[Nyhedsbladet Øko-net - bladets hoved]

Årgang 4 - August 1997 - nr. 20


Indholdsfortegnelse :

Øko-net nr. 20 - August 1997

Velkomst

Leder : Undervisning i at forstå at holde hus.

Missing Links - konference d. 25.-26. september i Kbh.

Bæredygtig Forbrugs- og Livsstilsmesse 1997

Skal tumperne redde verden - når nu de kloge ikke vil ?

Oplæg til mødet: Skal tumperne redde verden ?

Mødets indhold og formål

Tilmelding / praktiske oplysninger

Rødder og vinger - Essay af Bo Bramming.

Miljø-værktøjskasse

Hvad er Lokal Agenda 21 ?

Grønt Flag - Grøn Skole

Grønt islæt i folkeoplysningen ?

Forum For Miljøundervisning

Udviklingscenter for Grønt Islæt i Undervisningen

Høstmarkeder 1997, d. 6.-7. september.

Diverse grønne arrangementer & aktualiteter

Grønt islæt i Efterskolen

Skovcertificering - utopi eller mulighed ?

Det 21. århundredes bæredygtige bosætning


Kære læsere.

Endnu et nummer af Øko-net er på nettet og gaden. I dette nummer er temaet "Miljø og økologi i undervisning".
Desuden indkaldes der i dette nummer til weekend-mødet med den lidt prekære titel: Skal tumperne redde verden - når nu de kloge ikke vil ?

Mødet finder sted på Kolding Højskole d. 3.-5. oktober.

Følgende samfunds-debatører vil give oplæg: Ebbe Kløvedal Reich, Laue Traberg Smidt, Per Warming, Oluf Danielsen, Jan Ingemann, Ole Elmose, Claus Heinberg, Bo Bramming og Ejvind Larsen.

Flere praktiske oplysninger samt oplæg til mødet i punkt fire.

Husk også: At støtte og blive medlem af Netværket - find giro-nr. og medlemspris i kolofonen.

Mvh redaktør, Lars Myrthu-Nielsen, d. 21. august 1997

Gå til indholdsfortegnelsen

Undervisning i at forstå at holde hus (leder)
Ordet økologi kommer af 'oikos' og 'logos', der henholdsvis betyder 'hus' og 'forståelse'. Et andet beslægtet ord - økonomi - kommer også af 'oikos', men her istedet med endelsen 'nomos', der betyder 'regler'.
Økonomi drejer sig altså om husholdningsregler, mens økologi drejer sig om husholdningsforståelse.
Førstnævnte har vi for meget af, og sidstnævnte for lidt af - og dette må være underviserens / folkeoplyserens udgangs-punkt for at formidle miljø og økologi.

Hvordan gør man så bedst, på trods af pensa og store krav til hvad der skal læres i skolen, og hvor miljøundervisning / Natur-teknik / Grønt islæt i undervisningen let kan føles som endnu et samfundsproblem at forholde sig til ?
Svaret er ikke enkelt, og har måske slet ikke noget med undervisning at gøre:
Den bedste måde at formidle økologi på er ved at praktisere den.

Altså ligger en del af løsningen hos skolens ledelse og i praksis hos pedel og lærere, og endelig er eleverne involveret i den daglige brug af skolens faciliteter.

Kantinen / skolekiosken har økologisk kost, der renoveres og bygges efter miljøvenlige koncepter, energi-spareplaner er gennemført, affaldssortering og genbrugspapir mv. er bare dagligdagen. I dette tilfælde er 'grønt islæt' bundet op i en verden af forståelse, og ikke - jvf. ovenstående definitioner - i en verden af regler. Forståelsen rummer masser af muligheder for spændende handlingsorienteret miljø-undervisning.

Øko-net og folkeskolen
Fra og med dette nummer af Øko-net, vil samtlige folkeskoler og gymnasier begynde at modtage bladet. Dette sker med støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler.
Øko-net byder velkommen og inviterer til at bruge det netværk af kontakter, der er blevet bygget op over de sidste fire år.
Man er altid velkommen til at ringe til sekretariatet hvis man har spørgsmål om økologi, miljø og natur.
Øko-net gør samtidig opmærksom på, at man på Internettet kan finde alle gamle numre af Øko-net.
Vores hjemmesider er ved at blive videreudviklet, og der vil bl.a. blive oprettet et alfabetisk indholdsregister. Øko-net på Internet findes på adressen: http://www.eco-net.dk LM-N

Gå til indholdsfortegnelsen

[missing links logo]Missing Links

- om Bæredygtig Design og Arkitektur Konference tors./fre. d. 25. - 26. september '97 på Danmarks Design Skole, København

Konferencen, der er arrangeret af Den Grønne Fond, skal fremme dialogen mellem arkitekter, miljøfolk, designere, græsrodsøkologer, producenter, undervisere og formidlere om, hvordan design og arkitektur kan bidrage til en bæredygtig udvikling.
Formålet er at bidrage til at skabe større forståelse for vigtigheden af at samarbejde på tværs af faggrupper og miljøer for en fælles fremtid.
Alle design-grene er repræsenteret på konferencen gennem oplæg, workshops eller tilknyttet udstillingen.

Nærmere program med navne på de mange oplægsholdere kan rekvireres hos Den Grønne Fond, hvor tilmelding (deltagergebyr 400,- kr.) også finder sted:

Den Grønne Fond

c/o Miljøstyrelsen

Strandgade 29

1401 København K.

Tlf.: 32 66 01 00 - Fax: 32 66 03 20

E-mail: gronfond@mst.dk

Gå til indholdsfortegnelsen

Skal tumperne redde verden - når nu de kloge ikke vil ?

Weekend-møde d. 3. - 5. oktober 1997 på Kolding Højskole

Oplæg fra samfunds-debattørerne :

Festmusik lørdag med Trio Frivoel

Læs desuden : Oplæg til mødet af Claus Heinberg, samt praktiske oplysninger om mødet

Arr.: Det Økologiske Råd & Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis

Gå til indholdsfortegnelsen

Oplæg til mødet: Skal tumperne redde verden ?

Af Claus Heinberg, Det Økologiske Råd, geolog og lektor på RUC

Vilkårene for at skabe vores egen fremtid strammer til. Det blev endnu engang klart da Marianne Jelved skulle kommentere at lønmodtagernes dyrtidsfond nu vil give medlemmerne mulighed for at dirigere deres penge om til grønne, sociale og bæredygtige investeringer. Jelved var glad. Selvfølgelig var hun det. Hun har altid ment at vi selv skulle tage ansvaret for fremtiden, og ikke overlade det til politikerne. Ansvarlighedssamfundet, kaldes det vist.

På næste spørgsmål, om hvad nu hvis den megen bæredygtighed gik ud over udbytterne, og pensionerne ? Svaret var ukarakteristisk klart: Nu må man huske, svarede Jelved, at loven bliver jo ikke lavet om. Bestyrelserne vil fortsat være forpligtet til at anbringe pengene der hvor udbyttet er størst. Det sagde hun !

Grådighed er fortsat lovfæstet, mens bæredygtighed er for idioter, tumper og lallerumper, og Jelved, med kolleger, vil sørge for at sådan forbliver det: De bygger bilbroer vi ikke vil have, og beder os så, hvis der er problemer med miljøet, om at lade være med at køre i bil, samtidig med at de gør det dyrere at lade være.

Dyt båt og Guuud hvor går det godt. Vi skal ikke vente os noget fra den kant, og da slet ikke en seriøs diskussion om fremtid og politik. Derfor spørgsmålet:"Skal tumperne redde verden?"

Og det spørgsmål handler om teknik ! Om den praktiske og tekniske måde at indrette verden og produktionen på, således at vi i øvrigt kan tro og mene hvad vi lyster, uden at ødelægge fremtid og natur. Den mulighed har vi reduceret, teknisk, praktisk og ved ansvarlige penge.
Det er ikke utopi, det er teknik, og megen af den eksisterer allerede indenfor energi, landbrug, fødevareproduktion, byggeri, sparekassevæsen osv.
Det er tumpernes værk, og om det handler mødet på Kolding Højskole.
Vi vil diskutere bæredygtighed, socialpolitik og demokrati, fra et teknologisk ståsted - eller et praktisk om man vil.
Vi vil praktisk og teknisk forsøge at tegne den fremtid hvor bæredygtighed og demokrati vokser ud af, og ikke skal leve på trods af, de praktiske løsninger på de praktiske problemer.

Gå til indholdsfortegnelsen

Mødets indhold og formål:

Mødet d. 3. - 5. okt. tager udgangspunkt i Claus Heinbergs essay om 'tumperne', fra Det Økologiske Råd's årsrapport 1996-97, der omhandler de demokratiske og økologiske bæredygtigheder som 'de små teknologier' repræsenterer.

Mødet samler en lang række ting omkring een ting, - teknologi. Om hvordan vi gør tingene, rent praktisk og hvad det praktiske, - sådan som det foreligger i jern og beton, træ og ler, størrelse og lokalisering, regler og forbud - betyder for en række centrale samfundsmæssige og menneskelige forhold.

Med dette teknologiske udgangspunkt vil :

 

Kolding Manifestet : 'Demokrati og Bæredygtighed - det teknologiske svar'.
Mødet og debatten forventes at formulere et manifest om demokrati, bæredygtighed og teknologi.
En redaktionskomité vil inden mødet formulere et forslag til manifestet, der bliver sendt til mødedeltagerne.

 

Essayet om tumperne har vi lagt ud på Internettet på Øko-net's adresse: http://ecoweb.dk/oekonet/
Her findes den version der blev bragt i forkortet udgave i Dagbladet Information d. 15./16. marts,
samt den version der findes i Det Økologiske Råd's årsrapport 1996-97, 'Livet i drivhuset'.

Bogen kan også købes for 138,- kr. på tlf. 33 15 09 77.

Desuden henviser vi til Tidsskriftet SALT, nr. 2, april 1997, der har temaet: "Små teknologier - den konkrete vision".
Rekvireres på tlf. 86 20 28 22.

Gå til indholdsfortegnelsen

Tilmelding / praktiske oplysninger:

Deltagelse i mødet koster 450,- kr., som dækker deltagelse, fuld øko-kost og logi (overnatning foregår i medbragt sovepose på madrasser - desuden er der mulighed for overnatning for egen regning på højskoleværelse).

Tilmelding sker ved indbetaling af 450,- kr på giro nr. 1-222-07-66 eller pr. check senest torsdag. d. 25. september 1997.
Ring eller send samtidig (s. d. 25/9) dit fulde navn, din stilling / navn på organisation / forening du kommer fra, din adresse og dit telefon-nr. til :

Øko-net
Svendborgvej 15
5762 Vester Skerninge.

Desuden skal du oplyse om du vil sove på skolen - hvis så skriv 'madras'.

Vi laver desuden en rejsekoordinering på følgende måde:
Har du fx to pladser i din bil så skriv 'Bil+2 stk',
eller mangler du transport mulighed, så skriv 'ønsker kørelejlighed'.

Alle oplysninger er vigtige, da der bliver udsendt, et program, en komplet deltagerliste og en rejsebeskrivelse i ugen op til mødet.

Yderligere oplysninger: Tlf. 62 24 43 24

Gå til indholdsfortegnelsen

Bæredygtig Forbrugs- og Livsstilsmesse 1997

Ridehuset i Århus 24. - 26. oktober Foreningen Bæredygtig Teknologi indbyder danske virksomheder, organisationer, offentlige kontorer o.a. intereserede til at være aktører på Danmarks første messe for den 'bæredygtige forbruger'.

Messen bliver en aktiv, levende messe med de gæstende forbrugere i centrum. Ridehuset bliver omdannet til bæredygtigt minisamfund, hvor forbrugerne kan fordybe sig i deres muligheder for at justere deres livsstil i bæredygtig retning.

Oplysninger, tilmelding eller program fåes hos :

Foreningen Bæredygtig Teknologi
Mejlgade 35, baghuset
8000 Århus C
Tlf.: 86 13 54 66 - Fax: 86 18 48 54
E-mail: fbt-messe@frontrunners.net

Gå til indholdsfortegnelsen

Rødder og vinger

- Essay af Bo Bramming, Busses Skole, Gentofte samt formand i Netværket / Øko-net - Tlf.: 45 93 81 69

Et gammelt indiansk ordsprog siger :

Der er to værdier, du kan give dit barn med i tilværelsen.

Den ene er rødder, den anden er vinger.

Dette meget smukke og tankevækkende ordsprog har givet titel til et lille hefte udarbejdet af Chresten Sloth Hansen til Det musiske udvalg. I heftet vises et konkret eksempel på et tværfagligt projekt mellem en flok skolebørn fra Skagen og København. I heftet vises, hvorledes værdibaseret pædagogisk tænkning konkret kan udmøntes i både kulturel og naturmæssig læring. Som det hedder med et citat af Lévinas: Etikken er ikke et tillæg til vor viden, den er grundlaget.

Udover, at jeg vil anbefale at læse dette hefte, giver det anledning til at uddybe grundlaget for at etablere en undervisning som baserer sig på et økologisk natursyn. Det indianske ordsprog påpeger i al sin geniale enkelhed det faktum, at man som voksen er forpligtet til at videregive et livssyn og natursyn, som er værdibaseret til sine børn. Gennem rødderne gives forankringen og næringen til forståelsen af det kulturelle og biologiske ophav.

Den kulturelle indsigt giver historisk og socialt tilhørsforhold: du er efterkommer af slægter før dig, hvis historie og liv du bør ære og kende, for selv at kunne danne et livssyn. Du er ikke alene, men forankret i et slægtsforløb, som du selv skal viderebringe. Den biologiske indsigt skal give dig kendskab til den natur, hvoraf du selv er rundet. Den natur, du er indfældet i både stofligt og mentalt. Indsigten og læringen af naturen består dels i forståelsen og kendskabet til naturlovene og naturkræfterne som de ytrer sig, og dels forståelsen og respekten for alt levende, som det fremtræder i de forskellige biotoper. Livet kommer jo til udtryk gennem det levende, gennem planter og dyr.

At vi selv er en del af dette er for den indianske tænkning indlysende. For den vesterlandske civiliserede tænkning, med dets mangfoldige andre former for virkelighed, er dette ikke tilfældet. Den rigtige virkelighed, om man kan sige det, er kommet i konkurrence og kan helt zappes væk.

Højt at flyve...
Dette bringer os lige præcis på vingerne. For mennesket kan ikke nøjes med stationært at forblive på sin rod og suge næring, lige meget hvor givende den er. Forestillingsevnen, den abstrakte tænkning, gør jo at vi kan forestille os andre verdener og scenarier. Det er indlysende for enhver, hvad disse vinger har bibragt menneskeheden af videnskabelig indsigt og praktiske resultater. Og just her ligger problemet med vingerne. De har en tendens til at flyve højere og videre end grundlaget, rødderne, kan bære. Man kan sige vores vinger er blevet troløse og har ikke forstået at respektere rødderne, hvilket bevirker en klar tendens til at flyve afsted uden mål og formål. Værdigrundlaget er blevet væk.

Hvad skal vi med en viden (en vinge-viden) som kun sigter mod vækst, økonomi, effekt, hastighed, omsætning og forbrug som sit målelige værdigrundlag. Værdier som tydeligt kan måles, men ikke i sig selv giver mening.

Hukommelse og erindring
Som Johannes Møllehave sagde det : en computer har hukommelse, men mennesket har erindring. Hukommelsen baserer sig på data, som kan digitaliseres og behandles elektronisk. I erindringen hviler meningen, stemningen, intuitionen, ironien, den gode historie, myten, humoren og naturligvis vigtigst af alt: erindringen om livet før os.

Erindringen gør os i stand til at handle i overensstemmelse med et grundlag. Alle vore valg af handlinger bæres af den måde, hvorpå vi anskuer kultur- og naturgrundlaget.

Man kunne sige at biologi, som nu i skolen er indkapslet i faget Natur-teknik med alle dets gode tanker og intentioner, mangler det væsentlige: forpligtelsen til at forankre det i rødder og vinger. Jesper Hoffmeyer sagde engang, at han var ked af ordet biologi (læren om det levende) som havde en ren videnskabelig indsigt, og hellere så det tidligere Naturhistorie anvendt. Det siger jo det hele: historier om naturen. Disse kan så både være videnskabelige, men også af mere mytisk karakter.

Mit synspunkt er dette at økologi kan ikke videregives som en tør videnskabelig indsigt i, hvorledes mennesket kan udbytte naturen fortsat, nu blot på et tilpasset bæredygtigt grundlag.

Den økologiske tænkning skal indeholde en etik, som ikke er et tillæg, men selve grundlaget for et helt natursyn.

Om dette har vi brug for at snakke med hinanden.

Gå til indholdsfortegnelsen

[Agenda21 logo]Miljø-værktøjskasse

Friluftsrådet har udgivet en Lokal Agenda 21-værktøjskasse med ideer og eksempler på hvordan foreninger, institutioner, skoler m.fl. kan komme videre med Lokal Agenda 21 arbejdet og udvikle sig i en bæredygtig retning.

Værktøjskassen er en opfordring til at gribe ærligt og kærligt i egen barm, samt at samarbejde med foreninger, kommunen og amtet.
Desuden gøres opmærksom på at det er vigtigt at få nye og gamle miljø-initiativer til at hænge sammen i en helhed.

En bæredygtig udvikling kræver erfaringsudveksling, derfor opfordres der samtidigt til at man bidrager til værktøjskassen så den kan udvikles løbende.

Selve materialet består af en lille kasse med en masse enkel-A4-ark med et væld af oplysninger, tjeck-lister mv., der fortløbende opdateres.

Værktøjskassen koster 50,- kr pr. stk incl. porto.

Bestilling / kontakt vedr. værktøjskassen hos :

Ia Brix Jensen
Friluftsrådet
Scandiagade 13
2450 København SV
Tlf.: 33 79 00 79

Gå til indholdsfortegnelsen

Hvad er Lokal Agenda 21 ?

Læs mere om Agenda 21 på Internettet :

http://www.mem.dk/lpa/ agenda21/agenda21.htm

Gå til indholdsfortegnelsen

[Grønt flag logo]Grønt Flag - Grøn Skole

- giver alle landets skoler mulighed for at arbejde aktivt og resultat-orienteret med forskellige miljø-temaer i tæt kontakt med lokalsamfundet.

Temaerne er Vand, Energi og Affald; og materialet kan købes som klassesæt á 560,- kr. + moms via Biologforbundet, tlf.: 86 96 36 35.

Grønt Flag - Grøn Skole er et samarbejde mellem Biologforbundet, Friluftsrådet, Geografforbundet og Københavns Skolevæsen.

Nærmere oplysninger kan fåes hos :

Keld Aaes
Friluftsrådet
Tlf.: 33 79 00 79

Gå til indholdsfortegnelsen

Grønt islæt i folkeoplysningen ?

Dansk Folkeoplysnings Samråd har udarbejdet et materiale til miljøundervisningen, der henvender sig til alle voksenundervisere inden for folkeoplysningsområdet - et bidrag til almendannelsen i det moderne, demokratiske samfund.

Bogens pris er 80,- kr + porto på 20,- kr.

Bestilling / kontakt :

Dansk Folkeoplysnings Samråd
Bredgade 36 2. sal
1260 København K
Tlf.: 33 15 14 66 - Fax: 33 15 09 83

Gå til indholdsfortegnelsen

[logo]Forum For Miljøundervisning

- et netværk for alle skoler og uddannelsesinstitutioner, m.fl.

FFM er et forum for alle, der beskæftiger sig med - eller ønsker at beskæftige sig med - miljøundervisning.

Formålet er at styrke og inspirere hinanden i det fortsatte arbejde med miljøundervisningen. Således udbydes 2 årlige kurser á tre dage.
Der udgives et nyhedsbrev RAVN 4 gange årligt.
FFM har siden stiftelsen i 1984 haft kontakt med mere end 800 skoleklasser, som har deltaget aktivt i én eller flere af projekterne (hvoraf flere er internationale) :

Kontakt adr.:

Forum For Miljøundervisning
Myrtuevej 39
6710 Esbjerg V
Tlf.: 75 26 99 06 - Fax: 75 26 95 06

Gå til indholdsfortegnelsen

Udviklingscenter for Grønt Islæt i Undervisningen

- under etablering på Skolen for Økologisk Afsætning.

Formålet er at skabe et informations- og udviklingscenter, der aktivt kan støtte uddannelsesinstitutioner, lærere og elever i deres arbejde med at integrere økologi- og miljøaspekter i undervisningen.

Oplysninger om relevante undervisningsmaterialer bliver indsamlet, registreret og formidlet - se materialesamlingen på Internettet :

http://www.fps.dk/uv-mat

Det er samtidig hensigten at skabe et grønt netværk, og skoler mv. opfordres til at udpege en grøn kontaktperson.

SØA afholder mange kurser, bl.a. et efteruddannelseskursus for lærere : Gør din undervisning grønnere - 2 ugers kursus i økologi, miljø og pædagogik.

Skolen for Økogisk Afsætning
Voldbjergvej 16
8240 Risskov
Tlf.: 86 17 24 44 - Fax: 86 17 24 22

Hjemmeside: http://www.fps.dk/soa

Gå til indholdsfortegnelsen

Høstmarkeder 1997, d. 6.-7. september.

Der er åbne økologiske landbrug over hele landet.

Se listen over de 73 landbrug her.

Nærmere oplysninger hos Økologisk Landscenter - Tlf.: 86 19 27 55

Gå til indholdsfortegnelsen

Diverse grønne arrangementer & aktualiteter

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Grønt islæt i Efterskolen

Konference ons.-fre. d. 24. - 26. september på Fredericia Vandrehjem Under konferencen bliver der oplæg ved :

Projektet om'grønt islæt' blev startet af pædagogisk udvalg under Fore. af Frie Ungdoms- og Efterskoler.
Der har således været afholdt en del møder blandt forskellige efterskoler og resultatet af dette arbejde formidles bl.a. via dette møde.

Nærmere oplysninger om forarbejdet kan fåes hos Henrik Søgård Jørgensen på tlf. 98 66 43 02.

Pris inkl. kost og logi: 900,- kr.

Tilmelding skal ske til :

Efterskolernes sekretariat

Tlf.: 33 12 86 80 - Fax: 33 93 80 94

Gå til indholdsfortegnelsen

[FSC-logo]Skovcertificering - utopi eller mulighed ?

Mandag d. 22. september i Musikhuset i Århus

Program med mange oplægsholdere, samt nærmere oplysninger kan rekvireres hos FSC-sekretariatet / Regnskovsgruppen Nepenthes på tlf.: 86 18 21 77 - fax: 86 12 51 49 eller på internet-adressen: http://www.fsc.dk

Symposiet handler om miljømærkede trævarer og certificerede skove i Danmark, og har til formål at udbrede kendskabet til certificering af skove. Bevidste forbrugere har i årevis efterlyst bæredygtigt produceret træ fra troperne. Skove certificeres nu i stigende omfang i u-landene under de internationale FSC-retningslinier.

FSC står for Forest Stewardship Council og er et internationalt, ikke-statsligt certificeringssystem, der er ved at opnå, hvad udviklingsprojekter og lovgivning hidtil ikke har formået: At sikre omfattende skoves naturrigdom, samtidig med at lokalsamfundenes behov og skovbrugets produktion tilgodeses.

Deltager-pris: 500,- kr. ved tilmelding s. d. 10./9

Arr.: Sekr. for den danske FSC-arbejdsgruppe.

Gå til indholdsfortegnelsen

[billede]Det 21. århundredes bæredygtige bosætning

- en prisopgave som et eksempel på Agenda 21 i praksis

Prisopgaven udskrives med ønsket om at støtte etableringen af visionære bosætninger i Danmark. Formålet er at få beskrevet og støtte realiseringen af et eller flere forslag til nye danske bosætningsformer og kulturer, der kan vise vej ind i det nye årtusinde ved at bidrage til løsning af de økologiske, sociale, økonomiske- og kulturelle / spirituelle problemer i en integreret helhed.

Prisopgaven er udskrevet af Landsforeningen for Økosamfund i samarbejde med Gaia Trust, Boligministeriet, Indenrigsministeriet, Kulturministeriet, Miljø- og Energiministeriet og Socialministeriet.

Den samlede præmiesum er på 850.000,- kr og fristen for aflevering af besvarelse er d. 1. november 1997.

Nærmere oplysninger og prisopgave-beskrivelsen fåes hos :

Landsforeningen for Økosamfund
Egebjergvej 46, 8751 Gedved
Tlf.: 75 66 41 11 - Fax: 75 66 41 21

Beskrivelsen findes også på Internettet på adressen : http://www.gaia.org/losdanish

 


Gå til indholdsfortegnelsen

Slut på Øko-net nr. 20