Velkommen til FOGUs hjemmeside

FOGU blev dannet i 1994 for enkeltpersoner og foreninger, som ønskede at fremme og styrke handlingsorienteret folkeoplysning om miljø og Agenda 21 - især i aftenskoleregi.

Siden ´95 har vi gennemført en række udviklings- og forsøgsprojekter, som du kan læse nærmere om her på siden:

To aftenskolekursusforløb i ´95

Et lokal Agenda 21-projekt i tre bydele i København i 1996-97

Bæredygtig folkeoplysning i aftenskole-regi i 1998 med udvikling af koncept for et foreningernes og organisationernes oplysningsforbund med arbejdstitlen "Kloden"

Grøn Bro over Øresund fra 1999 til og med 2001 - et samarbejdsprojekt med et stort svensk oplysningsforbund, Studiefrämjandet.

De senere år har vi afsøgt - synes vi selv - alle muligheder for at danne en Kloden-aftenskole i København, fordi vi mener
- at der er behov for den
- at vores udviklings- og forsøgsarbejde udgør et solidt erfaringsgrundlag for at udvikle en Kloden-aftenskole
- at den ville have en vigtig demonstrationseffekt og
- at den i løbet af nogle år kunne udvikle sig til at blive økonomisk selvbærende

MEN de lovgivningsmæssige og økonomiske vilkår for at starte en ny aftenskole er for dårlige.
Den eneste mulighed, vi kan se, er at gøre det på frivillig arbejdskraft. Det er opgaven for stor til - i hvert fald for os.

Derfor vedtog en enig generalforsamling d 26.2.02 at lukke foreningen.

På denne hjemmeside har vi samlet dokumentation for vores arbejde og erfaringer, som vi håber kan være til gavn og inspiration for andre.
Vi håber også at nye kræfter vil tage stafetten - før eller siden…!

  design