Nyhedsbladet Øko-net [Bladets hoved]

Årgang 1 - December 1993 - nr. 1


Indholdsfortegnelse :

Øko-net nr. 1 - December 1993

Velkomst

Leder : Miljøet og de frie skoler

Nyt netværk - invitation

Tonny Trifolikum - en ægte gøgler

Om Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis

Kort om Aktiv Grøn Gruppe

Økologi i højskolekøkkener

At vokse som egen - essay af Ingvar H. Nielsen

Økologisk mad fra Svanholm

Program for det stiftende møde

Praktiske oplysniger vedrørende deltagelse i seminar og stiftende møde


Kære læsere.

Endnu et nummer af Øko-net er på nettet og gaden. I dette nummer indkaldes til stiftelse af Netværket.

Husk også: At støtte og blive medlem af Netværket - find giro-nr. og medlemspris i kolofonen.

Mvh redaktør, Lars Myrthu-Nielsen, december 1993.

Redaktion :

Lars Myrthu-Nielsen

Kasper Mortensen

Bjørn Würtz Olesen

1400 eksemplarer trykt på Cycluspapir.

Gå til indholdsfortegnelsen

Leder : Miljøet og de frie skoler

Miljøproblemer har de fleste hørt nok om, og alle må vel efterhånden være enige om at tiden er kommet til at gøre noget ved det !

Med dette blad vil vi videregive inspiration og oplysninger om undervisning indenfor økologi, natur og miljø : hvordan kan man - sammen med eleverne - gå igang med at gøre skolen grønnere, og altså arbejde henimod en bæredygtig praksis.

Nyt netværk
Dette blad udgives af "Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis", og denne første udgave er samtidig en invitation til den stiftende generalforsamling for netværket, som afholdes den 21.-23. januar 1994.

Netværket og bladet er dele af et økologisk projekt, som "Aktiv Grøn Gruppe" - en miljøgruppe på Den frie Lærerskole i Ollerup - har startet op.

I dette blad
Denne udgave beskriver idéen med en økologisk demonstrationshave - et jordværksted - og med netværket, ligesom "Aktiv Grøn Gruppe" vil præsentere sig. Man kan også finde programmet og andre praktiske oplysninger om det stiftende møde for netværket, og endelig tager vi hul på én af de ting som bladet egentligt er beregnet til - nemlig udveksling af oplysninger og idéer. Denne gang om økologisk mad på højskoler.

Støtte
Netværket har fået økonomisk støtte fra Plums Økologifond - Nyhavn 21, 1051 København K. Tlf. 33 32 47 27.

Logoet er tegnet og skænket af kunstner-inden Leo Valentin.

Desuden har mange andre personer støttet projektet. Tak til alle !

 

God læsning og velkommen til januar !!

Gå til indholdsfortegnelsen

Nyt netværk

Kom og vær med til det stiftende møde og weekend-seminaret d. 21. - 23. januar 1994, på Den frie Lærerskole i Ollerup.

 

Kom og mød :

Ejvind Larsen, Thorkild Bjørnvig, Bo Bramming, Jeppe Læssøe, Sten Porse, Ingegerd Auken og Gunvor Auken.

 

Brug nyhedsbladet Øko-Net - LÆS DET !

Giv bladet videre - kopiering ses med glæde !

Sæt bladet på skolens posthylde.

Fortæl om det til din forstander, gartner, pedel, biologilærer, kollega, forældre, børn og alle andre.

 

Kort og godt - lad netværket vokse.

 

Bliv selv deltager !

Gå til indholdsfortegnelsen

Tonny Trifolikum

- en gøgler lige ud af den gamle tradition.

Startede som gade- og hestevognsgøgler - og er det vel egentlig stadig - men laver nu klovne-/gøgler-workshops på landets efterskoler, højskoler mm. Om sommeren rejser han landet tyndt med sit Cirkus Mongo. Den landskendte, omrejsende gøgler kan opleves når netværket stiftes den 21. -23. januar på DFL.

Tonny Trifolikom, Hemmedvej 7, 8585 Glesbjerg. Tlf. 86 38 73 30.

[Flot billede!]

Gå til indholdsfortegnelsen

Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis.

- Et nyt netværk / en ny forening for økologi-, natur- og miljø-interesserede i den frie skoleverden, og for alle andre interesserede.

Et netværk for økologisk kontakt, inspiration og oplysning i Danmark og et center for økologiske helhedsløsninger i praksis på sydfyn, samlet i en økologisk demonstrationshave - et jordværksted - på Den frie Lærerskole i Ollerup.

Ideen.
Ideen med at skabe et netværk, går først og fremmest ud på at skabe et levende studiemiljø for uddannelse og efteruddannelse på DFL, med mulighed for en frugtbar og inspirerende undervisning i økologi, natur og miljø. Et netværk skal her også forstås som en støttegruppe / interessegruppe omkring projektet. Ideen er opstået på DFL i Aktiv Grøn Gruppe, der efter megen tale om økologi og miljø på skolen, nåede frem til at der må en praksis til. Ideen arbejder med tre hovedelementer, der er hovedstenene i netværket og dets arbejde. Strukturen for hele projektet, nyhedsbladet og endelig den økologiske demonstrationshave på DFL.

 

Strukturen.
Selve netværket vælger en hovedgruppe på det stiftende møde i januar 94, som bliver det ansvarlige og koordinerende organ for hele projektet. Alle arbejdsopgaver varetages af interesse- / arbejdsgrupper, der består af elever og lærere fra DFL, og af andre interesserede i den frie skoleverden, samt lokale og andre interesserede.

Hovedgruppen har et nært samarbejde med Den frie Lærerskole, og selve den økologiske demonstrationshave skal med tiden integreres i skolens daglige drift.

 

Nyhedsbrevet.
Nyhedsbrevet Øko-net´s primære hovedopgave er at være inspirerende og at videregive oplysninger om økologi, der kan have intersse for den enkeltes eget arbejde eller undervisning inden for området. Netværket skal kunne bruges til at debatere og koordinere grønne tanker og praksis inden for skoleverdenen, og i samfundet. Bladet skal bruges til at udveksle ideer og oplysninger, og der vil altid være adresser og telefonnumre på de nævnte folk, projekter m.m. Bladet skal fungere som et medlems- / deltagerblad for netværket. Bladet sendes til alle de frie skoler (fri-, efter- , og højskoler, samt daghøj- og produktionsskoler), men også enkelt personer skal kunne modtage bladet, som abonnenter. I 1994 er der planlagt 4 numre af bladet.

 

Øko-haven.
Den økologiske demonstrationshave og arbejdet henimod et center for økologiske helhedsløsninger i praksis, er netværkets praktiske del og hovedhjørnesten. Det er idéen at selve haven skal ligge på Den frie Lærerskole, og at den skal vise forskellige haveformer og anden økologi i praksis, bl.a. for at man i læreruddannelsen kan have mulighed for at blive inspireret og være rustet til fremtiden på en konstruktiv og levende måde. Haven skal skabe og være et eksempel på et forum for økologisk praksis og levevis, og samtidig være et folkeoplysende forum, helt i tradition med Grundtvig. Jordværkstedet som man kunne kalde haven, skal være et bud på hvad skole og undervisning også kan være, eller kan/bør indeholde. Det er også en idé om at et grundtvigiansk livssyn (skolesyn) i 90´erne, bør manifisteres gennem liv, også i forhold til økologi. Altså en forholden sig til tidens dagsorden/debat/trend, der især drejer sig om omstillingsprocessen til et bæredygtigt samfund. Det levende ord / dialogen er også praktisk økologi. En kilde til liv og glæde, en forholden sig til dét hastighedsbegreb, der var det altdominerende på Grundtvigs tid - årstiderne ! - modsat nutidens forhastede jagen á la CNN´s tempofyldte nyhedsstrøm.

 

Selve havens form.
Den økologiske demonstrationshave på DFL skal være en have med en sand mangfoldighed af planter.
Selve haven er på ca. 1/2 tønde land (3000 m2) og skal indeholde et eksempel på en institutions-køkkenhave (ca. halvdelen af haven), og hvordan den kan dyrkes økologisk og økonomisk forsvarligt. Derudover skal der være forskellige små haver, forsøgshaver og pædagogiske projekter.

Af haver og projekter kan nævnes: Pædagogiske skolekøkkenhaver for børn, selvforsyningshaven for en studerende eller en familie, krydderurte-/ snapseurtehaven, lægeplantehaven, gamle køkkenurter-haven, frugthaven, blomsterhaven, rosen-/ dufthaven, sansehaven, cirkelhaven, eventyrhaven, ukrudtshaven, skolebotanisk have, farveplantehaven, permakulturhaven og kompostplads, grønsagskuler, drivhus, bier, høns og andet småhusdyrhold.

Kort sagt, mange spændende niche-haver, hvori der vil kunne hentes inspiration og "materiale" til de fleste fag der undervises i på DFL og på andre skoler.

Gå til indholdsfortegnelsen

Kort om Aktiv Grøn Gruppe, DFL.

Aktiv Grøn Gruppe er Den frie Lærerskoles miljøgruppe, der har virket og eksisteret siden efteråret 1991. Den blev startet som en udløber af en fællesmødedag der havde temaet; "Hvad vil vi med DFL".

Idéen var at få nogle flere grønne snakke og en grøn basis på DFL. Det var der så en lille gruppe der gik i gang med. Den fandt hurtigt ud af at der ikke kun skulle være snak, men også handling.

I Aktiv Grøn Gruppe kan alle med interesse være med - elever, lærere og personale. Formålet er at skabe et forum for miljø-snakke generelt, samt i og omkring læreruddannelsen. Og så er der selvfølgelig den aktive del, nemlig at gøre skolen mest mulig grøn/bæredygtig i økologisk forstand.

Mange foredrag, møder, snakke og et helt seminar "Den Bæredygtige Skole" (støttet af Miljøministeriets kampagne "Vor Fælles Fremtid"), specielt for skolens personale, blev det til i det første år. I 92/93 stod Aktiv Grøn Gruppe for at arrangere en øst / vest europæisk miljøkonference, hvor det internationale netværk "Unge Økologer" blev stiftet (støttet af Demokratifonden og Plums Økologifond). Der blev også arrangeret en foredragsrække om økologisk havebrug.

Nødvendigheden af en miljøgruppe på DFL blev på mange måder resultatet af den miljørevision, som firmaet BæreDygtighed ApS v. Kjeld Hansen lavede under seminaret "Den Bæredygtige skole" maj '92 på DFL. Citat fra miljørevisionens sammenfatning: "DFL er ikke specielt "grøn" eller bevidst om miljøeffekten af den daglige drift".

Aktiv Grøn Gruppe har taget udfordringen op, og vil fortløbende være i konfrontation med denne dom.

Den uforkortede historie om AGG´s aktiviteter, kan fåes ved henvendelse til Lars Myrthu-Nielsen, tlf; 62 24 43 24.

Gå til indholdsfortegnelsen

Økologi i højskolekøkkener.

 

Tirsdag den 5. oktober 1993 blev det første møde holdt om økologi i højskolekøkkener, på Skolen for Økologisk Afsætning i Århus.

En gruppe højskolelærere og køkkenledere fra 13 forskellige højskoler deltog i mødet, som efter initiativ fra Inger Høy, Egtmont Højskolen, var kommet i stand.

Formålet var at klarlægge de muligheder, der findes for integration af økologiske fødevarer på højskolerne.

Interesse for økologiske råvarer
Inger Høy's interesse for økologien og lyst til at få økologiske fødevarer i hendes højskoles eget storkøkken, førte hende på sporet af Gerlev Idrætshøjskole. Her er køkkenlederen Benedicte Post og køkkenmedarbejderne i stand til at lave økologisk mad til samme kostpris som Egtmont Højskolen bruger til at lave ikke-økologisk mad. Benedicte Post har siden 1986 været køkkenleder på Gerlev Idrætshøjskole, hvor der er en bevidst holdning til sundhed. Men hvor holdningen tidligere gik på den enkelt-es sundhed, går den nu også/mest på miljøets sundhed.

Konsulentbistand og erfarings-udveksling
På mødet blev der bla. talt om at etablere en form for økologisk konsulentbistand til højskolerne. Det kunne handle om hvor de økologiske varer kan købes og hvad priserne er osv. Jesper Loehr-Petersen, som var vært for Skolen for Økologisk Afsætning, mente at der mangler en erfaringsudveksling mellem højskolerne om økologisk køkkendrift. Han forslog at skolen etablerede et samarbejde med PØF (Projekt Økologiske Fødevarer, Danmarks Tekniske Højskole), for at lave et 1 årigt pilotprojekt, som bla. skal prøve at klarlægge højskolekøkkenernes ønsker til de økologiske leverandører. Han gjorde desuden opmærksom på at højskolekøkkenerne kan blive informeret løbende om økologiske leverandører ved at abonnere på Nyhedsbrevet Økologisk Afsætning. Desuden blev der talt om at lave kurser om økologisk højskolekøkkendrift.

Det videre arbejde
Der blev nedsat en gruppe, som følger op på de forskellige tiltag, der blev foreslået på mødet. Interesserede i kommende møder kan kontakte Inger Høy, som bla. også tænker at idéen om økologiske møder kan brede sig ud i efterskoler, amter m.v.

Kontaktadresser og telefonnumre :

Inger Høy,
Hølkenvej 84,
8300 Odder,
Tlf : 86 55 61 53

Benedicte Post,
Gerlev Idrætshøjskole,
Tlf : 53 58 40 65

PØF - Projekt Økologiske Fødevarer,
Tværfagligt Center, Danmarks Tekniske Højskole
Bygning 208,
2800 Lyngby.
Tlf 42 88 22 22 lokal 5940

"Nyhedsbrevet økologisk afsætning",
Økologisk Nyhedstjenste,
Voldbjergvej 16,
8240 Risskov.
Tlf; 86 17 24 10, Fax; 86 17 24 22

Gå til indholdsfortegnelsen

At Vokse Som Egen.

Af Ingvar H. Nielsen, Biologilærer, Den Frie Lærerskole.

En ny idé, et nyt projekt er som et tankefrø, der givet de rette frugtbare betingelser kan vokse op og blive til et stort træ, "hvori himlens fugle kommer og bygger rede". Træer har det imidlertid med at gro i deres egen rytme, især de træer, der kan blive store, gamle og solide i veddet. Som egetræet.

Jeg tror på, at seriøse og tidsbestandige ideer vokser langsomt, men sikkert og so-lidt, akkurat som egetræet. Og jeg tror på, at "Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis" er en "egetræs-ide". Dette indebærer, at de mennesker, som ønsker at pleje og passe dette spirende projekt, må regne med, at det vokser relativt langsomt. Og sådan skal det være, hvis ikke nytteplanten skal blive opfattet som et vildtvoksende og truende ukrudt, af folk udenfor kredsen af indviede gartnere.

Egetræet er et "lystræ" i skoven, dvs. at det ikke skygger andre træer og planter væk under sig, men lader det livgivende lys sive igennem sin krone ned til skovbunden, selv når det er blevet et stort og mægtigt træ. Et virkeligt folkeligt oplysningsarbejde kræver såvel tro og arbejde for sin ide, som respekt og forståelse for, at ting tager tid, og at der er og skal være andre træer i skoven... Under disse forhold er Egen et af de smukkeste og frugtbareste træer i skoven.

Gå til indholdsfortegnelsen

[Svanholms svane-logo]

 

Økologisk mad fra Svanholm.

En gruppe fra Svanholm-kollektivets Storkøkken vil komme og tilberede økologisk mad til seminaret i Ollerup.

Svanholm har mange års erfaring med "Økologisk Husholdning", og i at forberede og tilberede sund, glad og ren mad.

Svanholms Landbrug producerer de fleste grøntsager og kornprodukter, og de øvrige økologiske kolonialvarer forhandles af Svanholms importfirma "Sune's Sund Mad".

 

Svanholm

4050 Skibby.

Tlf. 42 32 18 01 - Fax. 42 32 18 21

Gå til indholdsfortegnelsen

Seminar og stiftende møde for :

"Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis".

 

"Økologi for fremtiden" - et møde for livet !

Fredag 21. januar til søndag 23. januar 1994, på Den Frie Lærerskole, Ollerup.

 

Program :

Fredag 21. januar.

1600 - 1800 : Ankomst, indkvartering. Kaffe/te.

1800 : Aftensmad og velkomst.

2000 : 1. oplæg : Bo Bramming, lærer, Busses Skole, Gentofte.

"Et økologisk natursyn til skolebrug".

-sammenrystnings-aften med sang og leg.

Lørdag 22. januar.

800 - 900 : Morgenmad.

900 - 1045 : 2. oplæg : Ejvind Larsen, redaktør, Dagbladet Information.

"Økologi er visdom - ikke videnskab!"

1045 - 1100 : Kaffe og te pause.

1100 - 1230 : 3. oplæg : Thorkild Bjørnvig, forfatter, Samsø.

"Gaia - en levende klode"

1230 - 1330 : Frokost.

1330 - 1515 : 4. oplæg : Jeppe Læssøe, psykolog, Danmarks Tekniske Højskole.

"Lad hundrede social økologiske centre blomstre !"

1515 - 1545 : Pause og forfriskning.

1545 - 1730 : 5. oplæg : Sten Porse, havebrugslærer, Beder Gartnerskole og PØ-haven, Odder.

"Den levende jord" -helt konkret de øverste 20 cm muld.

1830 : Festmiddag og meget mere.

Gøgleroptræden med Tonny Trifolikom, omrejsende gøgler.

Musik, sang og dans med Kentordejett, Sydfynsk Spillemandsorkester.

Søndag 23. januar.

800 - 900 : Morgenmad.

900 - 945 : Morgensamling ved Ingegerd Auken, lærer, Steinerskolen i Odense.

Fortæller "Naturhistorier".

945 - 1230 : Stiftelse af "Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis".

Oplæg ved Gunvor Auken, socialrådgiver i SID, samt bestyrelsesmedlem i

Andelsselskabet EVA og i Højskolen i Svendborg.

"En frihed der hverken sløver, overanstrenger eller misbruges".

 

Derefter gennemgang af vedtægter og formål, samt valg af en hovedgruppe.

Derpå fri debat og forhåbentlig flere gode ideer til hvordan vi skal bruge netværket.

Kaffe og te pause indlagt.

 

1230 - 1400 : Frokost og afrunding.

1400 - 1500 : Adresse-udveksling, farvel og afrejse. PÅ GENSYN.

Gå til indholdsfortegnelsen

Praktiske oplysninger

- vedr. deltagelse i seminar og stiftende møde.

Tilmelding sker ved indsending af tilmeldingsblanketten senest d. 12. januar 1994.

Prisen for seminaret er 300,- kr, som dækker deltagelse, kost og logi. Betaling sker ved ankomst. Overnatning foregår i medbragt sovepose i klasseværelser på Den frie Lærerskole. Maden er økologisk, og der er mulighed for vegetar- eller kødmenu. Mod en ekstra-betaling kan der arrangeres overnatning på Svendborg Vandrerhjem. Finder man selv overnatning fratrækkes 50,- kr.

Yderligere oplysninger : tlf. 62 24 25 50 eller tlf 62 24 43 24.


Gå til indholdsfortegnelsen

Slut på Øko-net nr. 1