.dk/agricul

Gå til indholdsfortegnelsen

Fri Økologisk Jord - en ny forening

Skal der være bønder på landet ? - og skal de være økologiske ? Således spørges det af foreningen Fri Økolgisk Jord (FRI). Spørgsmålene er underforstået det næste spørgsmål - eller skal Dansk Landbrug ende som ét centraliseret industri-landbrug ?

Foreningen FRI blev stiftet d. 16. marts 1997, med initiativ fra elever og uddannede landmænd fra Den Økologiske Landbrugsskole i Aabybro. Formålene med foreningen er formuleret således: At arbejde for at lette adgangen til jord for økologiske landmænd, der ønsker at etablere sig. At arbejde for en afkapitalisering af jorden.

Baggrunden for foreningen er bl.a. følgende fakta: Jordpriserne eksploderer (bl.a. som følge af at harmoniregler tvinger de industrielle husdyrbrug til at opkøbe jord), antallet af levedygtige landbrugsbedrifter falder, og der uddannes økologiske landmænd som aldrig før. Det medfører, på trods af samfundets interesse i et renere miljø, at der ikke er mange af de nyuddannede økologiske landmænd der nogensinde kommer til at drive et landbrug.

Derfor skal det være nemmere at etablere sig som økologisk landmand. Adgangen til jord og et aktivt landmandsliv skal ikke være forbundet med stor gældssætning og rentebetaling. Hvis landbrugsjord og bygninger er fondsejet, kan landmanden være forpagter og skal kun forrente maskiner og dyr. Fondsejet landbrug vil stoppe kapitaliseringen af jorden, så den ikke kan være genstand for handel og spekulation.

FRI arbejder med virkeliggørelsen af visionerne for et fremtidigt dansk økologisk landbrug. Er det muligt at skaffe penge til fondsejet landbrug ? Hvordan skal lovgivningen ændres ? Og hvordan kan et fondsejet landbrug indrettes og fungere ?

Foreningens arbejde foregår hovedsageligt i arbejdsgrupper. Bestyrelsen sørger for kontakt mellem grupperne og varetager de administrative opgaver. Der afholdes fællesmøder fire gange årligt, hvor nyt fra arbejdsgrupperne fremlægges, og aktuelle temaer tages op til debat. Næste møde finder sted: Lør. d. 1. nov. kl. 13.30 - 18.00 i Fælleshuset i Andelssamfundet i Hjortshøj og er åbent for alle interesserede - der sluttes af med fællesspisning kl. 18.00

Medlemsskab af foreningen koster 150,- kr. pr. år. og kan indbetales på giro: 504-1570

Fri Økologisk Jord

Centralgårdsvej 277, 9440 Aabybro

Tlf.: 20 13 75 21 - Fax: 98 26 50 99

Hjemmeside: www.ecoweb.dk/fri

Gå til indholdsfortegnelsen

(logo)

Dansk Center for Byøkologi

Dansk Center for Byøkologi er etableret i Århus, af Miljø- og Energiministeriet og Boligministeriet, og arbejder ud fra et idégrundlag med følgende punkter om:

Arbejdet skal tage udgangspunkt i tre aktivitetsområder: netværksorganisering, databaser og formidling

 

Formidling er den centrale opgave

Centerets formidling af viden skal planlægges i samspil med de aktører, som besidder viden med relevans for byøkologi. Bl.a. vil der fremover blive udsendt et Nyhedsbrev hver 2. måned med en oversigt over centerets aktiviteter og med generel information.

Invitation til idé-udviklingsmøder

Rygraden i Dansk Center for Byøkologi er kontakten til og samarbejde med alle interesserede inden for området, derfor inviteres til en række idéudviklingsmøder i november for alle. På møderne vil idégrundlaget og visionerne for centeret blive præsenteret og der vil blive mulighed for at diskutere og komme med ideer til centerets aktiviteter. Desuden er formålet med møderne at forberede etableringen af Foreningen Dansk Byøkologi som et formelt netværksforum.

 

Nærmere information:

Jægergårdsgade 97,

Postboks 295, 8100 Århus C

Tlf.: 89 40 58 80 - Fax: 89 40 58 84

Gå til indholdsfortegnelsen

Nyt sekretariat for økologisk byggeri

Så har den nystiftede landsforening for økologisk byggeri - LØB, fået etableret sig et sekretariat med halvtids-bemanding. Sekretariatet ligger i Århus i 'Det Grønne Kontorhus'. Der er telefontid tirs. 9.00 - 12.00 og tors. 15.30 - 18.00

Landsforeningen Økologisk Byggeri blev stiftet d. 13/04/97 i Kerteminde. Idag har foreningen ca. 200 medlemmer (medlemsskab koster: 200,- kr. pr. år) og har etableret regions-grupper i flere dele af landet.

LØB'ende nyheder

Det første nyhedsbrev fra LØB er netop blevet udsendt og har fået den dynamiske titel LØB'ende Nyheder. Det har en præsentation af foreningen, samt nyt fra lokalgrupperne rundt i landet. I fremtiden vil der udkomme temanumre, og det første i 1998 bliver om Træ. Nærmere kontakt:

Landsforeningen Økologisk Byggeri

Dannebrogsgade 8 A, 1., 8000 Århus C

Tlf.: 86 76 36 12 - Fax: 86 18 25 14

Gå til indholdsfortegnelsen

Virksomheder i og for fællesskaber

Landsforeningen for økosamfund (LØS) har udgivet et temanummer om 'Virksomheder for og i fællesskaber'. I bladet beskrives virksomhedskulturen 19 forskellige steder i Danmark, med baggrund i et økosamfund eller afsæt i et ønske om økologisk bæredygtighed.

Bladet kan rekvireres ved henvendelse til:

LØS, Egebjergvej 46, 8751 Gedved,

Tlf.: 75 66 41 11 - Fax: 75 66 41 21

e-mail: los@pip.dknet.dk

Hjemmeside: www.gaia.org/los

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Iværksætteri og bæredygtighed

Dansk Iværksætter Forening (DIF) har udviklet og reformuleret sin strategi, således at formålet med foreningens arbejde de kommende 2 år er i fællesskab at tage ansvar for at fremme bæredygtig selvstændighedskultur. Som indledning til dette arbejde har foreningen i medlemsmagasinet, Nybygger Forum sat fokus på bæredygtigt iværksætteri. Magasinet er netop udkommet og kan købes for 32,- kr incl. porto ved henvendelse til:

Dansk Iværksætter Forening,

Tobaksgården 3, 8700 Horsens

Tlf.: 75 62 04 00 - Fax: 75 61 31 99,

e-mail: dif@nybyggernet.dk

Hjemmeside: www.nybyggernet.dk

Gå til indholdsfortegnelsen

Dialog-møde om bæredygtigt virke

Man. d. 1. dec. 97 kl. 14 - 18 afholdes i Horsens et dialogmøde for designere, virksomheder og iværksættere.

Mødet tilrettelægges som et café-seminar om bæredygtighed med fokus på miljø, økonomi, etik og sociale aspekter.

Er det som virksomhed og menneske muligt fortsat at handle vækstorienteret samtidig med, at vi handler mere ansvarligt - økologisk og socialt ?

Mødet arrangeres af Dansk Iværksætter Forening, ID-Forum (regional designcenter) og Landsforeningen for Økosamfund.

Yderligere oplysninger / invitation fås hos Dansk Iværksætter Forening, tlf. 75 62 04 00

 

Gå til indholdsfortegnelsen

DMUnyt  fra Danmarks Miljøundersøgelser

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) er en forskningsinstitution i Miljø- og Energiministeriet, oprettet i 1989, hvis hovedopgaver er: Forskning, overvågning og rådgivning. DMU har ca. 450 medarbejdere fordelt på afdelinger i Roskilde, Silkeborg og på Kalø. Der arbejdes indenfor natur og miljø, med undersøgelser af hvordan det står til, med det formål at rådgive administratorer og politikere. DMU deltager også i internationalt miljøsamarbejde og er nationalt knudepunkt for Det Europæiske Miljøagentur. DMU er nu begyndt at udsende et nyhedsblad kvartalsvis, både i en trykt udgave og på Internet-adressen:

www.dmu.dk/nyheder.htm

DMUnyt fortæller om DMU's arbejde og henvender sig til såvel aministratorer, politikere som interesserede borgere. I det først nummer, der udkom i september 1997 er der udover artikler og diverse notitser også mulighed for at bestille publikationer fra DMU. DMUnyt er gratis fås hos:

Danmarks Miljøundersøgelser, Frederiksborgvej 399, Postboks 358,

4000 Roskilde, e-mail: dmu@dmu.dk Tlf.: 46 30 12 00 - Fax: 46 30 11 14,

Gå til indholdsfortegnelsen

Det Grønne Sekretariat

Der er blevet etableret et nyt tilskudssekretariat i Miljøstyrelsen: Det Grønne Sekretariat der skal være ansvarlig og stå for administrationen af de to ordninger: Den Grønne Fond og Den Grønne Jobpulje.

Den Grønne Fond, der er vedtaget af Folketinget, har nu eksisteret i 3 år og støtter befolkningens engagement i at fremme en miljøvenlig og økologisk udvikling. Bla. har fonden taget initiativ til det landsdækkende netværk af grønne guider. Der er i 1997 afsat 50 mio. kr. til fonden. Se mere på:

www.mst.dk/gronfond/gronfond.htm

Den Grønne Jobpulje, også vedtaget af Folketinget, er ny. Den skal støtte projekter, der kan fremme grøn beskæftigelse ved at skabe nye arbejdspladser inden for miljøområdet. Der er i 1997 afsat 125 mio. kr. til puljen.

Sekretariats-leder for Det Grønne Sekretariat er Vagn Jelsøe. Formand for Den Grønne Fond er Elsebeth Gerner Nielsen (MF for R) og formand for Den Grønne Jobpulje er Jes Lunde (MF for SF).

Nærmere oplysninger og vejlednings-pjecer om fonden og jobpuljen fåes hos:

Det Grønne Sekretariat, Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K

Tlf.: 32 66 01 00

Fax: 32 66 03 20

E-mail : gronfond@mst.dk

og : gronjob@mst.dk

Gå til indholdsfortegnelsen

Økologi og miljø i TV og radio - efteråret '97

 

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Læs en inspirerende artikel om landbrug :

'En sandfærdig historie om en møgbog' i MiljøDanmark nr. 4, aug. 1997 - tlf.: 32 66 01 00

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for

Netværkets Seminar & Årsmøde,

der afholdes d. 23. - 25. januar 1998

Gå til indholdsfortegnelsen

Miljøarbejde, folkeoplysning og samarbejde i Østersøområdet


Seminar d. 15. - 16. nov. '97 på Brenderup Folkehøjskole

Seminaret, der er arrangeret af Severin - Foreningen til styrkelse af demokrati og bæredygtighed, handler om en styrkelse af dansk folkeoplysning og en netværksopbygning i miljøarbejdet i forhold til landene omkring Østersøen, og er et åbningsseminar til at undersøge: Hvordan kan de grønne bevægelser, med interesse for miljøforholdene i Østersølandene, samarbejde ? Hvad skal indholdet være ? Hvordan kan vi opbygge et grønt netværk omkring Østersøen ?

Indhold og oplæg under mødet :

 

Praktiske oplysninger :

Deltagelse i mødet koster 200,- kr., som dækker øko-kost og logi.

Tilmelding skal ske senest d. 8/11 til :

Severin
Brovej 7
5464 Brenderup
att.: Mogens Godballe.

Pengene sendes pr. check sammen med navn, titel, adresse og tlf.-nr.

Seminarmateriale udsendes til deltagerne d. 10. november.


Nærmere oplysninger hos Severin på :

Tlf.: 64 44 23 09 - Fax: 64 44 23 10

 


Gå til indholdsfortegnelsen

Slut på Øko-net nr. 21