[Nyhedsbladet Øko-net - bladets hoved]

Årgang 4 - Juni 1997 - nr. 19


Indholdsfortegnelse :

Øko-net nr. 19 - Juni 1997

Velkomst

Leder : Etik skal styre økonomi

Gør grænser en forskel ? - Et folkeligt weekend-møde d. 30. maj - 1. juni 1997 på Husflidshøjskolen i Kerteminde. (se program mv.).

Grønt Marked '97 i Den Økologiske Have d. 26. - 27. juli

Essay : Mod til at gå foran ?

Grønne Markedsdage i Stenløse d. 23. - 24. august 1997

Bæredygtig Hverdagsliv

Miljøvenlig indretning af små professionelle køkkener

Kulturøkologisk årbog 1996/1997

Alternative og bæredygtige økonomiske modeller

Tre små bøger om grøn økonomi

Diverse grønne arrangementer, sommer-kurser og seminarer

Skal tumperne redde verden - når nu de kloge ikke vil ?

Miljønyheder på Internettet fra Grøn Information

Humanøkologi 1997 - uddannelse med fjernstudium


Kære læsere.

Endnu et nummer af Øko-net er på nettet og gaden. I dette nummer er temaet Grøn Økonomi og Grønne Penge.

Husk også: At støtte og blive medlem af Netværket - find giro-nr. og medlemspris i kolofonen.

Mvh redaktør, Lars Myrthu-Nielsen, Juni 1997.

Gå til indholdsfortegnelsen

Leder : Etik skal styre økonomi

Et uhelbredeligt pengebegær vokser inden i mig ligesom cancer
der er ingen kur eller medicin der dur & min egen krop er kun et spinkelt panser
langsomt men sikkert skal jeg ædes op & statuerer et eksempel for enhver
fed & fyldt sinke eller forædt idiot der trækker vejret med allerstørst besvær

Omkvæd fra ‘Et satanisk mesterværk’ af C.V. Jørgensen, 1977.

Dette nummer af Øko-net har sat fokus på grøn økonomi og grønne penge.
Netop om den håndtering af penge, der kan tage brodden af det ovenfor satirisk beskrevne og meget menneskelige pengebegær, der ser ud til at styre store dele af denne verden.

Ved grønne penge forståes den økonomi og de penge, der i hvertfald ikke skader miljøet.

Men der er mange barrierer og forhindringer, for pengene har ikke indbygget en etik og moral, og vores traditionelle økonomiske tankegang bygger på en stadig vækst. Vi ved det jo alle sammen, vi er blevet tudet hovederne fulde derom :
Uden økonomisk vækst går det ikke. Vi ser mere og mere ud til at have glemt og fortrængt evnen til at tænke langsigtet og en grøn vækst er ikke ligeså rentabel på kortsigt.
Etikken burde styre økonomien, men oftest er det pengene der styrer etikken.

Hastighed og valg
I dagligdagen udsættes vi alle for valg-situationer. Oftest er der to løsninger på disse - en langsigtet og en kortsigtet.
Men det turbulente liv mange mennesker lever, og som netop er blevet beskrevet af Johannes Andersen, Aalborg Universitet i bogen ‘Hverdagens centrifuge’, vil oftest medfører det kortsigtede valg, det der kræver mindst tid og ingen forberedelse.
Opgaven bliver altså at synliggøre fornuften og fortjenesten i det langsigtede valg - men som bankdirektør Lars Pehrson skriver side 2, så kræves der mod til dette.
Men altså også tid og en alternativ livsstil til hverdagens centrifuge.
Etik og viden skal styre produktionen, forbrugsvalget og hverdagen.

LM-N

Gå til indholdsfortegnelsen

Gør grænser en forskel ?

Andelsselskabet EVA’s årsseminar d. 8. - 10. august 1997 på Køng Folkehøjskole

Årets EVA - SEMINAR vil beskæftige sig med problematikken om, hvordan vi håndterer - som individer, som fællesskaber, som folk - at der skal sættes grænser for vores handlinger i forbindelse med miljøet, og om hvilke konsekvenser vores håndtering af problemet får.

Programmet til Andelselskabets EVA's årsseminar d. 8. - 10. august vil indeholde følgende oplæg og problemstillinger:

Pris inkl. kost: v. sovesal 540,- kr / v. dobbeltværelse 690,- kr.

Tilmelding: Senest onsdag d. 23. juli til :

EVA's formand, Christine Viemose
Ryhule 15, Addit
8750 Brædstrup
tlf. 75 75 45 54

Andelsselskabet EVA (der er et økologisk andelsselskab med rødder i højskolen / stiftet på Vestjyllands Højskole i 1989) har som formål : “At drive folkeoplysende virksomhed. Det centrale emne er økonomi, forstået som god husholdning, såvel den globale, den nationale, den lokale, som den personlige, en husholdning der tilgodeser den økologiske udfordring”.

EVA har til dato udgivet fire ”økologiske vismandsrapporter” og deraf senest i 1995 rapporten : ‘Hvor går grænsen ? - om miljø, økonomi, etik og ret’.

Bøgerne kan købes hos Andelsselskabet EVA på tlf. 75 75 45 54

Gå til indholdsfortegnelsen

[PØ's logo]Grønt Marked '97 i Den Økologiske Have d. 26. - 27. juli

Et marked for hele familien med masser af aktiviteter og oplevelser

Der er arbejdende værksteder og salgsboder. Grønne firmaer og foreninger giver gode tilbud og råd om økologisk havebrug, husdyrhold, byggeri, miljøvenlig husholdning m.m.

Benyt lejligheden til en gratis rundvisning i Den Økologiske Have, hvor man bl.a. kan se grønsagsdyrkning, urtehave med over 200 arter, grøngødning, kompostering, frugthave og frodigt væksthusmiljø. Endvidere er der en bigård, økologisk dyrehold med bl.a. får, høns og grise. Tag madkurven med eller besøg vores cafe.

Entré: Voksne 25,- kr / børn gratis.

Den Økologiske Have
Center for Praktisk Økologi
Rørthvej 132
8300 Odder
Tlf.: 86 54 54 00 - Fax: 86 54 55 41

Gå til indholdsfortegnelsen

Grønne Markedsdage i Stenløse d. 23. - 24. august 1997

Marked for grøn praktik, erfaring og inspiration

Kom og del erfaringer eller ideer med andre økologi- og miljøinteresserede.

På markedspladsen vil der være producenter, handlende og foreningers udstillinger og salg af varer, musikalsk og teatralsk underholdning, faglige paneldiskussioner om økologi og miljø m.v.

Arrangeres af:

Økologi projektet i Stenløse
Skolevej 10 A
2660 Stenløse
Tlf. 47 10 70 22 eller 47 17 00 92

Gå til indholdsfortegnelsen

[Merkurs logo]Mod til at gå foran ?

- Af Lars Pehrson, direktør i MERKUR, Den Almennyttige Andelskasse, tlf. 98 10 18 35

Hvordan skal man beslutte at investere i små økologiske virksomheder, hvoraf mange efter al sandsynlighed vil gå fallit, når aktierne på fondsbørsen og verden over lige er steget mere end 30% på et år ? Det dilemma står pensionskasserne, ATP og alle de andre “kapitalforvaltere” i, for så vidt som det overhovedet ER noget dilemma. De kapitalforvaltere, der har medlemmer og lignende i baglandet, må i hvert fald føle et vist pres - aldrig er der blevet talt så meget om, at investeringer og andre pengeplaceringer også skal tage hensyn til miljø, menneskerettigheder og andre “bløde” og uhåndgribelige værdier. Men hvad skal man gøre ved det i praksis? Vi må jo også tage hensyn til afkastet og de kommende pensionisters levestandard! Og hvis vi fejler, kommer vi bagud i forhold til konkurrenterne og bliver udsat for kritik eller det, der er værre!

Reel eller fiktiv værdistigning
På et seminar om økologisk byggeri udtalte en pensionskasseformand, at hans pensionskasse skam gerne ville købe “grønne” obligationer, bare de var børsnoterede og let omsættelige! Hvordan bliver noget let omsætteligt (og dermed får mulighed for at blive børsnoteret)? Ved at mange løbende køber og sælger, naturligvis. Og hvordan kommer vi dertil, hvis ingen vil begynde? Vi er tilbage ved udgangspunktet, og formandens velvillige udtalelse var dermed “gratis”, hvad han naturligvis var klar over.

Børsnotering har sine fordele - omsætningen sker let og gesvindt, og man behøver ikke at vide, hvem man handler med. Men børssystemet er sandelig også problematisk, hvis man vil bane vejen for en bæredygtig udvikling. Det kan være svært nok at få et korrekt billede af en virksomhed gennem dens regnskaber - hvor mange miljøbelastninger etc. er udeladt og overført til samfundets regning?

På børsen tilføjes yderligere den abstraktion, at ikke alene firmaets regnskabsresultater bestemmer kursen, men også “markedets” forventninger. Hvis “markedet” (her en udefineret masse af finansielle beslutningstagere) har store forventninger til en virksomhed, stiger kursen yderligere, hvilket igen er selvforstærkende, skaber nye forventninger og presser kursen yderligere op.

Det barokke er, at disse forventninger, som det vil tage den pågældende virksomhed adskillige år at indfri, kan omsættes til kontante kroner her og nu, hvis man sælger sine aktier - vel at mærke så længe ikke ALLE forsøger at sælge den pågældende aktie.

På denne måde bliver en fiktiv værdistigning pludselig til en kontant gevinst for den, der solgte.
I tide, kunne man fristes til at tilføje - pludselig kan forventningerne gå den modsatte vej, eller virkeligheden kan melde sig og blive ubehageligt påtrængende. Via pengene flettes den fiktive og reale verden ind i hinanden.

Vi skelner ikke mellem den reelle værdistigning, som måtte være resultatet af en virksomheds (samfundsgavnlige) aktiviteter og den “værdistigning” der stammer fra forventninger - begge dele vil være “afkast” for den, der har investeret. Det første kan tage mange år at opnå - det andet kan i et år som 1996 indkasseres på nogle dage eller uger, og er dermed en alvorlig og “unfair” konkurrent til den langsigtede investering..

Det er almindeligt kendt, at de fleste nye arbejdspladser skabes i små virksomheder, og der kan nævnes mange andre samfundsmæssige fordele ved de små virksomheder. En meget stor del af dem går imidlertid neden om og hjem indenfor en kort årrække, og de, der overlever, skal oftest igennem magre år, før de sidder sikkert i sadlen. Økologiske iværksættere har det ikke nemmere, selv om der tales om økologi alle vegne.

Alt ialt ikke noget tillokkende investeringsobjekt for pensionskasserne, der tilmed afskrækkes af de små beløb, der skal bruges i den enkelte virksomhed. Det er unægtelig nemmere at investere nogle 100 mio kr ad gangen!

Men hvad nu hvis pensionisternes fremtidige levestandard netop skabes i de små (økologiske) virksomheder og i nye decentrale produktionsformer? Pensionsformuen og de mange kursgevinster gennem tiderne får hurtigt ben at gå på, hvis rent vand skal købes i flasker i supermarkedet til 12 kr pr liter!

Tør ATP gå foran ?
Men hvem tør begynde at investere anderledes? De samlede pensionsformuer i Danmark udgør over 800 mia kr og alene i den største “pengetank”, ATP, som alle lønmodtagere lovmæssigt betaler til, ligger der 150 mia kr.
Det er vel at mærke ikke særligt drastiske forandringer der efterlyses, i hvert fald ikke til at begynde med - af den gode grund at man ikke fra dag til anden kan finde små (økologiske) virksomheder nok til at investere ret mange milliarder i! Hvis blot ATP ville afsætte 1/2% i en pulje til denne type investeringer, ville man have 750 mio kr, som ville kunne udrette en hel masse.
Denne halve procent udgør måske kun 1/20 af eet års afkast af den samlede ATP-formue - eller med andre ord: Uanset hvordan det måtte gå med disse 750 mio kr, vil det næppe kunne måles på ATPs formue om 5 eller 10 år.
Men samfundet vil have bevæget sig i en væsentlig mere bæredygtig retning, som vil være med til at sætte standarderne, også for de større virksomheder - et mindretal har ofte langt større indflydelse og betydning, end man på forhånd skulle tro.

Men hvorfor er det så svært at være den første ?

Mod, handlekraft og i gang
Skal der skattefordele til ? Danskerne har jo før kastet sig ud i de mest fantasi- og risikofulde investeringer, bare det kunne trækkes fra i skat! Måske kunne vi lære noget af hollænderne, der siden 1995 har haft en særlig skattebegunstigelse af grønne investeringer, da der ikke skal betales skat af afkastet.
Dette har ført til en sand eksplosion af “grønne fonde” og billig kapital til f.eks. økologisk jordbrug og vedvarende energi, idet hovedparten af fordelen rent faktisk kommer låntageren til gode i form af en lavere rente.
Det sørger konkurrencen for - der er nemlig langt flere penge, der gerne vil investere grønt og skattefrit, end der er grønne projekter at investere i. Denne situation kunne vi også komme i her i Danmark - ovennævnte pensionsformuer taget i betragtning.

Men skattefordel eller ej - lidt mod og handlekraft er aldrig af vejen.
Vi VED jo godt, at samfundet og økonomien er nødt til at indrette sig bæredygtigt og at den evige vækstspiral ikke kan fortsætte.
Det er egentlig ret banalt og begynder at blive lidt trivielt at snakke om!
Hvorfor så ikke være bare EN LILLE SMULE konsekvente ?
Lad os komme I GANG !

Gå til indholdsfortegnelsen

Bæredygtig Hverdagsliv

Et nyt Økologisk Formidlingscenter har set dagens lys på Skovsgaard, Langeland, der er et økologisk gods med 245 ha landbrugjord, ejet og drevet af Danmarks Naturfredningsforening.

Åbningsudstillingen i det økologiske formidlingscenter er om ‘Bæredygtig Hverdagsliv'.

Udstillingen løber fra 16. juni - 31. august.

Nærmere oplysninger om udstillingen hos DN på tlf. 33 32 22 02

Gå til indholdsfortegnelsen

Miljøvenlig indretning af små professionelle køkkener

Miljøvenlig indretning af små professionelle køkkener - en lille håndbog om miljø og køkkendrift, forfattet og udarbejdet af Økologiprojektet i Stenløse.

Ekspeditionsgebyr: 10,- kr. pr. forsendelse.

Henvendelse :

Økologiprojektet
Skolevej 10 A
3660 Stenløse
tlf. 47 17 00 92 eller 47 10 70 22

Gå til indholdsfortegnelsen

Kulturøkologisk årbog 1996/1997

Årbogen giver et solidt indblik i den praktiske miljø-omstillingsproces i Albertslund.

Den beskriver de første 3 års erfaringer med og ideer i Den Kulturøkologiske Højskole.
Om hvordan arbejdet foregår rundt om i byens boligområder og hvordan det foregår i kommunalt regi.
Endvidere rummer Årbogen en række artikler til fordybelse, historier, en række fremtidsvisioner samt et kulturhistorisk leksikon.

30 forfattere har bidraget til Årbogen, der kan bestilles for 75,- kr. incl. porto hos :

Den Kulturøkologiske Højskole på tlf. 43 64 06 04.

Gå til indholdsfortegnelsen

Alternative og bæredygtige økonomiske modeller

Af Jørgen Krogh - Grøn Guide i Nørager - 98 55 18 00

Mere end nogensinde lyder der kritiske røster imod den eksisterende økonomiske model. En model der befordrer Uniscrap og Cheminova sager på bekostning af natur og menneskelig retfærdighed, omsorg og respekt. Der eksisterer imidlertid alternativer til den frie (for moralske og etiske betragtninger) markedsøkonomi. Her vil blive præsenteret sådanne fire alternativer, som i dag forefindes i Danmark. Disse er Merkur, J.A.K., LETS-bytteringe og endelig Time-Puljer:

For yderligere information kontakt : Time-Puljen på tlf. 44 92 41 15 (Eva Winther Høier).

Gå til indholdsfortegnelsen

Tre små bøger om grøn økonomi:

Grønne Regnskaber for Skovsgaard 1996.
Danmarks Naturfredningsforenings økologiske gods Skovsgaard, skal nu bruges som model til at udvikle mørkegrønne regnskaber og samtidig udvide, hvad begrebet økologi skal omfatte, således at bløde naturværdier kommer til at tælle med i et grønt regnskab.
Den helt nye rapport kan rekvireres hos DN på tlf. 33 32 22 02

Grøn Beregning - en bog om grønne regnskaber, miljøstyring og værdier.
Bogen er et reelt bidrag i debatten om de værktøjer som virksomheder / institutioner, offentlige såvel som private, har til rådighed i deres arbejde med at udarbejde en miljøpolitik og efterfølgende sikre sig at den bliver fulgt.
Bogen kan købes for 70,- kr. hos Rødkilde Højskole på tlf. 55 81 45 20

Alternativ økonomi - på vej til økonomisk frigørelse.
En let læselig lille bog der gør rede for den økonomiske kaos-situation, og anviser nogle veje ud af miseren. Beskriver bla. J.A.K., LETS- bytteringe mv.
Bogen er udgivet af og kan rekvireres hos forlaget Kosmologisk Information v/ Gunner Frederiksen, tlf./fax 59 30 36 51.

Gå til indholdsfortegnelsen

Diverse grønne arrangementer, sommer-kurser og seminarer

Gå til indholdsfortegnelsen

Skal tumperne redde verden - når nu de kloge ikke vil ?

Mødet om tumperne der skulle have været afholdt d. 30/5-1/6 er blevet udsat og flyttet - derfor annonceres endnu engang til tumpe-møde: Et folkeligt weekend-møde d. 3. - 5. oktober 1997 på Kolding Højskole

Et møde der med indledning af Claus Heinberg, vil tage udgangspunkt i hans essay om ‘tumperne’ fra Det Økologiske Råd's årsrapport 1997, ‘Livet i drivhuset’ - et essay som desuden kan findes på Øko-net's hjemmeside på internettet.
Opsamling af mødet vil ske ved Ejvind Larsen, Dagbladet Information.

Essayet om tumperne omhandler de demokratiske og økologiske bæredygtigheder som ‘de små teknologier’ repræsenterer. De små teknologier der er byggestenene i‘den konkrete vision’. Til mødet vil der være repræsentanter fra de små bæredygtige teknologier. Der vil undervejs i mødet komme oplæg fra forskellige indbudte aktører, for at nuancere mødet og debatten.

Mødet og debatten forventes at formulere et ‘manifest om bæredygtighed og teknologi’.

Nærmere præsentation og indkaldelse til mødet vil bl.a. ske i Nyhedsbladet Øko-net nr. 20, der udkommer i slutningen af august måned.

Interesserede kan allerede nu henvende sig for nærmere oplysninger og tilmelding hos Netværket på tlf. 62 24 43 24.

Arr.: Mødet arrangeres i et samarbejde mellem Det Økologiske Råd og Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis.

Gå til indholdsfortegnelsen

Miljønyheder på Internettet fra Grøn Information

Grøn Information tilbyder nu ugentlige nyheder om miljø og forbrug på Internettet.

Hver mandag fra kl. 9.00 kan man på Grøn Informations hjemmeside klikke sig til et nyt lille udpluk af relevante miljønyheder fra ind- og udland.
Miljønyhederne kommer fra hele verden og leveres af en lang række danske og udenlandske nyhedstjenester, internationale miljøorganisationer og offentlige miljømyndigheder.

Via Grøn Informations ugentlige miljønyheder, kan man få et indblik i hvilke miljøforhold, der optager forbrugere og miljøorganisationer andre steder i verden og på den måde både hente ny viden om miljøproblemerne og samtidigt blive inspireret til andre måder at tackle problemerne på.

Internet-adressen er: www.mem.dk/groninfo/groninfo.htm

Grøn Information kan desuden dagligt kontaktes telefonisk på tlf. 33 13 66 88

Gå til indholdsfortegnelsen

Humanøkologi 1997 - uddannelse med fjernstudium

Uddannelsen i Humanøkologi tager et år, og er tilrettelagt som fjernundervisning med weekend-seminarer.

Seminarerne afholdes i Århus, og uddannelsen har hvert år deltagere fra hele landet.
Formålet er at give deltagerne et nuanceret billede af det moderne samfunds miljøproblemer.
Der sættes fokus på miljøproblemernes historiske og kulturelle baggrund samt peges på aktuelle løsningsmuligheder.

Uddannelsen tager udgangspunkt i specifikke miljøproblemer - primært indenfor områderne energi, landbrug, affald /genbrug og renere teknologi. Der behandles aspekter som etik, natursyn, grøn økonomi og politik.
Uddannelsen afvikles i tværfagligt samarbejde mellem Center for Miljø og Udvikling, Aalborg Universitet og Institut for Filosofi, Aarhus Universitet.

Prisen er 1300,- kr. pr. semester.
Ansøgningsfrist er l. aug. 97 med start til september.
Fagbeskrivelse samt ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til :

Åben Uddannelse
Aalborg Universitet
tlf. 96 35 94 20

e-mail på adressen: aaben-udd@aua.auc.dk


Gå til indholdsfortegnelsen

Slut på Øko-net nr. 19