[Nyhedsbladet Øko-net - bladets hoved]

Årgang 3 - Marts 1996 - nr. 11


Indholdsfortegnelse :

Øko-net nr. 11 - Marts 1996

Velkomst

Leder : Økologisk mangfoldighed

Økologisk konkurrence for skole-elever

Deltag i og planlæg Grønne Markedsdage
i Stenløse d. 22. - 23. juni

Gadkjærgård Økologisk Uddannelsescenter
tilbyder 1-årig vejlederuddannelse i Vejle

Naturvejledning - Kursuskalender 1996

Fra baggård til byhave- en håndbog i byøkologi

Friluftsrådets Agenda 21 - netværksarbejde

Økologi på Internettet - ØkoWeb Danmark

ØKOGUIDE 1995

Afskaf økologisk mælk

Hvad med om flere brugte e-mail i miljø-samarbejdet ?

Tre rapporter om fremme af den folkelige miljøindsats

Lokale byøkologiske centre

Producent-forbruger netværk

Grøn produktion
- kan vi producere os ud af miljø-problemerne ?


Kære læsere.

Velkommen til årgang 3

Dette nr. af Øko-net, som hermed byder læserne velkommen til sin 3. årgang, giver også udtryk for at det ikke mangler på økologisk oplysning, litteratur, vejledning og inspiration for den ihærdigt søgende.
Øko-net vil fortsat hjælpe til med at skabe overblik over nogle af alle de grønne tiltag, som kan bruges derude i den grønne undervisning, folke-oplysning mv.
Tips, ideer og relevante indlæg modtages gerne løbende.

Øko-net forventes i år at udkomme seks gange - næste gang i midten af april.

Husk også: At støtte og blive medlem af Netværket - find giro-nr. og medlemspris i kolofonen.

Mvh redaktør, Lars Myrthu-Nielsen, Marts 1996.

Gå til indholdsfortegnelsen

Leder : Økologisk mangfoldighed

Man blev i godt humør af at se hvor bredt folkeligt repræsenteret Netværkets 3. årsmøde på Den Danske Husflids-højskole i januar var. Det var et møde med repræsentanter fra miljøbevægelser, informations- og offentlige kontorer, iværksættere, selvstændige samt diverse foreninger og skoleformer.
Et folkeligt møde med ca. 200 økologi interesserede entusiastiske deltagere, der flettede netværk - og inspirerede hinanden. Fortalte og viste hvor mangfoldig de grønne tiltag er i Danmark.
Og jvf. bagsiden her, ses nogle af os måske igen til Grønne Markedsdage i Stenløse til Skt. Hans.

Økologi, grønt islæt og skole-elever
Grønt islæt hedder det som undervisningsministeren vil have skal gennemsyre alle uddannelses institutioner i Danmark.
Derfor er den økologiske konkurrence for skole-elever, som IFOAM '96 har udskrevet op til den 1. Økologiske Verdensudstilling - der til august giver os alle mulighed for at se og møde en del af den globale økologiske mangfoldighed i København - en fornem anledning til at sætte et praktisk økologisk projekt igang på din eller dine børns skole.
Så vil vi alle vinde - fordi - for at kunne begribe og involvere sig i miljøproblemerne må man igennem inddragelse og undervisning, tilbydes nogle måder at forstå de miljømæssige udfordringer på, i praksis i hverdagen - brug chancen.

LM-N

Gå til indholdsfortegnelsen

Lokale byøkologiske centre

- et hæfte med resultaterne fra Den Grønne Fonds konkurrence i 1995

I hæftet bliver de to vinderforslag fra Albertslund og Odense portrætteret i reportageform, samt der gives en systematisk videreformidling af de erfaringer som kunne læses ud af de ialt 30 forslag fonden modtog.
Hæftet kan bruges som en slags håndbog, en huskeliste over de emner, man skal tage stilling til, hvis man selv vil etablere et lokalt byøkologisk center.
Hæftet indeholder bagerst en oversigt / kontaktliste over de modtagne forslag.

Hæftet kan købes for 20,- i :

Miljøbutikken
Læderstæde 1
1201 København K.
Tlf. 33 92 76 92.

Vejledning om Den Grønne Fond (der i 1996 uddeler 50. mio. kr.), og nærmere oplysninger i øvrigt kan fåes ved henvendelse til :

Den Grønne Fond
Højbro Plads 4
1200 København K
Tlf. 33 92 76 00 - Fax 33 32 22 27
e-mail: gronfond@mem.dk

Gå til indholdsfortegnelsen

[logo]Økologisk konkurrence for skole-elever

Dette er et tilbud for alle klasser
- i folkeskoler, friskoler, efterskoler, handelsskoler, gymnasier og HF-kurser -
om at udstille gode projekter.

Har i lavet en økologisk skolehave eller et kompostanlæg ?
Er I igang med at få økologisk mad i kantinen?
Er der jeres fortjeneste, at fodboldbanen bliver gødet med andet end kunstgødning?
Eller er det noget andet I prøver at virkeliggøre?

Økologi er på dagsordenen over alt, og det vil være spændende om skolerne kunne give nogle konkrete bud på en økologisk fremtid.
Den 10.-13. august 1996 afvikles den første økologiske verdensudstilling. Det sker i forbindelse med, at København er vært for en international konference om økologisk jordbrug.

Firmaer og organisationer fra hele verden vil udstille på Holmen. Det er her I har muligheden for at vise jeres projekt.
Der forventes 15.000 besøgende i de 4 dage udstillingen varer.

Betingelser for konkurrencen :

Temaet skal være økologisk jordbrug, og I skal være igang med at føre ideen ud i livet inden udstillingen.

I kan fx. bruge fotos, modeller, plancher, tekst og tegninger til formidlingen. Projekter fra folke-, fri- og efterskoleelever og fra handelsskoleelever, gymnasier og HF-kurser vil blive vurderet hver for sig.

Dommer-komiteen består af Ida Dahl-Nielsen - biolog, Jens Erik Johansen - økologisk landmand og Jesper Loehr-Petersen - forstander, Skolen for Økologisk Afsætning.

De flottetse og mest gennemtænkte projekter vil blive hædret.

Projektbeskrivelsen sendes til Verdensudstillingens sekretariat inden 1. april, og skæringsdatoen for aflevering af projekt er den. 1. august.

Adressen på sekretariatet er :

First Organic World Exhibition
IFOAM '96
Blegdamsvej 4
2200 København N
Tlf. 35 37 20 96 - Fax. 35 37 40 96
e-mail: ifoam96@login.dknet.dk

IFOAM, som er, International Federation of Organic Agriculture, forener 500 organisationer fra mere end 100 lande, som arbejder for økologisk
jordbrug.

Gå til indholdsfortegnelsen

[Stenløse øko-logo]Deltag i og planlæg Grønne Markedsdage i Stenløse d. 22. - 23. juni

Indlæg fra Nina Andersen, projektleder af Økologiprojektet i Stenløse

 

Til sommer - til Skt. Hans - bliver der marked i Stenløse i Nordsjælland. "Økologi-projektet" har gennem et par år anlagt, bygget og drevet en økologisk demonstrationshave og et økologisk forsøgsbyggeri.
Både via det praktiske arbejde og i forbindelse med undervisning af projektets deltagere har vi fået øjnene op for, hvor mange grønne og økologiske initiativer, der vokser og gror rundt om i landet.
Øko-netværket's årlige seminar og årsmøde er en begivenhed, som giver os mulighed for at møde og udveksle kontakter, men vi vil også godt se, hvad det er, vi hver især går og udretter - se, hvordan økologien virker i praksis.

Vi er godt igang med at planlægge markedspladsen med producenter, handlende og foreningers udstillinger og salg af varer, musikalsk og teatralsk underholdning, økologisk mark- og staldvandringer, naturture, faglige paneldiskussioner om spildevandsrensning og grønt islæt i uddannelserne, workshops om masse i byggeri, om alternativ ved-ligeholdelse af boligen, om økologisk madværksted, om kost-vejledning til aktive mennesker og om lokale fødevare-producenters problemer og muligheder for distribution af deres varer.

Som det fremgår, har vi nogle ideer, som vi allerede er gået igang med, men vi vil gerne udvikle dem sammen med Jer andre - for der er uden tvivl nogen eller noget, vi har overset.

Ring eller skriv kommentarer eller ideer til :

Økologiprojektet - Jobhuset
Skolevej 10 A
3660 Stenløse
Tlf. 47 10 70 22 / 42 17 00 92 - Fax 47 10 70 29

Gå til indholdsfortegnelsen

Gadkjærgård Økologisk Uddannelsescenter- tilbyder 1-årig vejlederuddannelse i Vejle

En ny økologisk vejlederuddannelse er 1-årig - med kursusstart d. 29. april - og består af en kombination af teori og praksis.
Uddannelsen har to linier: Den dyre-pædagogiske linie og kostlinien.

Den dyrepædagogiske linie er beregnet for deltagere, der enten har eller ønsker at tage en pædagogisk uddanelse, hvor sigtet er at kunne varetage arbejdet med dyr og økologi på en institution eller byggelegeplads. Et arbejde, der både vil bestå af dyrepasning og pædagogisk formidling.

Kostlinien er beregnet for deltagere, der ønsker at arbejde med økologisk kost i institutionskøkkener, kantiner, caféer og restauranter. Den kostpædagogiske vejleder skal her kunne dække et stigende behov for viden om økologisk og ernæringsrigtig kost. Ud over selv at kunne forestå madlavning, skal vejlederne kunne formidle deres viden til såvel børn som voksne.

Forandrende medarbejdere
Det umiddelbare mål med uddannelsen er at øge deltagernes faglige og pædagogiske viden, erfaring og indsigt, så de bliver istand til at virke som forandrende medarbejdere eller igangsættere i økologisk retning. Det overordnede formål med uddannelsen er at sætte deltagerne bedre istand til at fungere i, og medvirke til dannelse af et miljøbevidst samfund med optimalt hensyn til økologisk og etisk forsvarlig adfærd.

Den daglige undervisning/praktik foregår mellem kl. 8.15 og 15.30. Der stilles ingen krav om skole/uddannelsesmæssig bag-grund, men deltagerne skal være motiverede for at arbejde med kost og / eller dyr - set i et økologisk perspektiv. Kursister der har brug for det, kan bo på den nærliggende Vinding Husholdningsskole i kursusperioden.

Efteruddannelse og Grønt Universitet
Ud over den 1-årige uddannelse tilbyder Uddannelsescenteret efteruddannelses-kurser for især lærere, pædagoger og ansatte indenfor levnedsmiddelområdet.
Ligeledes er der til Gadkjærgård tilknyttet et Grønt Universitet, hvor undervisningen hoved-sagligt ligger i aftentimerne og kursus-udbudene bliver bygget op omkring forelæsninger, debatarrangementer og studieværksteder.

Yderligere oplysninger hos forstander, Eve Bengta Lorenzen på nedenstående tlf. nr.

Gadkjærgård
Økologisk Uddannelsescenter
Højskolevej 6
7100 Vejle
Tlf. 75 85 86 08 - Fax 75 85 94 92

Gå til indholdsfortegnelsen

[Naturvejleder logo]

Naturvejledning - Kursuskalender 1996

Skov- og Naturstyrelsen tilbyder sammen med en række naturvejledere kurser i naturvejledning i 1996.
Naturvejledningens vigtigste opgave er den direkte kontakt med de besøgende og deltageren ude i naturen, fx familier, skoleklasser, foreninger og studerende.
Gennem aktiviteter, som fx naturvandringer, naturskoleundervisning og temaarrangementer for børn og voksne, gives deltagerne oplevelser og viden om naturens sammenhænge, dyr og planter, geologiske og kulturhistoriske spor, landbrugs - og skovbrugserhvervene.
Ring og bestil kursuskalenderen for 1996 :

Skov - og Naturstyrelsen, Friluftskontoret
Haraldsgade 52, 2100 København Ø
Tlf. 39 47 20 00 - Fax 39 27 98 99

Gå til indholdsfortegnelsen

[Igangsætternes logo]

Fra baggård til byhave- en håndbog i byøkologi

De Økologiske Igangsættere i København har i samarbejde med Permakulturgruppen i Danmark (tlf. 33 25 70 79) udgivet en håndbog om byøkologi, der giver anvisning i hvordan man i sit næreste lokalmiljø kan tilrettelægge de økologiske kredsløb, så de hænger sammen og styrker hinanden.
Bogen er delt op i følgende afsnit, der bl.a gør at den kan bruges som en opslagsbog i økologisk grundviden: Introduktion/tilrettelæggelse, jord, vand, luft, energi, planter/dyr, organisation, adresse- og litteraturliste.
I forbindelse med byhavearbejdet opstod der et byhavenetværk som interesserede kan kontakte gennem de Økologiske Igangsættere.
Håndbogen koster 88,- + 15,- i porto til forsendelse.

Økologiske Igangsættere
Guldbergsgade 8, 2. sal, 2200 København N
Tlf. 31 35 35 40 - Fax 35 37 41 62

Gå til indholdsfortegnelsen

Friluftsrådets Agenda 21 - netværksarbejde

Netværksformen er et forum, hvor folk mødes, udveksler erfaringer og informationer, diskuterer problemer og giver hinanden opbakning. Folk kan finde sammen på tværs af tilhørsforhold og udvikle nye ideer, projekter og arrangementer. Lokalt samarbejde om Agenda 21 kan derfor blive et element i skabelsen af nye organisationsformer både i kommunerne og i de folkelige foreninger.

Via støtte fra Den Grønne Fond, har Friluftsrådet pr. jan. '96 startet et Agenda 21 - netværksarbejde, der umiddelbart kan ses som et folkeligt koordinerings-arbejde af lokal Agenda 21. Til sammenligning laver Miljøministeriets Landsplansafdeling et kommunalt / amtsligt koordinerings-arbejde af lokal Agenda 21 (se Øko-net nr. 9, okt. '95, side 3). Som projekt-koordinator har
Friluftsrådet ansat Ia Brix Jensen.
Formålet med Agenda 21 - netværksarbejdet er dels at fremme og støtte initiativer vedrørende bæredygtig udvikling, der allerede er igangsat af organisationer, myndigheder og på græsrodsplan, dels at initiere yderligere aktiviteter bl.a. via Friluftsrådets egne 86 medlems-organisationer, dets amtsrepræsentanter og internationale kontakter.
Friluftsrådet har desuden som mål at påvirke selve tanke-gangen bag Agenda 21, så den bliver mere folkelig og omfatter ëdet hele liv', og dermed også inddrager friluftsliv og livskvalitet.

Arbejdet vil bla. bestå i :

Den grønne linie
Til interesserede, der ønsker at følge nærmere med i Friluftsrådets arbejde, kan det oplyses at de udgiver et lille nyhedsbrev 'Den grønne linie', som udkommer 6-7 gange om året.

Friluftsrådet
Agenda 21 / Ia Brix Jensen
Olof Palmes Gade 10
2100 København Ø
Tlf. 31 42 32 22 - Fax 31 42 34 78

Gå til indholdsfortegnelsen

Økologi på Internettet - ØkoWeb Danmark

ØkoWeb Danmark er en ny dansksproget 'site' på World Wide Web (Internettet), oprettet af Beagle v. Michael Borgen, hvor det er muligt at finde oplysninger om økologi. Både tal og fakta om økologisk jordbrug i Danmark, men også oplysning om for-eninger og organisationer, der har med økologi, miljø og fødevarer at gøre.

I løbet af marts, vil du også kunne finde Nyhedsbladet Øko-net's artikler m.v. her.

ØkoWeb Danmark har desuden et samarbejde med Månedsmagasinet Økologisk Jordbrug, der løbende opdaterer elektroniske nyheder om den økologiske branche på NetAvisen Økologisk Jordbrug.

Web-siden der blev etableret omkring årsskiftet, bliver løbende opdateret og tilført nye oplysninger. De vigtigste informationer bliver i løbet af foråret oversat til engelsk, så interesserede fra hele kloden - på få sekunder - kan finde oplysninger om dansk økologi.

Miljøforeninger og hjemmesidder
Den nye web-site er bygget op, så organisationer og firmaer kan få oprettet hjemmesider direkte på ØkoWeb'en. Det giver dem langt større chancer for at blive fundet på Internettet, fordi de kommer til at ligge i sammenhæng med mange andre miljø-relaterede emner. Der er desuden masser af links til andre økologi- og miljøorienterede hjemmesider på ØkoWeb'en.
Miljøforeninger og grønne organisationer kan gratis få en web-side på ØkoWeb Danmark. Interesserede kan henvende sig til ØkoWeb Danmark for nærmere aftale.

Web-adressen på ØkoWeb Danmark er stadig midlertidig, og den bliver snart ændret. Men der vil blive oprettet en elektronisk henvisning (link) til den nye adresse, når den er klar.

Den nuværende adresse er :

http://inet.uni-c.dk/~borgenm/eco.html

(God surf-tur i det 'økologiske cyberspace':-)

Spørgsmål angående ØkoWeb'en rettes til Michael Borgen på følgende adresse :

ØkoWeb Danmark / Beagle,
Strandvejen 1
8000 Århus C
Tlf. 86 12 77 66 - Fax 86 19 27 90
e-mail: borgenm@inet.uni-c.dk.

Gå til indholdsfortegnelsen


ØKOGUIDE 1995

- fra Økologisk Landscenter

Få svar på de mest påtrængende spørgs-mål om produktion og afsætning af økologiske produkter. En guide for folk der vil vide mere om økologisk jordbrug - fx. studerende, forskere, journalister.

Bogen er delt op i tre sektioner :

Guiden koster 75,- kr incl. ekspedition.

Økoguiden er produceret af Beagle v. Michael Borgen (se desuden artilen om ØkoWebDanmark), og udgives af :

Økologisk Landscenter
Strandvejen 1
8000 Århus C
Tlf. 86 19 27 55 - Fax 86 19 27 90

Gå til indholdsfortegnelsen

Afskaf økologisk mælk

- en debatbog om miljø og samfund

Det Økologiske Råds Årsrapport 95-96
Bogen er en kritisk gennemgang af dansk miljøtilstand og miljøpolitik.

Pris: 138,- kr (216 s.) - tlf. 33 15 09 77

Gå til indholdsfortegnelsen

Hvad med om flere brugte e-mail i miljø-samarbejdet ?

Ingen kunne idag forestille sig at lave miljø-arbejde / formidling uden brug af telefon. Men hvad med at bruge e-mail i det daglige arbejde?

I dag er e-mail brugermæssigt i sin startfase, men man behøver blot at købe et modem og en billig internet opkobling for at komme i gang.
Øko-net vil gerne starte med at samle en e-mail-liste over 'grønne' personer og organisationer der bruger e-mail.
Desuden vil vi gerne være behjælpelige med spørgsmål vedr. modem og opkobling.

Send din / jeres adresse pr. post, e-mail eller telefon.

Gå til indholdsfortegnelsen

Tre rapporter om fremme af den folkelige miljøindsats

Det er Jeppe Læssøe, som er forsker ved Institut for teknologi og samfund, Danmarks Tekniske Universitet, der i samarbejde med andre har lavet de tre rapporter.

"Kulturbyens Grønne Centre - Om udvikling af 11 socialøkologiske initiativer i Hovedstadsregionen" (pris 95,- + porto)

- fortæller om ideen med lokale social-økologiske centre, om hver af de 11 centre, som har fået støtte af Kulturby 96, om samarbejdet mellem centrene og de videre planer.
I appendixet findes desuden 7 aritkler, som indeholder ideer og stof til overvejelse i forbindelse med planlægningen af grønne centre.

Rapporten "24 Grønne Familier - deres levemåder og erfaringer" (pris 100,- + porto)

- giver indblik i, hvordan 24 grønne familier har forsøgt at udvikle deres levemåde under hensyntagen til miljøet. Deres holdninger, vilkår og sociale miljø er på mange måder forskellige, og betyder derfor også, at deres hverdag og forsøg på at leve miljøvenligt er forskellig. I forbindelse med hver familieberetning beskrives barrierer og muligheder, samt hvad der kunne have gjort det lettere for lignende familier at udvikle deres levemåde.

Rapporten "Grønne Familier - Miljøvenlige levemåder - og mulighederne for at støtte udviklingen af dem" (pris 80,- + porto)

sammenfatter resultaterne af en analyse af de 24 beretninger fra grønne familier, som beskrevet i ovennævnte rapport, og af en spørgeskemaundersøgelse med 200 grønne familier.
Rapporten beskriver bl.a. forskellene mellem grønne familier i 8 dimensioner. Den viser også, at de grønne familier har meget forskellige vurderinger af, hvad der hæmmer og fremmer ud-viklingen af en grøn levemåde.
Forskellene i levemåder og erfaringer fører til en række overvejelser om, hvad man skal være opmærksom på i arbejdet på at få flere familier til at forsøge at leve miljøvenligt.

Rapporterne kan bestilles hos Jeppe Læssøe på tlf. 45 25 20 80, fax 45 88 12 91 eller e-mail: itsjl@unidhp.uni-c.dk.

Adresse :

DTU - Institut for teknologi og samfund
bygn. 305
2800 Lyngby.

Gå til indholdsfortegnelsen

Producent-forbruger netværk

- en måde at skabe sammenhæng mellem by og land

Der er kommet et nyt hæfte om et emne der ikke findes meget om på dansk. Hæftet, der er udarbejdet af agronom Christian Coff, for Torup Landsbycenter af 1995, er om lokale og regionale producent-forbruger netværk for fødevarer, om bioregions-tanken (livs-område-tanken), og om at skabe sammenhæng mellem by og land.

Hæftet er et resultat af et 3 måneders projekt med etablering af lokale producent-forbruger netværk på Halsnæs i Hundested Kommune. Arbejdet bestod bla. i at etablere en lokal produktion af økologiske fødevarer til nogle af kommunens institutioner.

Hæftet der er let overskueligt, indeholder eksempler fra eksisterende forbruger-netværk rundt om i verden, og giver anvisninger på hvordan man opstarter et producent-forbruger netværk.
Desuden er der en omfattende baggrunds-litteraturliste, som særligt interesserede kan gennemse, ved kontakt til Christian Coff (tlf.47 92 45 40).

Bioregionalisme
Bioregionalisme handler om at forstå og kende det sted hvor man lever og bor:
- om at kende jorden vi lever på
- om at kende kilderne til det vand vi drikker
- om at kende vindene og deres betydning
- om at kende insekterne, fuglene, patte-dyrene og planterne
- om at kende til at så, høste og samle forråd.
Emnet bioregionalisme bliver i hæftet belyst gennem økonomiske, sociale og miljømæs-sige forhold. (Man kan læse mere om bioregionalisme, som i USA har udviklet sig til en omfattende bevægelse, i det seneste nummer af Det Økologiske Råds tidsskrift 'Global Økologi', nr. 1, feb. 96 - tlf. 33 15 09 77).

Fødevare-netværk
Ideen med fødevare-netværk beror på direkte kontakt mellem jordbrugere og forbrugere. Formålet med lokale og regionale fødevare-netværk er at genskabe forbindelse mellem lokale/regionale jordbrugere og forbrugerne, så at lokale jordbrugere ikke producerer til fjerne og ukendte markeder, men især til den lokale befolkning.
Her er forholdet mellem land og by væsentligt, og der er idag et stigende behov for at skabe bedre sammenhæng og forståelse mellem folk på landet og byboere, at skabe kortere afstand mellem forbruger og producent.

Hæftet "Producent-forbruger netværk" fåes for 30,- igennem :

Økologisk Landsbysamfund i Torup
Hågendrupvej 6
3390 Hundested
Tlf. 47 98 70 26 (kl. 10 - 14)

Gå til indholdsfortegnelsen

Grøn produktion - kan vi producere os ud af miljø-problemerne ?

Éndags-konference fredag d. 15. marts 1996, kl. 9-17 på Aarhus Universitet, Matematisk Institut, bygn. 530, Ny Munkegade, 8000 Århus C.

Pris for konference: 250,- (incl. kaffe/te og kage). Stud.: 50,- / Frokost: 70,-

Dagen er delt op i følgende emner :

  1. Status for renere teknologi og livscyklusanalyser.
  2. Grøn produktion i praksis - muligheder og barrierer.
  3. Den grønne forbruger.
  4. Paneldebat.

Mød bl.a. :

Tilmelding : Senest d. 8. marts 1996

Rapport med indlæg fra konferencen kan bestilles for 40,- (+ porto på 20,-)

Arr.:

Miljølære, Aarhus Universitet,
bygn. 135
8000 Århus C
Tlf. 89 42 27 24 - Fax 86 12 51 75

 
Gå til indholdsfortegnelsen

Slut på Øko-net nr. 11