[Nyhedsbladet Øko-net - bladets hoved]

Årgang 2 - December 1995 - nr. 10


Indholdsfortegnelse :

Øko-net nr. 10 - December 1995

Velkomst

Leder : Når vi netværker

Når vi fletter Netværk
- indkaldelse til Netværkets seminar og årsmøde

Workshops

Tilmelding og praktiske oplysninger

Konference om "Det Grønne Islæt"

Økologi for fremtiden !

Den Grønne Telefonnøgle 1996

Erindring og forandring
- af Jens Rosendal.

LØS
- om Landsforeningen af ØkoSamfund

Boligministeriet / Bygge- og boligstyrelsen

Dansk Byplanlaboratorium - Byøkologisk netværk

Miljøstyrelsen - Miljørigtig projektering

Holdninger og handlinger er afgørende

- Af Laue Traberg Smidt, direktør i DOF.

Kort Nyt


Kære læsere.

Endnu et nummer af Øko-net er på nettet og gaden. I dette nummer lægges der op til Netværkets årsmøde med titlen : "Når vi fletter Netværk...!"

Husk også: At støtte og blive medlem af Netværket - find giro-nr. og medlemspris i kolofonen.

Mvh redaktør, Lars Myrthu-Nielsen, December 1995.

Gå til indholdsfortegnelsen

Leder : Når vi netværker

Det var på Brusgård - til Grønt Landsskue - at jeg hørte udtrykket første gang - "at netværke" - og alligevel føltes det som et gammelt bekendt udtryk. Jeg forstod det, gjorde det - og så det overalt i løbet af en herlig grøn weekend.
Slår man ordet op i nudansk ordbog, finder man ud af at det ikke findes der.
Og i de sidste år er der kommet mange nye og gode begreber til, som har handlingen i centrum - som Agenda 21, Grøn Livsstil og Økologisk Råderum. Begreber som er grundlaget for det arbejde og den forståelse der skal til for at sikre en reel og sund fremtid for vores børn og deres børn.

Seminar og årsmøde
Netværket vil hermed gerne invitere til at netværke igen - d. 19. - 21. januar 1996 - i Kerteminde. Som noget nyt har vi lavet 12 workshops, som gerne skulle bringe nye bekendtskaber, relationer og resultater.
Ideen er, at hver workshop laver et referat, samt evt. laver en adresse-liste over kontakt-personer. Efter seminaret, vil Øko-net så lave starten på 'grønne tema-opslagstavler', som vi vil lægge ud på diverse elektroniske net - bl.a. GrundtvigNet, som er introduceret på bagsiden.

Økologisk storkøkken-flet
Også i køkkenet vil der i denne weekend blive flettet netværk. Således vil køkkenlederen fra Kolding Højskole være gæste-kok, i et samarbejde med Husflidshøjskolens køkkenleder. Til sammen vil de stå for en, så tæt som mulig, 100 % økologisk bespisning hele weekenden.
Kolding har et økologisk storkøkken, og Kerteminde vil høste af deres erfaringer med et økologisk stor-køkken. Vi kan glæde os til mad og netværkning ;-) i Kerteminde. LM-N

Gå til indholdsfortegnelsen

"Når vi fletter netværk...!"

 

Netværket indkalder til seminar og årsmøde

fredag d. 19. januar til søndag d. 21. januar 1996,

på Den Danske Husflidshøjskole i Kerteminde

Mød :

- samt 'netværk' med andre økologi-interesserede fra hele landet.

 

Workshops med oplægsholdere:

Festaften med gøgl og musik v. hhv. Westus Verdensfjern og Three Danes.

 

Program :

Fredag d. 19. januar

1600 : Ankomst, indkvartering.

1800 : Aftensmad og velkomst.

1930 : Tina Hjort og Drude Breds, Projekt Bæredygtig Design :

"Økologiske råmaterialer og design - vi skal ikke kun se frem, men også have fortiden med os" - derefter :

Steen Møller, økologisk husbygger, medstifter af Søgård Andelsbrug og Sdr. Felding Højskole :

"Erfaringer fra en glad øko-pioner, om selvforvaltning, penge og økologisk praksis"

Fælles spørgsmål og diskussion efter oplæggene.

 

Lørdag d. 20. januar

800 : Morgenmad.

900 : Laue Traberg Smidt, Dansk Oplysnings Forbund / Den Grønne Fond :

"Hvordan udnytter vi de grønne ressourcer ved at netværke" - om computerfremtiden og de økologiske realiteter.

1030 : Pause - te og kaffe.

1045 : "Når vi fletter netværk…!"

Workshops med oplægsholdere. Se omtale.

1230 : Frokost / åben café og info-materiale.

1330 : Ane Bodil Søgaard, forsknings-lektor, lic. scient, Inst. for jordbrugs-videnskab, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole :

"Videnskab og sund fornuft i folkeoplysningen" - om økologisk jordbrug, kvalitet og sundhed.

1500 : Pause

1515 : Generalforsamling i Netværket.

Dagsorden iflg. vedtægterne, herunder beretning om Netværkets forgangne år.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til Netværkets adresse senest 14 dage før mødet.

Herefter fri debat og idé-udveksling.

1830: Festmiddag med meget mere.

Gøgleroptræden med Westus Verdensfjern under middagen.

Derefter glad zydeco og cajun dansemusik med Three Danes.

 

Søndag d. 21. januar

800 : Morgenmad.

900 : Morgensamling ved Claus Heinberg, geolog og medlem af Det Økologiske Råd :

"Tiden er rund"- om årstidernes skiften, handling, gerning og ritualer.

945 : Pause

1000 : "Bevægelsernes berøring".

"Hvordan kan de nye og de gamle bevægelser bruge hinanden - og hvordan får vi en dialog mellem de traditionelle politiske organisationer og de nye grønne vækstlag / miljø-bevægelserne ?"

Som et godt udgangspunkt for en diskussion af disse spørgsmål, har vi med inspiration i det økologiske udspil fra SiD - Specialarbejderforbundet i Danmark, valgt at invitere tre repræsentanter fra SiD.

Vi har inviteret :

Steen Andersen, formand for Gartneri-, land- og skovbrugsgruppe (GLS) i SiD, der vil give et oplæg om SiD's økologiske udspil :

"For eftertiden Natur'ligvis økologisk jordbrug".

Kurt Kirkedahl Jensen, Borgmester i Skagen Kommune, samt tidligere formand for SiD Skagen, der vil give et oplæg om :

"Agenda 21, miljø og beskæftigelse"

Gunvor Auken, Socialrådgiver i SiD, der vil give et oplæg om :

"Broen mellem de nye og de gamle bevægelser".

- med udgangspunkt i undersøgelser af det ny værdisæt hos fagbevægelsens medlemmer.

1230 : Frokost og afrunding

1400 : Farvel og afrejse.

 

Gå til indholdsfortegnelsen

 

Workshops:

Hver workshop forsøges refereret, med henblik på at skabe kontakter og handlings baseret samarbejde til lokale grupper ude i landet.
Øko-net vil så arbejde videre med at lave "grønne tema-opslagstavler"- via de elektroniske net.

 

Gå til indholdsfortegnelsen

 

Tilmelding og praktiske oplysninger

Tilmelding sker ved indbetaling på giro eller check - senest d. 11. januar 1996

Pris:

Deltagelse i seminar og årsmøde koster 475,- - som dækker deltagelse, kost og logi.

Overnatning: Foregår i medbragt sovepose på madrasser i klasselokaler på Husflidshøjskolen - der er desuden begrænset mulighed for at leje værelse, samt begrænset mulighed for overnatning på Kerteminde Vandrehjem - (Tlf. 65 32 39 29 - ring selv).

Maden er økologisk:

I køkkenet vil der også i denne weekend blive flettet netværk. Således vil køkkenlederen fra Kolding Højskole være gæste-kok, i et samarbejde med Husflidshøjskolens køkkenleder.

 

Fremgangsmåde ved tilmelding:

1. Gå på posthuset og send 475,- kr via giro-nr. 1-222-07-66 / eller send beløbet pr. check til Netværkets adresse - se bagsiden.

2. Husk at notere fulde navn, adresse og telefon-nummer m.v. bag på giro-kortet - eller ved brug af check - vedlæg en seddel med dine data.

3. Noter desuden om du vil sove på skolen - hvis - så skriv bag på giro-kortet 'madras'.

4. Som noget nyt vil vi tilbyde at lave en rejsekoordinering på følgende måde: Har du fx. to pladser i din bil så skriv - 'Bil +2 stk', eller mangler du transport-mulighed så skriv - 'ønsker kørelejlighed'.

5. Du kan (som vi håber) samtidig indbetale 100,- kr for medlemsskab eller 50,- kr for abonnement + evt. støttebidrag til Netværket.

Adresse- og deltagerliste :

I ugen op til seminaret sender vi en deltager-liste til alle. Vi vedlægger desuden en detaljeret beskrivelse for vejen til:

Den Danske Husflidshøjskole

Hyrdevej 11 - 5300 Kerteminde.

Yderligere oplysninger: tlf. 62 24 43 24.

Gå til indholdsfortegnelsen

Konference om "Det Grønne islæt"

Ons. d. 31. 1. - fre. d. 2. 2. 1996 på Karlslunde Feriecenter

Mød :

Pris 400, - incl. konferenceafgift, kost og ophold.

Tilmelding senest d. 1. januar '96

Arr.:

Biologiforbundet

Østergade 9

8450 Hammel

Tlf. 86 96 36 35 (10 - 12)

Gå til indholdsfortegnelsen

Økologi for fremtiden !

- et magasin om økologi og miljø fra FDB

"Økologi for fremtiden !" er et flot 48 siders hæfte, der indeholder portrætter, interviews, fakta og fordomme om økologi og miljø. I hæftet bliver man præsenteret for producenterne og forbrugerne.
Bagerst i magasinet, er der et index, der gør at det kan bruges som et lille opslagsværk om økologi.

Pris: pr. stk 13,- kr. eller klasse-sæt med 15 stk / lærervejledning 125,- kr. Spørgsmål vedr. materialet rettes til FDB's skolekonsulent Kim Herlev på tlf. 43 86 45 24.

Distrubution - FDB - Tlf. 43 86 46 51.

Gå til indholdsfortegnelsen

Den grønne Telefonnøgle 1996

Der er 5.500 adresser på producenter og forhandlere af tusinder af miljørigtige varer og serviceydelser, samt beskrivelser af miljøorganisationer, med i den 3. udgave af Danmarks eneste komplette telefonnøgle til den grønne markedsplads.

Telefonnøglen uddeles gratis i 1.500

eksemplarer til: De centrale indkøbere i samtlige kommuner og amtskommuner, offentlige og private institutioner, større virksomheder, fagforbund, forbrugergrupper, energikontorer, højskoler, organisationer, Folketingets medlemmer, medierne og flere andre.

Den Grønne Telefonnøgle er blevet til igennem de seneste seks år, hvor der er opbygget en database, der løbende ajourføres med aktuelle informationer om nye produkter og serviceydelser. En uundværlig håndbog og guide, til det grønne, for grønne praktikere !

Den Grønne Telefonnøgle kan købes for 98,- kr + forsendelse hos udgiveren:

BæreDygtighed ApS
Ågårdsvej 2, Store Linde
4653 Karise

Tlf 53 68 86 70 - Fax. 53 68 86 89

Gå til indholdsfortegnelsen

Erindring & forandring

- om at bygge og bosætte sig økologisk

"Forandringen vil ske, men det er langtfra nødvendigt forud at skippe al erindring. Så skal alle fejltagelserne gøres en gang til". - Jens Rosendal

Således har digter og højskole-lærer Jens Rosendal fortolket titlen på en stor udstilling om 'form & økologi', der netop er sluttet i Turbinehallerne i København.

Øko-net har ladet sig inspirere af denne udstilling og dens bogkatalog, 'Erindring og forandring' - eksempler på økologiske bosætninger 1975 - 95 i Nordeuropa - der er en bog med 200 fotos af Kirsten Klein og tekst af Inger Klingenberg (kan bestilles for 195,- på tlf. 97 95 90 20 - eller i boghandel).

Økologisk byggeri og livsstil
Selv i en tid hvor det grønne er populært som aldrig før, er der langt mellem økologisk byggeri og renovering. Det skyldes bla. at kreditinstitutionerne endnu ikke støtter økologisk byggeri på lige vilkår med traditionelt byggeri.
Hvad er mon grunden til det ? Måske, at når man taler om økologisk byggeri og bosætning, ja så taler man ofte også om at ændre livsstil.
Det drejer sig ikke kun om boligens fysiske rammer, men om samspillet mellem boligen, omgivelserne og ens gerninger. Det drejer sig også om den menneskelige og sociale trivsel, der opstår i samspillet mellem boligen og dens nære omgivelser; i det liv hvor man tager sig tid til at leve med et lavt energi- og ressource-forbrug.

Idag eksperimenteres der med økologiske bosætninger i store og små skalaer. Men økologisk bosætning, drejer sig selvfølgelig ikke kun om nybyggeri, for skal vi virkelig se en positiv miljøeffekt af den måde vi bosætter os på, må der bredt tænkes økologisk i byfornyelses- og renoverings- projekter.

Der er brug for pioner-projekter
Det er lige før det er blevet en urokkelig sandhed, at et økologisk produkt pr. definition er dyrere. Men det en sandhed, der tager afsæt i de 'lave' priser traditionelle og industrielle masseproduktioner kan frembyde, uden medregning af miljø-omkostninger på længere sigt. Det betyder også, at et hus kan bygges billigt og dyrt, alt efter hvilke materialer man vælger.
Men problemstillingen starter tidligere end ved valget af materialer, nemlig på arkitektens bord, og altså direkte hos bygherren og dennes ønsker og ideer - visioner - om det kommende byggeri.

Et økologisk byggeri behøver ikke at være 'meget' dyrere, hvis man fra start har valgt at indarbejde de miljørigtige løsninger. Med andre ord: der er brug for pioner-projekter, der fra starten tænker en bæredygtig og økologisk produktion.

Dette er bygherrens ansvar og en udfordring for arkitekten, som i hele sit arbejde må være mere opfindsom, fx. med valg af materialer, klimatilpasning og integrering af økologiske bygningsstile og systemer.

[Tegning af hus]

Viden og støtte
At gå i gang med et økologisk pioner-byggeri eller renoverings-projekt, kræver lyst og vilje, samt et godt netværk at trække videns-ressourcer fra. I boksen herunder vil vi derfor komme med nogle forslag til hvor man finder viden og støtte.

Gå til indholdsfortegnelsen

Landsforeningen af ØkoSamfund - LØS

Er en sammenslutning af de efterhånden mange økologiske samfund, bofællesskaber m.v., der er i Danmark. Igennem foreningen kan man få kontakt til øko-samfundene, der ligger inde med en erfaret praksis og en unik viden. Her eksperimenteres, bygges og leves ud fra alle principperne om et bæredygtigt samfund.

Foreningen arbejder med at forbedre de politiske forhold for økologisk og miljøvenligt byggeri. Bla. for at forbedre mulighederne for at få financeret alternative byggerier gennem kreditinstitutionerne.
LØS er desuden forbundet til et internationalt netværk af øko-samfund, og har i oktober 1995 deltaget i det første store træf for øko-samfund : " Eco-Villages & Sustainable Communities : Models for 21st Century Living", - der fandt sted i Skotland, på Findhorn.

LØS's sekretariats-adresse er :

Landsforeningen af ØkoSamfund
Skyumvej 101
7752 Snedsted
Tlf. 97 93 66 55 - Fax. 97 93 66 77

Gå til indholdsfortegnelsen

Boligministeriet / Bygge- og Boligstyrelsen .

Boligministeriet har i maj 1995, udgivet en handlingsplan for "Byøkologi, bygninger og boliger", der, som Boligminister Ole Løvig Simonsen skriver i forordet: "skal ses som en skitse til en grøn bygge- og boligpolitik, kan tjene som grundlag for et nærmere samarbejde om den økologiske indsats på det bygge- og boligpolitiske område, herunder om øget økologisk indhold i lovgivningen" - kan rekvireres på nedstående telefonnummer.

Hos Byggeriets Udviklingsråd - BUR, som hører under Bygge- og Boligstyrelsen, kan man få diverse BUR-publikationer, hvoraf nogle omhandler 'Byggeri og økologi'.
(Andre tips vedr. øko-litteratur - prøv Byggeriets Studiearkiv, BSA (under Kulturministeriet) - tlf. 33 12 68 60, lokal 3140).

Kontakt-adresse :

Bygge- og Boligstyrelsen
BUR's sekretariat
Stormgade 10
1470 København K
Tlf. 33 92 61 00 - Fax 33 92 61 64

Gå til indholdsfortegnelsen

Dansk Byplanlaboratorium

- Byøkologisk netværk

Byøkologisk netværk er et forum der arbejder for bæredygtig udvikling, bla. med udgangspunkt i de lokale Agenda 21 principper.
Byplanlaboratoriet indsamler løbende information om byøkologi, medvirker i udviklingsprojekter og afholder kurser om bæredygtig udvikling, samt driver et bibliotek, der bl.a. rummer en større samling om økologisk byggeri. Der udgives nyhedsbreve ca. 10 gange om året, og fire gange om året udgives det egentlige blad 'NetNyt'.
Dansk Byplanlaboratoriums Bibliotek er tilsluttet MINI-BIB (Ministeriernes Bibliotekssystem) og kan søges via modem over internettet - password kræves.

Prisen for at deltage i Byøkologisk netværk er for enkelt personer 1.325,- pr. år.
Ring vedr. priser for institutioner m.v.

Adressen er :

Dansk Byplanlaboratorium
Peder Skrams Gade 2B
1054 København K
Tlf. 33 13 72 81 - Fax. 33 14 34 35

Gå til indholdsfortegnelsen

Miljøstyrelsen - Miljørigtig Projektering

Miljøstyrelsen har nedsat "Rådet for genanvendelse og mindre forurenende teknologi", der har startet et projekt, der hedder "Miljørigtig projektering".
Projektet skal være med til at fremme anvendelsen af renere teknologi i bygge- og anlægsprojekter : "Miljørigtig projektering er en ny disciplin, som den projekterende må tilegne sig. Den omfatter totalvurderinger ved hvert nyt projekt og en række nye enkelt-ydelser integreret i de enkelte rådgivningsfaser, hvor miljøaspekter vil finde sin plads side om side med andre centrale parametre såsom funktion, æstetik, kvalitet, teknik og økonomi".

Projektet udgiver i december en "Håndbog i miljørigtig projektering".

Yderligere information hos rammeprojektlederen Claus Pilvang, tlf. 48 14 00 66.

Eller :

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Tlf 32 66 01 00 - 10. kontor (Jette Skårup).

Gå til indholdsfortegnelsen

Kort - præcist - nyt - SE HER ! - kort nyt ! - her og nu !

Gå til indholdsfortegnelsen

Holdninger og handlinger er afgørende

- Af Laue Traberg Smidt, direktør i Dansk Oplysnings Forbund

Afstand er ligegyldig. Afstand er ophørt med at være afgørende for, om man beslutter at placere en statsinstitution i Odense eller København. Man kan i en nær fremtid have venskaber hvor vennerne er placeret på den anden side af jorden, og man kan som dansker være aktiv i miljøgrupper langt væk fra sin egen kommune. Det samme gælder en personlig indsats i andre former for almennyttigt eller kommercielt arbejde. Redskabet dertil er de elektroniske computer-netværk.

Dansk Oplysnings Forbund

Skræmmebillede - eller potentiel styrke
Verdens største konsulentfirma har ikke noget hovedkvarter, og de fleste af konsulenterne arbejder ud fra deres eget hjem.
Virksomhedens største aktiv er et godt navn, varemærket, og de lave omkostninger fordi man ikke betaler husleje og har store stabe.
Tilsvarende ser vi nu de første erhvervsvirksomheder blive fysisk opsplittet, så marketingafdelingen ligger mange hundrede kilometer fra produktionen, økonomifunktionen et helt andet sted, og medarbejderne kender dårligt nok hinanden.

Er dette et skræmmebillede?
Måske nok for nogle af hængerøvene fra 1960-erne (som undertegnede), men rigtigt udnyttet kan en sådan samfunds udvikling blive grundlaget for et organisatorisk og politisk gennembrud for de folkelige bevægelser inden for mange samfundsområder.
Eksempelvis er det for miljøfolket ikke i dag et problem at finde ligesindede, som man kan udvikle projekter og ideer med. Men i lokalområderne udgør man stadig en lille minoritet. Der kan være langt til den nærmeste åndsfælle, som kan støtte, trøste og inspirere.

Det er derfor uheldigt, at de fleste folkelige bevægelser reelt er tilbagestående med at anvende den nye teknik, som gør denne udvikling nærværende og anvendelig.
Naturligvis kan teknikken misbruges til at fremme en samfundsudvikling, hvor menneskets behov for socialt samvær og personlig samtale glider i baggrunden, men frygten for en vrangudvikling i den retning fremføres faktisk altid af personer, som ikke har personligt kendskab til de tekniske og menneskelige udviklingsmuligheder for kommunikation på tværs af de hidtidige barrierer af geografisk, social, racemæssig, erhvervsmæssig eller kønsmæssig karakter.

GrundtvigNet - et elektronisk netværk
Dansk Oplysnings Forbund er med sine næsten 300 lokale skoler for voksne et af de tre store oplysningsforbund.
Blandt andet fordi vi er den eneste brede partipolitiske neutrale organisation har vi haft muligheder for at etablere et samarbejde med landets folkehøjskoler om etableringen af GrundtvigNet® - med Borups Højskole i København som pioneren.
Det er et elektronisk netværk forbundet gennem Internet med hele verden. For kr. 500 om året får man ubegrænsede opkoblings-muligheder til hele verden - hvadenten den ligger i samme kommune eller på den anden side af Atlanterhavet.

Man kan bruge systemet som postbud (e-mail), som databasested, som internationalt kommunikationsmiddel og til fjern-undervisning. Målgruppen er alle personer interesseret i folkeoplysning. En homepage kan via modem opkaldes på denne adresse :

http://www.grundtvig.dk

Fordi GrundtvigNet® er landsdækkende, med servere over hele landet, og fordi systemet er meget fleksibelt tilbyder vi andre non-profit folkelige områder, at de kan få deres eget net. Vi har allerede for Dansk Iværksætterforening (tlf. 75 62 04 00, red.) etableret NybyggerNet.

Et grønt folkeligt net
Vi vil nu gå videre og med 2 sponsorer i ryggen tilbydes de grønne organisationer deres eget grønne folkelige net - med ét års gratis ubegrænset opkobling. Gennem GrundtvigNet® og det 'grønne folkelige net', vil man i alle de grønne organisationer netværke bedre end det hidtil har været muligt.
Netop miljøsagens grænse&endash;overskridende og uendeligt nære karakter egner sig godt til de tekniske muligheder på Internettet, GrundtvigNet® og alle de andre net.

Dansk Oplysning / GrundtvigNet
Østre Stationsvej 43, 3. th.
Postbox 207
5000 Odense C
Tlf. 70 20 60 20. 


Gå til indholdsfortegnelsen

Slut på Øko-net nr. 10