[Nyhedsbladet Øko-net - bladets hoved]

Årgang 4 - Februar 1997 - nr. 17


Indholdsfortegnelse :

Øko-net nr. 17 - Februar 1997

Velkomst

Leder : Byggeri, boform og livsstil.

Fra Øko-net's egen verden !

Økologisk byggeri !

- Weekenden d. 11. - 13. april 1997

Naturvejledning 1997

Guldplanten 1997

Ti økologiske kurser

Økologiens grænser

Naturligt byggeri

Hvorledes varmeisolere..

Af bygmester Flemming Abrahamsson

Det grønne som den røde tråd

Af byggetekniker, Hans Dollerup, Østbirk

Informations-tips om økologisk byggeri

Tag ud og se økologisk byggeri

Rent drikkevand - utopi eller reel mulighed ? Seminar søn. d. 9. marts 1997 kl. 9 - 17, Roskilde.

Bæredygtig fremtid i Odense

- Lokal konference om byøkologi tors. d. 13. marts 1997 kl. 9-17

Fremtidsværksted om International Fredshøjskole d. 14. - 16. marts


Kære læsere.

Hermed bydes alle velkommen til 4. årgang af Nyhedsbladet Øko-net, såvel her i elektronisk form, som i papir-form.

I dette nummer er temaet : Naturligt Byggeri, Økologisk Byggeri, Bæredygtigt Byggeri og Miljørigtig Projektering.

Husk også: At støtte og blive medlem af Netværket - find giro-nr. og medlemspris i kolofonen.

Bedste hilsner redaktør, Lars Myrthu-Nielsen, d. 18. februar 1997.

Gå til indholdsfortegnelsen

Leder : Byggeri, boform og livsstil

 

Fra 1953-73 byggedes der ca. 700.000 nye enfamilieboliger i Danmark. Pris: 700.000.000.000,- kr. (Storebæltsbroen koster til sammenligning i 98-kr: 38.000.000.000,- kr.).
I den periode gik udviklingen fra 'lokum i gården' til toilet med træk og slip'- hele to i de fleste boliger.
Vi kan efter denne periode, der som bekendt stoppede ret brat i 1974 med den første oliekrise, bryste os med at have en af verdens 'højeste' boligstandarder, målt i plads-og sanitetsforhold, samt isoleringsstandarder.

Frit citeret fra Johannes Nørregård Frandsen, Center for kulturstudier - Odense Universitet, der holdt oplæg om de 'sidste 40 års udvikling i Danmark' på Netværkets netop afholdte seminar om 'Økologi og fællesskaber'.

I ovennævnte periode, gik det traditionelle land- og bysamfund i opløsning, med en, som bekendt, stor ændret livsstil til følge.
Inden for selve byggesektoren blev arbejdsmiljøforholdene stærkt forringet i perioden (og udviklingen er ikke toppet endnu) - erhvervet gik fra 'det gode håndværk' til et 'industri-erhverv', generelt med mange nye materialer og færdiglavede løsninger.
Tag fx. hele asbest-problemet eller mængderne af trykimprægneret træ i nyere huse og den måske største problematik, som der vel knapt er taget hul på, nemlig omkring mineraluldsprodukterne - som idag må karakterisers som det bærende i dansk energi-politik i nyere byggeri.

Store opgaver for ny forening
Opgaven for en ny landsforening for økologisk byggeri, bliver - udover at organisere og udbrede de erfaringer og den viden der allerede findes om miljøvenlig og økologisk byggeri til lovgivere, arkitekter, håndværkere, selvbyggere og bygherrer / brugere - også at tage udfordringen op med de mange etablerede boliger og hvordan de kan blive renoveret til fremtidens krav og standarder til boliger på hhv. miljø- og energi-området.
En opgave der rummer mere end kun faglige løsninger - men hele ændringer af strukturforholdene i Danmark.
Den ny landsforening ønskes al held og lykke med det kommende arbejde for miljørigtige boliger og livsområder.

LM-N

Gå til indholdsfortegnelsen

Fra Øko-net's egen verden !

Gå til indholdsfortegnelsen

Økologisk byggeri !

Invitation til dannelsen af en landsforening for økologisk bæredygtigt byggeri

Weekenden d. 11. - 13. april 1997 på Husflidshøjskolen i Kerteminde

[luft - vand - energi - materialer]

Foredrags- og oplægsholdere i weekenden :

Samt deltagere :
Alle med interesse for byggeri - boligejere og lejere, byggefolk, lån- og lovgivere, leverandører, projekterende, planlæggere...

Vær med til at udvikle økologisk byggeri i Danmark og få indflydelse på kommende bygningslovgivning, så byggeriet bliver mere økologisk og miljøvenligt. Deltag i den stiftende generalforsamling og få indflydelse på formålsparagraffer, vedtægter og bestyrelsens sammensætning.

Arr.: OIKOS-gruppen

 

Baggrund for ny landsforening for øko-byg

Tiden er inde til, at der satses på sunde huse af naturlige materialer - huse, som er sunde at bygge, bo og leve i.
Lovgiverne har ikke udvist de nødvendige initiativer til at få løst byggeriets miljøproblemer. Byggelovene følger “laveste fællesfold”.
Græsrødder har i mange år arbejdet med løsningsforslag, og mener det er nu vi skal samle kræfterne til at komme videre. Såvel brugerne som byggeriets øvrige parter skal stå sammen om de fremtidige økologisk bæredygtige løsninger for fremtidens bruger- og miljøvenlige huse.
OIKOS-gruppen, en gruppe der samarbejder omkring økologisk byggeri, har derfor sammen med en stor gruppe interesserede taget initiativ til at få stiftet en landsforening for økologisk byggeri.
Alle med interesse for sagen er velkommen til landsmødet, der afsluttes med stiftende generalforsamling.

 

Tilmelding og praktiske oplysninger :

Tilmelding : Indbetal senest d. 24. marts 500,- kr. til MERKUR - Den Almennyttige Andelskasse, Vejgaard Møllevej 3, Postboks 2036, 9100 Aalborg på giro nr.: 818 20 27 og mærk girokortet: OIKOS-gruppen, kontonr.: (8401)101329-3

Ved senere tilmelding kan deltagelse ikke påregnes.

Betalingen dækker : Overnatning på skolen i medbragt sovepose, fuld forplejning og diverse materialer. Der findes også vandrehjem (tlf. 65 32 39 29) og hoteller i Kerteminde.
Deltagerbevis, program samt forslag til formålsparagraffer og vedtægter m.v. udsendes lige efter Påske.
Yderligere oplysninger og evt. spørgsmål fåes og besvares af Hans Jakob Jakobsen på tlf.: 86 19 29 22

Arrangør :
OIKOS-gruppen - Sekretariat, c/o Energi- og Miljøkontoret i Århus, Dannebrogsgade 8A, 8000 Århus C.
Landsmødet støttes af Den Grønne Fond.

Gå til indholdsfortegnelsen

Naturvejledning 1997

Ny kursuskalender fra Skov- og Naturstyrelsen og erfarne naturvejledere landet over.
Korte kurser i naturvejledning.
Ring til Friluftskontoret efter kalenderen, tlf. 39 47 20 00

Gå til indholdsfortegnelsen

Guldplanten 1997

I forbindelse med uddelingen af økologipriserne d. 17.1.97 udkom hæftet ‘Økologi - forbrugernes største udfordring’, med mange artikler mv. Spørg på bibliotektet / i helsekosten efter hæftet.

Gå til indholdsfortegnelsen

Ti økologiske kurser

Bl.a. om ‘Økologisk ombygning’, ‘Finsk masse-ovn’,‘Avanceret domekursus’ og ‘Komposttoilet’.
Katalog via tlf.: 86 22 25 56 / 86 22 70 00

Arr.: Andelssamfundet i Hjortshøj m.fl.

Gå til indholdsfortegnelsen

Økologiens grænser

Foredragsrække 5 torsdage kl. 19.30 i Århus.
Bl.a. med Bodil Søgaard, Eivind Thorling, Troels V. Østergaard og Ejvind Larsen.

Program - ring til Niels Bandholm tlf. 97 33 75 75

Gå til indholdsfortegnelsen

Naturligt byggeri

- Af bygmester Flemming Abrahamsson, Fornyet Energi, Stenlille - tlf. 53 60 45 22

(Fl. Abrahamsson modtog jan. '97 i deling med Steen Møller den ‘by-økologiske-pris’ Guldplanten 1997 - redaktionen).

Stort set er alle menneskets aktiviteter en trussel for naturen, dette gælder ikke mindst vort byggeri.
Samtidig med at vi slider på jord-, luft- og vandmiljøet, når vi bygger og bor, kniber det med at få noget fornuftigt ud af alle anstrengelserne.
Man skulle tro, at århundreders indsamlet viden og erfaring ville medføre en logisk udvikling og en tilpasset teknologi, men tværtimod virker byggesektoren splittet op i tusinder af specialer, kunstige produkter, normer, regler, finansieringer, som med eller uden bevidsthed, ender op med giftige, energikrævende, utilpassede løsninger både i etableringsfasen og i driften.
Det virker som om de fleste ansvarsbærende i byggeriet er lidt “metaltrætte” og har opgivet at finde en dybere mening med det daglige bygge- og anlæg.
Regler og normer kan osse let presse initiativet ud af selv hærdede byggefolk, hvis de prøver at “skrue” byggeriet sammen, med skyldig hensyn til naturen og indflytternes komfort fremover - og de kan selvfølgelig osse let hævde, at de aldrig har lært noget om naturligt byggeri i skolen.

Stigende interesse for øko-byg
Men dette - et eller andet “missing link” - en bygning med naturlige byggematerialer som kan ånde, som ikke kræver for meget fremstillingsenergi, med brug af tilpasset teknologi, og hvor de forskellige energistrømme ind og ud af huset ikke piner omgivelserne - er flere og flere forbrugere på jagt efter.
Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at flere og flere rådgivere og byggefolk også er optændt af sådanne ideer. Skal vi kunne forstå, hvor dette fører hen, kræver det mange øvelser med stoffet, pilotprojekter, forstående forvaltninger og pengeinstitutioner, som kan se perspektiverne.

Der er brug for en buket af forsøg i nybyggeri og i den existerende bygningsmasse, med konsekevent brug af naturlige materialer og byggemetoder - og der er uden tvivl forbrugere, som vil lægge ryg til sådanne fuldskala-forsøg.

Ligeledes er der brug for installationer her, som ikke støjer, som ikke forurener, som ikke bruger flere ressourcer end absolut nødvendigt, og som i al sin enkelhed producerer den nødvendige energimængde til lys, varme og rensning.
Med andre ord en tilpasset teknologi, som enhver kan overskue og forstå.

Erindring og forandring
Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at vi har en fortid i bygningskulturen med sunde og snusfornuftige byggekoncepter, som klart var underlagt økologiens love.
Eller netop afslørede konsekvenserne, når naturen var udsat for rovhugst - altså med økologiske kriser til følge. Denne erindring er vigtig i bestræbelserne for forandring.
Vore krav og ønsker til det fysiske miljø har ændret sig totalt og ligger milevidt fra tidligere bosætning.
Vi er flere og flere, der altid opholder os indenfor, hvilket har medført stigende krav til opvarmning, mer’ dagslys og mer komfort. Men det gør os samtidig mere sårbare og mere afhængige af indeklimaets standard.

Forandringerne skal derfor i særlig grad tage højde for alle disse parametre, altså en udfordring, som rækker langt ud over det niveau vore rådgivere og byggefolk arbejder på nu.
Den udbredte magelighed, hvor rådgiverne anvender opslag og oplysninger fra varekatalogerne og henviser til regler og normer, rækker som en “skrædder i helvede”.

Intelligensen og de indestængte kreative evner skal meget gerne komme i blomst og bruges til noget fornuftigt design med et reelt indhold. Vi har brug for, at bevilgende og kontrollerende myndighed er i stand til at lytte og kunne forstå økologisk hensynstagende byggeri - der er nemlig mange gode og mulige løsninger !

Nedenstående artikel er ét eksempel på hvordan et spørgsmål kan rejses til én delkonstruktion og hvorledes det kan besvares.

Gå til indholdsfortegnelsen

[hus]Hvorledes skal jeg varmeisolere mit nye hus

- på en smart og miljøbevidst måde ?

 

Ja, nu kunne man så slå op i et varekatalog og komme med et hurtigt bud på en lav U-værdi (jo lavere værdi - desto mindre varmetab).
Men først må vi have fat i hvilke strategier (designet), tricks og påfund, der kan findes for at mindske problemet , inden vi starter med at bruge materialer.

 1. Kan vi indvirke på beliggenheden - på en bakketop uden lægiver kan vi let uanset isoleringsmetode tabe varmen 2 gange i.f.t. en lægivende placering - altså noget med bevoksning og lægivning.

 2. Kan vi indvirke med et godt solindfald - kan vi sikre os, at det ikke skygger mod syd - altså bruge passiv sol som et gratis tilskud mod varmetabet.

 3. Kan vi evt. bruge tungere bygningsdele indvendigt - således at vi akkumulerer varme her, som kan mindske varmetabet om natten og på grå dage.

 4. Kan vi evt. zone huset - således at vi sikrer visse opholdsarealer med stabil varme - på bekostning af sekundære arealer vindfang, bryggers, udhuse, soveværelser m.m., som kan virke som “buffere” - isolatorer i husplanen (det er jo osse varmeisolering).

 5. Kan vi simpelthen reducere husarealet lidt i.f.t. vores oprindelige tanke om store rum til “møbeludstilling” og “for gæsternes skyld”. Hver sparet m2 vil naturligvis reducere varmebehovet.

 6. Tunge bygningsdele akkumulerer varmen, men det kræver, at de er isoleret udenpå, så vi ikke mister den opsamlede varme - dette giver svaret: Udvendig isolering og undgå kuldebroer, som kan lede varmen ud.

 7. Vi ved, at varmetabet gennem vinduer og døre er 50 % af det samlede varmetab i et godt hus, så jo mere vi kan gøre her fx med lavemission glas og/eller isoleringsgardiner/skodder til nætterne - desto bedre.

 8. Hvorledes er huset sikret for vindtæthed, fx er det pudset indvendigt ? - eller er der flere lag papir på fladerne og over alle samlinger, så vinden ikke bærer varmen væk? Alle disse spørgsmål er relevante, inden man går til næste fase med valg af isoleringstype(r).

 9. Hvilke isoleringstyper skal jeg vælge?
  1. a) Har de evt. uheldige virkninger på indeklimaet i form af afgasninger, fiberafgang, diffusionstæthed (som forhindrer huset i at “ånde”) m.m.

   b) Noget som har brugt så lidt energi som muligt ved fremstillingen - både i produktion og transport. Produktion og transport er jo ikke kun et spørgsmål om billig afgiftsfri energi, men absolut et spørgsmål om belastning af økologien.
 10. Kan jeg simpelthen bruge lokale, naturlige, biologiske produkter til at isolere med ? - som ikke har brugt stor fremstillings energi, fx genbrugsmaterialer som papir, eller hør, uld, halm, strå, spån eller evt. dække med jord fra byggetomten.

Dette var blot ét eksempel og nogle af svarene - og de byggefolk, som ønsker at lave naturligt og økologisk byggeri, har mange svar på dette ene spørgsmål. Det store problem er nærmere et spørgsmål om, hvor langt myndighederne og finans-verdenen i Danmark er kommet med de selv samme spørgsmål.
Juridisk og lovgivningsmæssigt er man desværre ikke kommet meget længere end den fremherskende byggeindustri har dikteret i bygningsreglementet. Men det er afgørende, at vi kommer ud af “svøben” !

Flemming Abrahamsson.

Gå til indholdsfortegnelsen

Det grønne som den røde tråd

Af byggetekniker, Hans Dollerup, Østbirk, tlf. 75 78 16 54

Hvordan kan man nu undervejs i byggeprocessen undgå helt at miste miljøaspekterne af syne, for alt det andet som jo også er vigtigt ?

Værktøjet hedder Miljøstyring, og handler om at projektet i hele sit livsforløb belaster mennesker og miljø mindst muligt.
Miljøstyret projektering, renovering eller driftplanlægning går i al sin enkelthed ud på at man “siger hvad man vil gøre”, hvorefter værktøjet sikrer at man igennem hele forløbet får stillet de rigtige spørgsmål på det rigtige tidspunkt og således sikrer at man “gør hvad man har sagt” eller i hvert tilfælde har en meget god undskyldning... “Bordet og byggeprogrammet fanger” med andre ord.

Et andet godt værktøj er Livscyklusanalyser (LCA) hvor man vurderer fx forbruget af knappe ressourcer (energi, råstoffer, vand osv.), sundhedsskader og ydre miljøeffekter lige fra udvinding over fremstilling, opsætning, anvendelse, senere nedrivning og genbrug / bortskaffelse. Dette kræver selvfølgelig en fuldstændig varedeklaration, hvilket desværre er en sjældenhed !

Følgende er et eksempel fra genopbygningen af ‘Dragebjerggård’ (se besøgslisten), hvor miljøhensyn i forhold til fx byggematerialer var en del af byggeprogrammet.

Byggematerialer :
Træ fra bæredygtigt skovbrug, konstruktiv træbeskyttelse og fornuftig overfladebehandling, også indendørs observation på fugemasser og lime. Isoleringsmateriale af perlite, papir og fåreuld, hør evt. kork.
Dampbremse ej dampspærre.
Tegl og kalkmørtel, beton med tilslag af genbrugsmaterialer (uden flyveaske).
Undgå tryk- og vakuumimprægnering (også i vinduer og døre), formaldehydlimede plader (også i køkkener), mineraluld, fliselim, PVC (også i EL installationer, kloakrør og tætningslister), chrom (i skruer, beslag og armaturer) og ‘giftig’ frostvæske i solvarmeanlæg.

Følgende bøger vil jeg gerne anbefale :

Gå til indholdsfortegnelsen

Informations-tips om økologisk byggeri

To radio-programmer fra DR - P1
Journalisten Peter Hesseldahl, freelancemedarbejder ved P1 weekend, har gennemført et stort research arbejde omkring økologisk byggeri - det blev til to programmer i DR - P1. Programmerne blev sendt søndag d. 29.12.96 og søndag d. 05.01.97 kl. 13.20. Ialt 1 1/2 times baggrundsviden og interview med øko-byggere o.a. Kan anskaffes for 50,- pr. udsendelse hhv. hos Amtscentralen for Undervisning i Herning (tlf. 97 12 55 88) og i Hillerød (tlf. 42 26 15 12).

To inspirerende bøger om øko-byg
- ‘Erindring & forandring’ - eksempler på økologisk bosætninger 1975 - 95 i Nordeuropa. 200 fotos af Kirsten Klein / tekst af Inger Klingenberg.
- ‘Det Grønne Hus’- Sådan skabes et sundt, harmonisk og økologisk fungerende hjem. Af David Pearson, forlaget Modtryk.

Landsforeningen for Økosamfund
LØS har netop udgivet en bog ‘Økosamfund i Danmark 1997’, der som en guide beskriver ca. 20 økologisk orienterede samfund og fællesskaber i Danmark. Tlf.: 75 66 41 11

‘På vej mod en Bæredygtig Bolig’
- hedder Forbrugerstyrelsens Pjece nr. 4 / dec. 95. Pris: 7,- kr. + porto - tlf. 32 96 07 11.

Rådgivning mv. i økologisk byggeri
Omfattende tlf.-liste over øko-byggere og rådgivere findes i Den Grønne Telefon Nøgle '96, s. 17 fra BæreDygtighed, tlf.56 52 22 70

Faglitteratur om byggeri, miljø og energi
Hos Byggecentrum Boghandel kan man få fyldstgørende oplysninger om litteratur omkring miljø og byggeri. Fx. rapporterne fra Byggeriets Udviklingsråd - BUR om ‘Byggeri og økologi’.
En omfattende litteraturliste kan bestilles på tlf. 45 76 73 73 , men findes også på internettet: www.byggecentrum.dk

Uskyldig leg med giftige stoffer
- en mindre pjece fra ‘Forbundet Træ-Industri-Byg’ om Trykimprægneret træ. God, oplysende og opfordrende: “Vores anbefaling er, at du ikke bruger trykimprægneret træ. Der findes bedre alternativer”. Tlf. 31 81 99 00. Læs mere i MiljøDanmark, Nov. 1995, nr. 6.

Nordisk Organisation for Lerhusbyggeri
NOL’s formål er at informere, forske og koordinere erfaringer og viden om lerhusbyggeri i Norden. ‘NOL Nyhetsbrev’, skriver bredt om økologiske byggemetoder og kurser i Norden. NOL’s danske kontakter er Steen Møller, tlf. 97 19 88 81 / Tegnestuen Vindrosen, tlf. 53 63 39 30

Raadvad - Nordisk center for bevarelse af håndværk
- rådgiver professionelle og private om renovering af gamle huse. Tlf. 45 80 79 08

Økologiprojektet i Stenløse, tlf. 42 17 00 92 og Økologisk Bygmester v. KMEK og Daghøjskolen Ø.I. tlf. 35 37 36 36 / 31 35 35 40 tilbyder kurser og inspiration i øko-byg.

Træ og bolig linien
- en unik læreruddannelse der har sin håndværksmæssige base i træet og retter sig mod boligen i et økologisk perspektiv. Seminariet for Hverdagskunst, Kerteminde, tlf. 65 32 11 95

Gå til indholdsfortegnelsen

Tag ud og se økologisk byggeri

Listen skal ses som et godt bud på hvor man kan se økologisk byggeri i Danmark.

For hvert enkelt sted må man først aftale besøg og tjecke hvad prisen er for et besøg.

Steder i Jylland :

Huset - v/ Steen Møller, Blåbjergvej 2, 7280 Sdr. Felding, tlf. 97 19 88 81.
Et selvbygger økologisk ‘vikinge-langhus’ - i naturlige materialer - til lavpris. Læs om huset i Miljøstyrelsen’s blad MiljøDanmark, Nov. 1995, nr. 6 (tlf. 32 66 01 00) i artiklen ‘De bygger hus for livet’.

Byg dit hus grønnere - v/ Agner Thulesen, St. Bredlundvej 10, Vrads, 8654 Bryrup, tlf. 75 75 68 67
Et almindeligt dansk rødstenshus er bygget grønnere, enkelt og lavteknologisk med små investeringer. Læs om huset i hhv. Miljøstyrelsen’s blad MiljøDanmark, Maj 1996, nr. 2 (tlf. 32 66 01 00) og i Teknologi-Rådet’s blad TeknologiDebat, 4/1996 September (tlf. 33 32 05 03) i artiklerne ‘Fra dannebrogshus til økologisk hus’ og ‘Økologi = Lavteknologi’.

Andelsamfundet i Hjortshøj - Gammel Kirkevej 48, 8530 Hjortshøj, tlf. 86 22 69 01, kontaktperson: Pierre Lecuelle.
Er under opbygning og består nu af 10 ejerboliger og 20 lejerboliger med ialt 45 voksne og 25 børn (målet er 500 beboere). Husene er alle af ler og er bygget efter økologiske principper.

Steder på Fyn :

Øko-renovering af bindingsværkshus - v/ Bjarne Grube Wickstrøm, Lamdrupvej 20, 5854 Gislev, tlf. 62 29 12 23
Masseovn, komposttoilet, aktiv og passiv solvarme, stråtag mv.

Konsekvent økologisk folkehus - v/ Johan Toft, Midtfyn, tlf. 62 62 37 97 (kan besigtiges efter aftale pr. telefon).
Bindingsværk, lersten, udvendig isolering, stråtag, passiv og aktiv solvarme m. sandlager, masseovn og komposttoilet.

Steder på Sjælland :

Økologisk landbrugsbyggeri - v/ Erik Nielsen, Dragebjerggård, Sonnerupvej 41, 3300 Frederiksværk, tlf. 47 77 22 70 eller 42 12 40 11.
Nybygget firelænget gård med et bud på et gennemført økologisk byggeri. Læs om gården i TeknologiDebat, 1/1997 Februar i artiklen “Jeg en gård mig bygge vil...”

Økologisk Landsbysamfund - K/S, Torup Hågendruvej 6, Torup, 3390 Hundested, tlf. 47 98 70 26, kontortid kl. 10 - 14.
Der er 5 boliggrupper under udbygning med i alt 61 voksne og 28 børn som bor i en økologisk landsby bestående af lejligheder, ejerboliger og private andelsboliger. ØLK omfatter mange forskellige huse bygget ud fra økologiske principper.

Gå til indholdsfortegnelsen

Rent drikkevand - utopi eller reel mulighed ?

Seminar søn. d. 9. marts 1997 kl. 9 - 17 på Klostermarkskolen, Roskilde.

Oplæg med :

Tilmelding (pris 40,-): Ingeborg Christmas-Møller, tlf. 46 75 73 40.

Arr.: Roskilde Miljøråd.

Gå til indholdsfortegnelsen

Bæredygtig fremtid i Odense

- Lokal konference om byøkologi tors. d. 13. marts 1997 kl. 9-17

Oplæg / workshops bl.a. med :

Med udgangspunkt i Odense diskuteres byøkologi : “Byøkologi betegner en særlig miljøindsats, der med udgangspunkt i et konkret byområdes miljøtilstand og borgernes deltagelse søger at fremme helhedsorienterede løsninger på problemstillinger knyttet til områdets ressourceforbrug, miljøbelastning og naturindhold” - Miljøministeriet, 1994. Pris: 275,- (stud. 150,-) incl. frokost.

Program / tilmelding senest d. 28. feb. på tlf. 66 14 33 48.

Arr.: Miljøbutikken “Den Grønne Tråd”, Overgade 19, 5000 Odense C

Gå til indholdsfortegnelsen

[peace-logo]Fremtidsværksted om International Fredshøjskole d. 14. - 16. marts

 

D. 14. - 16. marts m. cand. scient Niels Bandholm & T.D. Lakha Lama

 

Vær med til at skabe et sted, hvor der er mulighed for bevidst at arbejde for den indre og ydre fred - kunsten at leve i fred med naturen, sig selv og andre.

Sted og arr.: Den Internationale Fredshøjskole, 5700 Svendborg.

Flere oplysninger og tilmelding: Tlf.: 62 22 80 22 el. 62 21 89 97


Gå til indholdsfortegnelsen

Slut på Øko-net nr. 17